1about us scaled

Vertimo, lokalizavimo ir perkūrimo procesas

Vertimo, lokalizavimo ir perkūrimo procesas | Vertimų biuras Baltic Media

vertimo biuras Vertimo, lokalizavimo ir perkūrimo procesas

Nuoseklūs veiksmai,

atliekami ISO sertifikuotame Šiaurės ir Baltijos šalių skaitmeninių vertimų biure „Baltic Media“ teikiant Šiaurės ir Baltijos šalių kalbų paslaugas

Vertimo procesas

1. Naujo vertimo užklausa

Klientas pateikia vertimo failus ir projekto informaciją.

2. Projekto analizė

Gauti failai išanalizuojami, su klientu išsiaiškinami reikalavimai ir apibrėžiami projekto parametrai. Šiame etape prašoma / kuriama visa pasiekiama pagalbinė medžiaga, stiliaus rekomendacijos, žodynai arba vertimų atmintys.

3. Kainos pasiūlymas

Kainos pasiūlymo formos, tampančios mūsų paslaugų teikimo sutartimi, kurią turi patvirtinti klientas, kūrimas.

4. Projekto paruošimas

Raštu patvirtinus kainos pasiūlymą, mūsų darbų eigos sistemoje sukuriamas elektroninis projektas. Nustatomi įvairių projekto etapų terminai.

5. Komandos surinkimas

Iš mūsų visuotinės gimtakalbių tam tikrų dalykų specialistų duomenų bazės atrenkami lingvistai ekspertai.

6. Vertimas. Lokalizavimas. Perkūrimas

Vertėjui nusiunčiami failai ir tuo pačiu metu rezervuojami redagavimo bei korektūros ištekliai. Išsiaiškinami ir patvirtinami reikalavimai bei terminai.

7. Redagavimas

Išversti failai pateikiami redaktoriui, kuris juos lygina su šaltinio tekstu ir tikrina, ar jie yra užbaigti ir išversti tiksliai pagal kontekstą.

8. Vietinėje rinkoje kliento atliekama patikra (pasirinktinai)

Prieš užbaigiant ir maketuojant, tekstas siunčiamas klientui, kad jis būtų įvertintas ir būtų patikrinta, ar buvo laikomasi nustatytų sąlygų ir ar turinys atitinka kliento reikalavimus.

9. Korektūra ir maketavimas

Suredaguoti failai pateikiami korektoriui, kad jis patikrintų, ar nėra rašybos, gramatikos ir su kultūriniais aspektais susijusių klaidų ir ar išverstas tekstas yra sklandus.

Jei reikia, projekto failai sumaketuojami. Šiame etape pašalinamos visos su formatavimu, pateikimu ar failo formatu susijusios problemos.

10. Vidinė kokybės patikra

Prieš pateikdamas vertimą, projektų vadovas atlieka galutinę pateikiamų failų patikrą, kad įsitikintų, jog jie atitinka kliento reikalavimus ir yra tinkamo formato.

11. Pateikimas klientui ir kokybės užtikrinimo procedūra po pateikimo

Išversti, suredaguoti ir ištaisyti failai pateikiami klientui naudojant susitartą pateikimo metodą. Per visą procesą palaikome ryšį su klientu ir visada priimame atsiliepimus apie mūsų darbo kokybę.

„Baltic Media“ yra ISO sertifikuota kalbų paslaugų teikėja Šiaurės Europoje, turinti daugiau nei 30 metų patirtį.

Vertimų biuras Baltic Media® Šiaurės Europoje

Šiaurės–Baltijos šalių vertimų biuras yra pagrindinis skaitmeninio vertimo paslaugų teikėjas Šiaurės Europoje, kuris specializuojasi Šiaurės Europos (įskaitant šiaurės, baltų, slavų) kalbas, daugiausia teikdamas vertimo paslaugas iš / į švedų, suomių, danų, islandų, farerų, norvegų, vokiečių, anglų, lenkų, rusų, latvių, lietuvių ir estų kalbas.

Baltic Media® vertimo agentūra, kaip ISO atestuota kalbos paslaugų teikėja, siūlo vertimo žodžiu paslaugas verslo bei valstybinėms įmonėms ir privatiems klientams.