1about us scaled

Oversettelse Steg for steg

Oversettelse Steg for steg | Hvordan et oversettelsesbyrå fungerer

Oversettelse, lokalisering og kreativ skriving 

Steg for steg

i ISO-sertifiserte Nordisk-Baltiske Digitalt Oversettelsesbyrå Baltic Media med fokus på nordiske og baltiske språk

Oversettelse Steg for steg

 

 1. Ny forespørsel om oversettelse

Klienten sender filer som de ønsker oversatt og informasjon om prosjektet.

 1. Prosjektanalyse

De mottatte filene blir analyserte, bestillingen blir klarert med klienten og prosjektparametrene blir definert. På dette stadiet blir alle tilgjengelige referansematerialer, stilregler, ordbøker og oversettelsesminner bestilt/laget i stand.

 1. Prisanslag/tilbud

Vi setter opp et prisanslag/tilbud, som blir vår avtale om de tjenester klienten ønsker og godkjenner.

 1. Prosjektoppsett

Straks prisanslaget/tilbudet er bekreftet skriftlig blir et elektronisk prosjekt skapt i vårt arbeidssystem. Tidsfrister for ulike stadier for prosjektet blir bestemt.

 1. Teambygging

Språkeksperter/lingvister blir valgt ut fra vår globale database bestående av morsmålsoversettere og personer med spesialitet på området.

 1. Oversettelse. Lokalisering. Kreativ skriving

Filene blir sendt til oversetteren samtidig som redigerings- og korrekturlesningsressurser blir reservert. Krav og tidsfrister blir klarert og bekreftet.

 1. Redigering

Oversatte filer blir sendt redigereren, som sammenligner dem med kildeteksten og kontrollerer at alt er fullstendig og i henhold til kontekstuell nøyaktighet.

 1. Lokal markedssjekk med klienten (valgfritt)

Før ferdigstilling og DTP (Layout), blir teksten sendt klienten for lokal markedsevaluering og bekreftelse på at betingelsene og innholdet har skjedd i henhold til klientens krav.

 1. Korrekturlesning og DTP

Redigerte filer blir levert korrekturleseren for å forsikre at all staving, grammatikk og kulturelle aspekter er korrekte og at oversettelsen flyter bra.

Dersom det er nødvendig blir prosjektfilene sendt til DTP. Eventuelle spørsmål som er relatert til formatering, presentasjon eller filformater blir løst her.

 1. Intern kvalitetssjekk

Før produktet leveres, gjennomgår prosjektlederen en siste sjekk av stoffet som skal leveres for å forsikre at de tilfredsstiller klientens krav og er korrekt formatert.

 1. Levering til klienten og ekstra kvalitetssikring etter levering

Oversettelsen, redigeringen og de korrekturleste filene blir levert klienten via avtalte leveringsmetode. Vi opprettholder kontakten med klienten gjennom hele prosessen og vi tar også imot tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet.

Rask bestillingsprosess for oversettelse

Vi vet at tid er viktig for våre kunder. Derfor har vi innført en policy der alle selskaper i Baltic Media-gruppen besvarer forespørsler og henvendelser innen 15 minutter. For å spare enda mer tid blir bare den mest vesentlige informasjonen gitt.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Oversettelsekvalitet og konfidensialitet

Baltic Media Ltd er et oversettelses- og språkopplæringsfirma som jobber i henhold til kravene i den internasjonale standarden for kvalitetssikringssystemer ISO 9001:2015. Dette er en spesifikk garanti for at gjeldene kvalitetsprosedyrer innen arbeidsmiljø, ansvarsfordeling og kvalitetsrevisjon blir fulgt på alle nivåer i firmaet.

Alle selskaper og leverandører i Baltic Media-gruppen forholder seg til og overholder strenge konfidensialitetsavtaler.

Baltic Media Ltd er ansvarlig for å oppbevare kunders informasjon trygt og konfidensielt.

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.

Kontakt Baltic Media i dag

Hvis du vil vite mer om våre tjenester innen dokumentoversettelse, eller for å be om et gratis pristilbud, ring vårt internasjonale kontor på +46 8 767 60 24 eller +371 67 224 327 eller kontakt en av våre prosjektledere via e-post på [email protected].

Oversettelse Steg for steg

Baltic Media er en sertifisert Språktjenesteleverandør i Nord-Europa med mer enn 25 års erfaring.

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.