Document Translation Services

Språkgranskning, korrekturläsning och redigering

Hur mycket kostar korrekturläsning?

För att ditt företag eller din institution skall göra ett gott intryck på kunden bör översättningen noggrant granskas. Vi hjälper dig med redigering, språkgranskning och korrekturläsning på alla våra språk.

Språkgranskning och korrekturläsning syftar till att säkerställa att skrivna texter är korrekta och lätt förståeliga för läsaren. Språkgranskning innebär att man granskar textens språkbruk, exempelvis grammatik, stavning, interpunktion och stil. Det handlar om att rätta till felaktigheter och göra justeringar som gör texten mer lättläst och begriplig.

Korrekturläsning är en specifik form av språkgranskning som handlar om att granska texten efter eventuella stavfel, grammatiska fel och annan typografisk felaktighet. Det handlar om att kontrollera att texten uppfyller de vanliga reglerna för rättstavning, men också att texten använder korrekt interpunktion, satsuppbyggnad etc.

Sammanfattningsvis handlar språkgranskning och korrekturläsning om att granska och korrigera texter för att säkerställa att de är lättförståeliga för läsaren och att texten är korrekt i både stavning och grammatik. Detta för att texten ska vara mer lättläst och förståelig för läsarna och därmed nå sitt syfte.

Baltic Media Company Staff 2023Baltic Media Global Language Services

Vi kommer att samvetsgrant se över den text som mejslats fram till ditt modersmål eller främmande språk. Detta inbegriper:

  • Korrekt stavning och grammatik;
  • Konsekvent användning av terminologi;
  • Passande språkregister och stil som passar din målgrupp.

Vi kommer inta att ändra innehållet i texten, men kommer att fungera precis som vilket annat yrkesmässigt förlag, där redaktörer titta i texten för avvikelser, korrigerar dessa oriktigheter och andra ofullständigheter som har gått omärkt förbi författaren.

Varje skribent och författare vet att det är vanligtvis väldigt svårt att upptäcka sina egna misstag – därför är det nödvändigt att använda redaktörer och korrekturläsare. Vi kommer att tillhandahålla denna tjänst för alla språk.

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Efterredigering av automatisk maskinöversättning

Kom ihåg att maskinöversättningen kan hjälpa dig att förstå innebörden av en text men en maskinöversättning kan inte ersätta en översättning gjord av en människa. Om du efterfrågar en översättning av hög kvalitet, skicka in dina översättningsresultat till våra språkgranskare och korrekturläsare som jämför källtexten med måltexten, så är du garanterad en översättning som håller måttet.

Kvaliteten på översättningar är viktig för dig. Vi vet detta och det är därför vi har försökt göra dig nöjd med våra tjänster i 30 år. Därför har vi implementerat strikta kvalitetsrutiner baserade på ISO-certifiering.

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB arbetar i enlighet med kraven i den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015.

Det är en särskild garanti för kvalitet, vilket försäkrar om en effektiv procedur för kvalitetssäkring, arbetsmiljö, fördelning av ansvar och revisioners kvalitet finns på alla nivåer i företaget. Kvalitetsstyrningssystemet ser till att huvudfokuset inom företaget är kundens behov av tillfresdställelse, respekt för kundens krav och att kvalitetsstyrningssystemet kontinuerligt följs upp och förbättras. Baltic Media Translations AB bär ansvaret för säkerhet, förvar och sekretess för kundens material.

Så här arbetar vi: först översätter vår mänskliga översättare ditt innehåll, sen redigerar en annan lingvist och sen korrekturläser vi. Vi gör även desktop publishing (DTP), så du får översatta filer som ser likadana ut som dina original. Lär dig mer om vårt arbetssätt här.

Hur mycket kostar korrekturläsning?

Priset för språkgranskning och korrekturläsning kan variera beroende på följande faktorer:

  1. Omfattningen av det språkliga arbetet som ska utföras. Ju mer arbete som krävs, desto högre blir priset.

  2. Typen av text som ska granskas. Till exempel kan medicinsk text vara mer komplex och därmed kräva mer specialiserad kunskap från granskaren.

  3. Drifttid. Ibland kan ett brådskande arbete kräva att snabbare arbete utförs, vilket kan öka priset.

Generellt sett kan kostnaden för språkgranskning och korrekturläsning variera från cirka 0,5 kr till 1 kr per ord, beroende på ovanstående faktorer. Det är alltid bäst att jämföra priser från flera olika granskningsföretag för att hitta det bästa alternativet för ditt företag eller din text. Mer om våra priser läs här.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

© Baltic Media Translations AB