Document Translation Services

Juridiskie tulkojumi

Juridiskie tulkojumi | Līgumu, tiesas spriedumu un citu  juridisku dokumentu tulkojumi | Mums uzticas juristi

Jums nepieciešams tulkot tiesas spriedumu, pilnvaru, uzņēmuma  statūtus, reģistrācijas dokumentus, pirkšanas, pārdošanas līgumu, valsts iestāžu lēmumus un citus juridiskus dokumentus?  Angļu, latviešu, spāņu, zviedru, krievu, ukraiņu, arābu, vai  citā valodā? Mūsu ciešā sadarbība ar vairāk kā 2500 pieredzējušiem un augsti kvalificētiem tulkotājiem visā pasaulē ļauj sniegt labākos juridisko dokumentu tulkošanas pakalpojumus populārākajās valodu kombinācijās. Juridiskie tulkojumi ir mūsu ikdiena un  tāpēc mums uzticas juristi, jo mūsu klientu sarakstā ir vadošie vietējie un ārvalstu juridiskie biroji.

Juridisko dokumentu tulkošana

Juridisko tekstu tulkošanai nepieciešamas zināšanas juridiskajā terminoloģijā un avota un mērķa valodās.  To garantē mūsu tulkotāju izvēles rutīnas un  kvalitātes  nodrošināšanas process mūsu uzņēmumā.

Tulkošanas birojā parasti strādā un to vada kvalificēti valodnieki – tulkotāji. Pamatā juridiskos tulkojumus veic ārštata tulkotāji, kas sadarbojas ar vairākiem birojiem un dzīvo dažādās pasaules valstīs. Taču tulkošanas biroji izmanto arī pastāvīgam darbam nolīgtus tulkotājus. Mūsdienu tulkotājs un tulkošanas birojs nav iedomājams bez moderno tehnoloģiju zināšanām un pieredzes to lietošanā, piemēram, automatizēta mašīntulkošana un datorizētās tulkošanas rīki (CAT). Lai gūtu panākumus, mūsdienu tulkotājam un tulkošanas biroja darbiniekiem ir jābūt augstskolas izglītībai un kompetencei tehnoloģijās. Darba veicējs joprojām ir cilvēks – profesionāls tulkotājs, neskatoties uz automātisko tehnoloģiju panākumiem.

Notariāli apliecināti juridiskie tulkojumi

Tulkošanas birojs Rīgā Baltic Media Ltd. veic tulkojumus visās Eiropas Savienības (ES) oficiālajās valodās un no tām. Mūsu specializācija ir tulkošana un lokalizācija to valstu valodās, kas izplatītas Baltijas jūras reģionā, t.i., Skandināvijas/Ziemeļvalstu, Baltijas, Austrumeiropas tautu valodās. Veicam kvalitatīvus rakstiskos tulkojumus, garantējot konfidencialitāti un termiņu ievērošanu!
Tulkošanas aģentūras Baltic Media Ltd. piedāvājumā ietilpst arī notariāli apstiprināti tulkojumi.
Mūsu darbs notiek šādi: vispirms tulkotājs pārtulko jūsu saturu, pēc tam cits valodnieks to rediģē, un tad mēs veicam teksta korektūru. Mēs nodrošinām arī maketēšanu (desktop publishing, DTP), lai jūs saņemtu tulkotos failus, kuri izskatās tieši tāpat kā oriģināli. Uzziniet vairāk par darba plūsmu šeit.

Juridiskie tulkojumijuridiskie tulkojumi

Tulkošanas birojs Baltic Media® ir vadošais valodu pakalpojumu uzņēmums Ziemeļeiropā, kas nodrošina digitālās (online) tulkošanas un lokalizācijas, kā arī valodu apmācības pakalpojumus un specializējies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās. Tā galvenā specializācija ir tulkojumi no/uz Ziemeļeiropas (tostarp skandināvu, baltu un slāvu) valodām. Pārsvarā tie ir tulkojumi no zviedru, somu, dāņu, īslandiešu, norvēģu, fēru, vācu, angļu, poļu, krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodas, un uz minētajām valodām.

Kā ISO sertificēts valodu pakalpojumu sniedzējs Baltic Media® tulkošanas birojs piedāvā cilvēka veiktus tulkojumus uzņēmumiem, valsts iestādēm un privātpersonām.

Juridiskie tulkojumi dažādas jomās

Baltic Media tulkošanas pakalpojumi ar profesionāla tulkotāja veiktu tulkošanu

Visus mūsu juridiskos tulkojumus veic un rediģē cilvēki. Terminu cilvēka veikta tulkošana lieto kā pretstatu robotu darbam - mašīntulkošanai. Cilvēka veiktu tulkošanu veic persona — tulkotājs, savukārt mašīntulkošanu veic tulkošanas programma un rediģē pēcapstrādes redaktors. Baltic Media  tulkotāji izmanto datorizētās tulkošanas rīkus (CAT-tools), kas ļauj izveidot tulkošanas atmiņu izmantošanai turpmākajiem darbiem, teksta rediģēšanas datorprogrammas, stila vadlīnijas un glosārijus, kas mums palīdz nodrošināt konsekventu terminoloģiju.

SIA „Baltic Media Ltd.” nodrošina juridisko tekstu tulkošanas pakalpojumus šādās jomās:

  • Uzņēmējdarbība
  • Eiropas Savienības dokumenti
  • Personu dokumenti
  • Komunikācija, mediji un tehnoloģijas
  • Izglītība
  • Enerģētika un dabas resursi
  • Finanses
  • Apdrošināšana
  • Zinātnes par dzīvību
  • Valsts sektors
  • Nekustamais īpašums

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

Juridiskie tulkotāji specializējas šādās jomās

   • Konkurence un ES
   • Banku lietas un finanses
   • Kapitāla tirgi
   • Korporatīvā joma
   • Strīdu izšķiršana
   • Nodarbinātība un pabalsti
   • Vide un klimata pārmaiņas
   • Eiropas konkurence un reglamentēšana
   • Finanses
   • Apdrošināšana
   • Intelektuālais īpašums
   • Tiesvedība
   • Privātkapitāls
   • Projekti
   • Nekustamais īpašums
   • Nodokļi

Juridisko tulkojumu process redzams šajā shēmā:

juridiskie tulkojumi

Juridisko dokumentu tulkošana vienuviet

Tulkošanas uzņēmums SIA „Baltic Media Ltd.” piedāvā pakalpojumus vienuviet, kas nozīmē, ka visi juridisko dokumentu tulkošanas posmi tiek veikti vienā vietā un īsā laikā.

Juridiskā tulkošana | Kvalitātes nodrošināšanas process

   1. Tulkošana
   2. Rediģēšana/koriģēšana
   3. Gala pārbaude/apliecināšana

Juridisko tulkojumu notariāli apliecinājumi

Tulkošanas uzņēmums SIA „Baltic Media Ltd.” piedāvā arī zvērinātu tulkotāju veiktus juridisko dokumentu tulkošanas pakalpojumus ar zvērināta notāra apliecinājumu.

Ir pieejami četri juridisko tulkojumu apliecinājuma veidi:

   • Notarizēšana
   • Apostille
   • Apliecinājums ar tulkošanas uzņēmuma zīmogu
   • Tulkotāja apliecinājums

Ja tulkojumam nav nepieciešams notariāls apliecinājums vai notārs to kāda iemesla pēc nevar apliecināt, mēs varam nodrošināt arī zvērināta tulkotāja apliecinājumu.

Dažos gadījumos pirms tiek veikts tulkojums un notariāls apliecinājums dokuments ir jālegalizē, t. i., jāapliecina tā autentiskums.

Apliecināti dokumenti ir derīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs (saskaņā ar ES Pakalpojumu direktīvu)

Juridisko tulkojumu klientu apkalpošana

Mēs zinām, cik svarīgs mūsu klientiem ir laiks. Šī iemesla dēļ Baltic Media atbild uz klientu pieprasījumiem vai jautājumiem 15 minūšu laikā. Mēs taupām klientu laiku un sniedzam tikai būtisko informāciju.

Tulkojumi saskaņā ar standartu ISO 9001:2015

Tulkošanas pakalpojuma cena ietver pieredzējuša un kvalificēta tulkotāja veiktu tulkojumu, kā arī kvalitātes pārbaudi saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9001:2015 – rediģēšana, korekcija, kā arī piegāde klientam noteiktajā termiņā un atbilstošā formātā, tādējādi ar klienta pasūtījumu strādā vairāki darbinieki – projektu vadītājs, tulkotājs, redaktors un, ja nepieciešams, arī terminologs un/vai jomas eksperts.

Jūsu dokumentu konfidencialitāte un drošība

Mēs sadarbojamies ar piegādātājiem, kuri ir parakstījuši konfidencialitātes līgumus un vienošanās par informācijas neizpaušanu, tādējādi visa jūsu informācija pie mums ir drošībā.

Tulkojumu apdrošināšana

Mūsu profesionālās atbildības apdrošināšana, ko dēvē arī par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, mūsu klientiem sniedz papildu drošību.

Zvaniet mums jau šodien pa tālruni +371 67 224 327 vai sūtiet e-pastu uz [email protected], lai uzzinātu, kādu palīdzību mēs varam jums piedāvāt juridisko tekstu tulkošanas jomā.