Languages

Hva er en oversettelse?

Oversettelse for alle dine behov

Vår hovedtjeneste er å sikre en oversettelse. For alle kunder med fokus på språk i Norden og Østersjøen hvor våre kontorer er lokalisert.

Innhold show

Hva er en oversettelse?

Oversettelse er prosessen med å overføre en tekst fra ett språk til et annet. Det er en kompleks prosess som krever kunnskap om både kildespråket og målspråket, samt forståelse av konteksten til teksten.

En god oversettelse skal gjengi meningen i originalteksten på en nøyaktig og flytende måte.

Det finnes to hovedtyper oversettelse: bokstavelig oversettelse og idiomatisk oversettelse. Bokstavelig oversettelse er en ordrett oversettelse av teksten, mens idiomatisk oversettelse er en oversettelse som gjengir meningen i originalteksten, selv om ordvalget er annerledes.

oversettelsesbyra

Det er mange forskjellige typer oversettelser som kan gjøres. Noen vanlige typer oversettelser inkluderer:

  • Tekstoversettelse: Dette er den vanligste typen oversettelse, og inkluderer oversettelse av bøker, artikler, nettsider, og andre former for skriftlig materiale.
  • Muntlig oversettelse: Dette er oversettelse av muntlig tale, for eksempel i møter, presentasjoner, og intervjuer.
  • Teknisk oversettelse: Dette er oversettelse av teknisk materiale, for eksempel bruksanvisninger, manualer, og dataprogrammer.
  • Juridiske oversettelser: Dette er oversettelse av juridiske dokumenter, for eksempel kontrakter, patenter, og rettsdokumenter.
  • Medisinske oversettelser: Dette er oversettelse av medisinske dokumenter, for eksempel journaler, resepter, og forskningsrapporter.

Oversettelse er en viktig del av globaliseringen. Det gjør det mulig for folk fra forskjellige land å kommunisere med hverandre og dele informasjon. Oversettelse er også viktig for næringslivet, da det gjør det mulig for bedrifter å nå ut til et globalt marked.

Vårt mål er å opprettholde det høye kvalitetsnivået på våre globale språktjenester, raske leveringstider og markedets beste priser.

Profesjonelt oversettelsesbyrå i Nord-Europa | Oversett med Baltic Media®

Oversettelsestjenester i Nord-Europa – ISO-sertifisert nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media®

Det profesjonelle oversettelsesbyrået, Baltic Media Ltd., opererer i Nord-Baltikum og tilbyr globale flerspråklige oversettelsestjenester til og fra skandinaviske, europeiske, asiatiske og andre språk.

Oversettelse ⭐️ Pris per ord ⭐️ Billigere enn andre oversettelsesfirmaer

Avhengig av språket og fagområdet koster en oversettelse EUR 0.08 – 0.16 per ord hos oss. Vi tilbyr profesjonell oversettelse, inkludert redigering og korrekturlesing 20-25% billigere enn andre oversettelsesfirmaer med kontorer i Norden fordi vi er et internett-basert firma med produksjonskontor i Riga, Latvia og derved sikrer lavere kostnader for din oversettelse enn andre Nordiske oversettelsesfirmaer.

I tillegg kan du redusere dine oversettelseskostnader med vår bruk av CAT verktøy.

Hvordan kan et oversettelsesbyrå hjelpe meg?

Et oversettelsesbyrå er en virksomhet som tilbyr oversettelsestjenester til sine kunder. Oversettelsesbyråer har vanligvis et nettverk av oversettere som har språkene de oversetter til som morsmål. Dette sikrer at oversettelsene er nøyaktige og kulturelt passende.

Et oversettelsesbyrå er et selskap som tilbyr profesjonelle oversettelsestjenester og hjelper bedrifter og privatpersoner med å oversette ulike typer innhold fra ett språk til et annet. Disse selskapene har vanligvis et team av dyktige oversettere som behersker flere språk og er spesialister på ulike fagområder.

De sørger for at det oversatte innholdet beholder den opprinnelige betydningen, tonen og de kulturelle nyansene i kildeteksten. Oversettelsesbyråer tilbyr tjenester som dokumentoversettelse, lokalisering av nettsteder, programvarelokalisering, videooversettelse, tolking, korrekturlesing og redigering.

De henvender seg til et bredt spekter av bransjer og kunder, deriblant multinasjonale selskaper, offentlige etater, ideelle organisasjoner og privatpersoner med personlige oversettelsesbehov.

Oversettelsesbyråene tilbyr et bredt spekter av tjenester, blant annet:

Dokumentoversettelse: Dette omfatter oversettelse av alle typer dokumenter, for eksempel nettsider, markedsføringsmateriell, juridiske dokumenter og tekniske manualer.
Tolking: Dette innebærer oversettelse av talespråk mellom to eller flere språk. Tolking kan utføres på stedet eller eksternt.
Lokalisering: Dette innebærer å tilpasse et produkt eller en tjeneste til et bestemt sted, inkludert oversettelse av tekst og kulturtilpasning av bilder og design.

Oversettelsesbyråer brukes av en rekke ulike bedrifter og organisasjoner, blant annet:

Bedrifter: Oversettelsesbyråer hjelper bedrifter med å ekspandere til nye markeder og nå ut til et globalt publikum.
Offentlige etater: Oversettelsesbyråer hjelper offentlige etater med å kommunisere med innbyggerne og andre myndigheter.
Utdanningsinstitusjoner: Oversettelsesbyråer hjelper utdanningsinstitusjoner med å oversette materiell og nå ut til studenter fra hele verden.
Ideelle organisasjoner: Oversettelsesbyråer hjelper ideelle organisasjoner med å kommunisere sitt formål og nå ut til et globalt publikum.

Hvis du har behov for å oversette dokumenter eller talespråk, kan et oversettelsesbyrå hjelpe deg. Oversettelsesbyråer kan gi deg nøyaktige og kulturelt tilpassede oversettelser, og de kan også hjelpe deg med å lokalisere produkter eller tjenester for spesifikke markeder.

Her er noen av fordelene ved å bruke et oversettelsesbyrå:

Nøyaktighet: Oversettelsesbyråer har et nettverk av erfarne oversettere som har språkene de oversetter til som morsmål. Dette sikrer at oversettelsene er nøyaktige og kulturelt tilpassede.
Effektivitet: Oversettelsesbyråer kan håndtere store oversettelsesprosjekter raskt og effektivt. Dette er spesielt viktig for bedrifter som har behov for å oversette materiell til flere språk.
Ekspertise: Oversettelsesbyråer har ekspertise innen en rekke bransjer, blant annet jus, medisin, ingeniørfag og næringsliv. Det betyr at de kan gi deg nøyaktige oversettelser av selv de mest komplekse dokumenter.
Praktisk: Oversettelsesbyråer kan håndtere alle aspekter av oversettelsesprosessen, fra formatering til levering. Dette kan spare deg for både tid og problemer.

Her er noen konkrete eksempler på situasjoner der det kan være spesielt gunstig å bruke et oversettelsesbyrå:

Du skal oversette et dokument som er kritisk for virksomheten din, for eksempel en juridisk kontrakt eller en produktmanual. Du må være sikker på at oversettelsen er nøyaktig og fullstendig, slik at det ikke oppstår misforståelser.

Du skal oversette en stor mengde innhold, for eksempel en nettside eller en markedsføringskampanje. Du trenger et oversettelsesbyrå som kan håndtere prosjektet effektivt og overholde tidsfristen.

Du skal oversette til et språk du selv ikke er kjent med. Du trenger et oversettelsesbyrå som har ekspertise på målspråket og målkulturen.

Du skal oversette et dokument som er kultursensitivt. Du trenger et oversettelsesbyrå som kan forstå nyansene i målkulturen og sørge for at oversettelsen er respektfull og passende.

Hvis du vurderer å bruke et oversettelsesbyrå, bør du undersøke de ulike firmaene og sammenligne deres tjenester og priser.

Det er også viktig å forsikre seg om at oversettelsesbyrået har erfaring med å oversette den typen dokumenter eller det talespråket du skal ha oversatt.

Hva er en oversettelse?Oversettelsestjenester i Nord-Europa – ISO-sertifisert nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Oversett fra og til alla språk med Baltic Media<sup>®</sup> Oversettelsestjenester i Nord-Europa – ISO-sertifisert nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media<sup>®</sup>

Nordeuropeisk oversettelsesbyrå: Lavere priser med høyere servicekvalitet

Baltic Media® Ltd arbeider i samsvar med kravene i den internasjonale standarden for kvalitetsstyringssystemer ISO 9001:2015. Høy kvalitet, fremragende kundeservice og rask levering levert av profesjonelle oversettere har alltid vært Baltic Medias hjørnesteiner, og det vil det fortsatt være i overskuelig fremtid.

Kvalitetsstyringssystemet til oversettelsesfirmaet Baltic Media® sikrer at hovedfokuset i selskapet er å tilfredsstille kundens behov, respektere kundens krav og kontinuerlig forbedre kvalitetsstyringssystemet. Baltic Media® er også ansvarlig for sikkerheten og konfidensialiteten til kundens data.

Målet vårt er å opprettholde det høye kvalitetsnivået på våre globale språktjenester, rask levering og markedets beste pris.

Den konkurransedyktige prisen på oversettelses- og lokaliseringstjenester fra og til de største språkene oppnås takket være lave produksjonskostnader som følge av hovedkontorets geografiske beliggenhet. Baltic Media® er et profesjonelt språkbyrå i Nord-Europa (Stockholm og Riga) som arbeider globalt fra sine internasjonale kontorer i Stockholm og Riga.

Våre hovedregler for oversettelsestjenester

- Vi tar ansvar og bidrar.
- Vi sørger for at kunden er vår høyeste prioritet.
- Vi leverer det vi lover.

Vi har et kvalifisert kontorpersonale: De fleste av våre ansatte har utdannelse innen lingvistikk, oversettelsesstudier og annen høyere utdanning.

Kundene våre har høye faglige krav, for eksempel institusjoner i EU.

Selskapet vårt er medlem av ELIA - European Language Industry Association og GALA - Globalization and Localization Association.

GALA - foreningen for globalisering og lokalisering

GALA Logo Full

Globalization and Localization Association (GALA) er en ideell bransjeforening som knytter sammen og støtter fagfolk og organisasjoner i den globale språkbransjen. GALA betjener et internasjonalt fellesskap av organisasjoner og enkeltpersoner som muliggjør kommunikasjon og forretninger på tvers av språk og kulturer. GALAs oppgave er å hjelpe medlemmene våre med å lykkes og drive utviklingen av bransjen ved å bygge faglige fellesskap, dele kunnskap og fremme beste praksis i globaliseringssektoren.

elia logo

Elia er den europeiske ideelle bransjeorganisasjonen for språktjenesteselskaper, og har som mål å bidra til medlemmenes forretningssuksess. Elia ble grunnlagt i 2005 og er den ledende bransjeorganisasjonen for språktjenestebransjen i Europa.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

 

Rask bestillingsprosess for oversettelse

Vi vet at tid er viktig for våre kunder. Derfor har vi innført en policy der alle selskaper i Baltic Media-gruppen besvarer forespørsler og henvendelser innen 15 minutter. For å spare enda mer tid blir bare den mest vesentlige informasjonen gitt.

Oversettelsekvalitet og konfidensialitet

Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media Ltd er et oversettelses- og språkopplæringsfirma som jobber i henhold til kravene i den internasjonale standarden for kvalitetssikringssystemer ISO 9001:2015. Dette er en spesifikk garanti for at gjeldene kvalitetsprosedyrer innen arbeidsmiljø, ansvarsfordeling og kvalitetsrevisjon blir fulgt på alle nivåer i firmaet.

Alle selskaper og leverandører i Baltic Media-gruppen forholder seg til og overholder strenge konfidensialitetsavtaler. Baltic Media Ltd er ansvarlig for å oppbevare kunders informasjon trygt og konfidensielt.

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.

Kontakt

Hvis du vil vite mer om våre tjenester innen dokumentoversettelse, eller for å be om et gratis pristilbud, ring vårt internasjonale kontor på +46 8 767 60 24 eller +371 67 224 327 eller kontakt en av våre prosjektledere via e-post på [email protected].