Medical translation services

Meditsiiniliste tekstide tõlkimine

Meditsiiniliste tekstide tõlkimine

Meditsiiniline tõlge Põhjamaade ja Baltimaade keeltest ja keeltesse

Meditsiiniliste tõlketeenuste agentuur Baltic Media Ltd. on spetsialiseerunud ülemaailmsele turule keeleteenuste pakkumisele. Meie keeleteadlastel on ulatuslikud teadmised meditsiini, biotehnoloogia, tervishoiu, meditsiiniseadmete, ravimite ja põllumajanduse-veterinaaria alaste turusegmentide kohta.

Meditsiiniliste tekstide tõlkimiseks kasutame ainult kõige kvalifitseeritumaid tõlke, sünkroontõlke ja valdkonnaspetsialiste. Neil kõigil on meditsiini alal kogemusi ja/või on nad töötanud haiglas/tervishoiusektoris, kuna ebatäpsus meditsiinilistes tõlgetes on kriitilise tähendusega. Ebatäpsus võib viia rangete rahvusvaheliste seaduste rikkumise ja ka võimalike terviseriskideni.

Meditsiiniliste tekstide tõlkimine

tolkeburood

Meditsiinilise tõlke teenused | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

 • Uuringus osaleja andmekaardid (Case Report Forms, CRF)
 • Kliinilised protokollid
 • Kliinilised aruanded ja katsed
 • Kliinilised uuringud
 • Kliiniline, toksikoloogiline, farmakoloogiline ja bioloogiline teave
 • Lepingud
 • Seadmed, pakendite sildid, meditsiinialased küsimustikud ja meditsiinialaste terminite sõnastikud
 • Haigla- ja kindlustusaruanded
 • Kasutusjuhendid (Instructions for Use, IFU)
 • Tootmisprotsessi kirjeldused
 • Meditsiinialased brošüürid
 • Meditsiiniseadmed: kasutusjuhendid ja tarkvara
 • Meditsiiniajakirjad
 • Ravimiretseptid
 • Meditsiinialaste terminite sõnastikud
 • Meditsiinitekstid, patsiendi infolehed, psühholoogia alased dokumendid
 • Meditsiinialased multimeedium-rakendused
 • Uue ravimi taotlused (New Drug Application, NDA) ja uue uuritava ravimi taotlused (Investigational New Drug, IND)
 • Patsiendi poolt raporteeritud ravitulemused (Patient Reported Outcomes, PRO)
 • Farmatseutilised juhised
 • Farmakoloogilised uuringud
 • Tootesildid
 • Tootmisjuhised
 • Toksikoloogia aruanded
 • Kasutusjuhendid meditsiinipersonalile ja patsientidele

Täpsed meditsiinilised tõlked | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Viimase 22 aasta jooksul oleme saanud kogemusi ja töötanud ettevõtetele nagu Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis, Grindex ja paljud teised.

Keeruka meditsiiniterminoloogia õige kasutamise tagamiseks teeb Baltic Media koostööd vaid tõlkidega, kellele tõlke sihtkeel emakeel on. Kõik meie teenuspakkujad töötavad standardi ISO 9001:2008 kohaselt sertifitseeritud ettevõttes ja mis tahes riskide minimeerimiseks on tõlked ka kindlustatud.

Miks valida Põhja- ja Baltimaade tõlkebüroo Baltic Media®?

Kuidas vähendada tõlke kulusid kvaliteeti ohverdamata?

Miks on inimtõlketeenused teie parim valik?

Tõlkige Google'i, Bingi, Microsofti, Tilde või Yandexiga ning tellige meilt toimetamine!

Hinnapakkumised tasuta

Teabepäring

E-post

Mitmekeelsed meditsiinidokumentide tõlked enam kui 120 keelekombinatsioonis

 • Rootsikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Norrakeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Soomekeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Taanikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Lätikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Leedukeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Rootsikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Norrakeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Soomekeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Taanikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Taanikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Lätikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Leedukeelsed meditsiinilise tõlke teenused

Baltic Media pakub ka sertifitseeritud meditsiinilisi tõlkeid, meditsiinialase sünkroontõlke teenuseid ja meditsiinialase ümberkirjutuse teenuseid.

Meie tõlgitavad meditsiinivaldkonnad

 • Anestesioloogia
 • Kardioloogia
 • Dermatoloogia
 • Erakorraline meditsiin
 • Endokrinoloogia
 • Gastroenteroloogia
 • Geneetika
 • Geriaatria
 • Hematoloogia
 • Immunoloogia
 • Nakkushaigused
 • Mikrobioloogia
 • Nefroloogia
 • Neuroloogia
 • Neurofüsioloogia
 • Nukleaarmeditsiin
 • Sünnitusabi ja günekoloogia
 • Onkoloogia
 • Oftalmoloogia
 • Ortopeedia

EL-i teenuste direktiivi kohaselt aktsepteeritakse sertifitseeritud tõlgi tõlkeid kõigis muudes liikmesriikides.

Klienditeenindus | Meditsiiniliste tekstide tõlkimine

Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Me teame, kui tähtis on aeg meie klientidele. Seepärast vastab Baltic Media oma klientide taotlustele ja päringutele 15 minuti jooksul. Säästame oma klientide aega ja anname neile üksnes olulist teavet.

Tõlkimine standardi ISO 9001:2015 järgi | Meditsiiniliste tekstide tõlkimine

Tõlketeenuse hind sisaldab kogenud ja kvalifitseeritud tõlkija poolt teostatud tõlget, samuti kvaliteedikontrolli kooskõlas rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015 nõuetega – toimetamine, korrektuur, tarnimine kliendile kindlaks tähtajaks ja asjakohases vormingus –, nii et kliendi tellimusega tegeleb mitu töötajat – projektijuht, tõlkija, toimetaja ning vajaduse korral terminoloog ja/või vastava ala spetsialist.

Meditsiiniliste tekstide tõlkimine | Teie dokumentide konfidentsiaalsus ja turvalisus

Teeme koostööd tarnijatega, kes on alla kirjutanud konfidentsiaalsuse ja mitteavaldamise lepingule, mis tähendab, et kogu teie informatsioon on meie käes kindlas kohas.

Kindlustus | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Kõik meie keeleteenused on kindlustatud. Pakume vastutuskindlustust, makstes kolmanda isiku isikliku vara ja tervise kahjustuse eest.

Kui Teid huvitavad tõlked teistes maailma keeltes siis palume meiega võtta ühendust, kasutades tasuta hinnapäringu vormi!

Meie meditsiinilise tõlke teenuste kohta lisateabe saamiseks või tasuta hinnapakkumise taotlemiseks helistage meile numbril +372 65 87 077 | +371 67 224 327 või võtke meie projektijuhtidega ühendust e-posti teel aadressil tallinn@balticmedia.com | [email protected].

Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-Euroopas

Põhjamaade ja Balti riikide tõlkebüroo Baltic Media® on Põhja-Euroopa juhtiv digitaaltõlketeenuste pakkuja, kes on spetsialiseerunud Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, balti, slaavi) keeltele, peamiselt tõlkimisele rootsi, soome, taani, islandi, fääri, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO sertifikaadiga keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media® inimtõlketeenuseid nii ettevõtetele, valitsusasutustele kui ka eraklientidele.

© Baltic Media