Russian church

Slaviske språk

Slaviske språk: russisk, polsk, hviterussisk, ukrainsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, serbisk, kroatisk, makedonsk, bulgarsk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Oversettelsestjenester og oversettelse til og fra slaviske språk

Slaviske språkBaltic Media<sup>®</sup>

De slaviske språkene er de indo-europeiske språkene som snakkes av slavere, som opprinnelig kom fra Øst-Europa.

De balto-slaviske språkene deles oftest inn i baltiske og slaviske grupper. På 1960-tallet kom imidlertid de russiske forskerne, Vladimir Toporov og Vyacheslav Ivanov, frem til følgende konklusjoner:

  1. a) Proto-slavisk språk kom fra den perifere typen av baltiske dialekter;
  2. b) Slavisk språktype ble dannet senere fra den baltiske språkstrukturmodellen;
  3. c) Den slaviske strukturmodellen er et resultat av en transformasjon av den baltiske språkstrukturmodellen.

Onomastiske bevis viser at baltiske språk en gang ble snakket i et mye bredere område enn det de dekker i dag, helt til Moskva, og ble senere erstattet med slavisk.

De slaviske språkene deles inn i tre undergrupper: øst, vest og sør, som sammen utgjør mer enn tjue språk.

Ti av disse har minst en million mennesker som snakker språket og offisiell status som landets nasjonalspråk: russisk, hviterussisk og ukrainsk (fra østgruppen), polsk, tsjekkisk og slovakisk (fra vestgruppen) og slovensk, serbo-kroatisk, makedonsk og bulgarsk (fra sørgruppen).

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået

oversettelsesbyra

Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post