Brīvdabas muzejs

Baltiske språk: latvisk og litauisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Baltiske språk: latvisk og litauisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Baltiske språk: latvisk og litauisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic MediaBaltic Media Translation services

De baltiske språkene tilhører den balto-slaviske grenen av den indo-europeiske språkfamilien. Baltiske språk snakkes av baltere, hovedsakelig i områdene øst og sørøst for Østersjøen i Nord-Europa.

Baltiske språk deles inn i to grupper: vestbaltisk og østbaltisk (med to levende språk: litauisk og latvisk).

Arkeologiske data viser at en stor del av Nordøst-Europa, fra rundt Moskva til Berlin, var en baltisk-talende region i de første årtusen f.Kr. og e.Kr. Slavere kom til området senere.

Regionen var dekket av nært ugjennomtrengelige skoger, og lå langt unna store migrasjonsruter og viktige handelsruter. Disse faktorene bidro til å bevare en svært arkaisk baltisk språkfamilie.

De baltiske språkene er blant de eldste av de gjenværende indo-europeiske språkene, til tross for at de sent ble anerkjent.

En årsak til denne sene anerkjennelsen, er at balterne motstod innføring av Kristendommen lenger enn alle andre europeere, noe som forsinket innføringen av skriftspråk og isolerte språkene fra påvirkning utenfra.

Baltic woman

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Språkkurs i latvisk | Latvisk språkskole i Riga på stedet og på nettet

Oversett fra norsk til latvisk | Latvisk oversettelse

Oversett fra norsk til litauisk | Litauisk oversettelse 

 

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post