Document Translation Services

Juridisk översättning

Översättning av juridiska dokument | ISO-certifierad juridisk översättningsbyrå Baltic Media® | Juridiska översättningar | Juridisk översättning av avtal | Information om juridiska översättningar

Översätta juridiska dokument

Eftersom vi har ett nära samarbete med fler än 1 500 erfarna och högkvalificerade översättare från världens alla hörn, är vi säkra på att vi kan erbjuda de bästa översättningarna för juridiska dokument i de mest populära språkkombinationerna. Våra översättare utför ENDAST översättning till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är officiellt språk eller mycket närvarande i sociallivet.

Våra kunder har höga professionella krav, till exempel EU-institutioner.

Juridisk översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska, etc.

Baltic Media Translation Management Team
Baltic Media Translation Management Team

Baltic Media juridisk översättning

Översättning av juridiska texter till juridisk engelska, svenska, finska etc.

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media® arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska. Översättningsbyrå Baltic Media® är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

ISO 9001 översättningsbyrå för juridisk översättning

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa. Vår professionella ansvarsförsäkring (PII) ger våra kunder extra försäkran.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativa tjänster, snabb leverans och vänligt samarbete.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media® görs och redigeras av människor.

Auktoriserad översättning av juridiska dokument. Läs här. Vår procedur för kvalitetssäkring. Läs här.

Vi kan erbjuda Sveriges bästa priser på juridisk översättning. Här kan du läsa mer om våra priser.

Översättning av juridiska dokument

Baltic Media Translations AB erbjuder juridiska översättningar inom många områden, t.ex.:

 • Kommunikation, media och teknologi
 • Utbildning
 • Energi och naturresurser
 • Finans
 • Hotell och fritid
 • Försäkring
 • Biovetenskap
 • Offentliga sektorn
 • Fastighetsmarknad

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Våra högkvalificerade juridiska översättare är specialiserade inom följande områden:

 • Antitrust & EU
 • Bank & finans
 • Kapitalmarknad
 • Företag
 • Tvistlösning
 • Anställning & förmåner
 • Miljö & klimatförändringar
 • Europeisk konkurrens och regelverk
 • Finans
 • Försäkringar
 • Immaterialrätt
 • Rättstvister
 • Privata investeringar
 • Projekt
 • Fastighet
 • Skatt

Översättning av juridiska dokument i ett steg

Översättningsbyrån Baltic Media® Translations AB erbjuder översättningstjänster i ett steg, vilket innebär att alla översättningsled för juridiska dokument utförs på en och samma plats med kort varsel.

Tjänsterna i ett steg består av:

 1. Översättning
 2. Redigering/korrekturläsning
 3. Sista granskning/auktorisering

Auktoriserad juridisk översättning

Översättningsbyrån Baltic Media® Translations AB erbjuder också juridiska översättningar gjorda av edsvurna/certifierade översättare attesterade av notarius publicus.

Det finns 4 typer av attester:

 • Notarisering
 • Apostille
 • Attesterad med företagsstämpel
 • Auktoriserad / certifierad översättning

Om översättningen inte kräver attest av en notarius publicus, eller av någon anledning inte kan attesteras av en notarius publicus, kan vi erbjuda attest av en edsvuren översättare (auktoriserad translator).

I vissa fall är det nödvändigt att få dokumentet legaliserat, och alltså få det autentiserat, innan översättningen och innan det attesteras av notarius publicus.

De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare/translator (edsvuren översättare)/ auktoriseras av en notarius publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

Kundservice för juridisk översättning

Vi vet hur viktig tiden är för våra kunder. Av denna anledning svarar Baltic Media® på beställningar och förfrågningar från sina kunder inom 15 minuter. Vi sparar tid åt kunden och erbjuder bara den viktigaste informationen.

ISO 9001:2015 översättningsstandard

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Sekretess och säkerhet för dina juridiska dokument

Vi samarbetar med leverantörer som har skrivit under sekretessavtal, vilket innebär att all din information är säker hos oss.

Ansvarsförsäkring av juridisk översättning

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare som kan utföra en auktoriserad juridisk översättning till och från svenska, engelska, tyska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska persiska och andra språk.

Ring oss idag på +46 (0) 8 767 6024 eller e-posta oss på [email protected] för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med ditt juridiska översättningsbehov.