Medical translation services

Oversettelse av medisinsk tekst

Oversettelse av medisinsk tekst

Medisinsk oversettelse fra norsk og andre språk til nordiske, europeiske og andre verdensspråk og vice versa

Det medisinske oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd er spesialister innen det å levere språktjenester til det globale markedet. Våre lingvister har omfattende kunnskap innen medisin, bioteknologi, helse, medisinske innretninger, farmasi og Ag-Vet.

Kun de best kvalifiserte translatørene og tolkene så vel som felteksperter blir tildelt oppdrag med medisinsk tekst. De har alle erfaring innen medisin og/eller har arbeidet i helsevesenet ettersom unøyaktighet er kritisk innen medisinske oversettelser. Konsekvenser av slikt kan strekke seg fra brudd på strenge internasjonale lover til potensielle helsefarer.

Nøyaktig nordisk-baltisk medisinsk oversettelse

I løpet av de siste 30 årene har vi opparbeidet oss erfaring innen biovitenskap og arbeidet for ledende helse- og legemiddelfirmaer, kontraktforskningsorganisasjoner og produsenter av medisinsk utstyr over hele verden, som Karolinska Universitetssjukhuset, Koite Health Oy, Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis, Grindex, IntoCare Medical Technology (Suzhou) Co., Ltd og mange andre.

Vi bruker kun de best kvalifiserte oversetterne og tolkene samt fagekspertene til å oversette biovitenskapelige og medisinske tekster. De har alle inngående medisinsk kunnskap, erfaring fra det medisinske feltet og/eller har jobbet i sykehus-/helsevesenet, siden unøyaktighet er kritisk i medisinske oversettelser. Konsekvensene kan variere fra brudd på strenge internasjonale lover til potensiell helserisiko.

Alle våre leverandører jobber for et ISO 9001:2015-sertifisert selskap, og for å minimere risikoen er oversettelsene også forsikret.

Medisinsk oversettelse byr på en rekke unike utfordringer. For eksempel er oversettelsesekspertise alene ofte ikke nok til å levere en nøyaktig oversettelse. Medisinske dokumenter inneholder så å si alltid spesialisert terminologi og nyutviklede konsepter som kanskje må utvikles på nytt på målspråket. På grunn av det brede spekteret av medisinske oversettelser kan ikke oversettere som spesialiserer seg på medisinske emner, begrense kunnskapen sin til ett emne, det er også nødvendig med kompetanse innen underkategorier og relaterte emner. Så kommer vi til et annet relatert punkt - lesbarhet. Teksten må skreddersys til målgruppen, noe som krever inngående forståelse av kulturelle særtrekk og språkbruk.

Oversettelse av medisinsk tekst

Baltic Media Medisinske oversettelsestjenester

Medisinske oversettelsestjenester

 • Kasusrapportskjema (CRF)
 • Kliniske protokoller
 • Kliniske rapporter og studier
 • Kliniske forsøk
 • Klinisk, toksikologisk, farmasøytisk og biologisk informasjon
 • Kontrakter
 • Utstyr, pakningsvedlegg, medisinske spørreskjema og medisinske terminologiglossarer
 • Sykehus- og forsikringsrapporter
 • Bruksinstruksjoner (IFU)
 • Produksjonsprosessbeskrivelser
 • Medisinske brosjyrer
 • Medisinsk utstyr: instruksjonsbøker og programvare
 • Medisinske journaler
 • Medisinske resepter
 • Medisinske terminologiglossarer
 • Medisinske tekster, pasientinformasjonspapirer; psykologipapirer
 • Multimedia medisinske applikasjoner
 • NDA og IND
 • Pasientrapporterte resultater (PRO)
 • Farmasøytiske retningslinjer
 • Farmasøytiske studier
 • Pakningsvedlegg
 • Produksjonsmanualer
 • Toksikologirapporter
 • Brukerveiledninger for medisinsk stab og pasienter

oversettelsesbyra

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

For å sikre kompleks medisinsk terminologi samarbeider Baltic Media kun med oversettere som har målspråket som morsmål. Alle våre leverandører arbeider for det ISO 9001:2015-sertifiserte selskapet og for å minimere risikoer er oversettelsene også forsikret.

Menneskelig oversettelse

Alle våre oversettelser er utført og redigert av mennesker. Begrepet menneskelig oversettelse brukes i motsetning til maskinoversettelse. Menneskelig oversettelse utføres av en menneskelig oversetter, mens maskinoversettelse utføres av en oversettelsesmaskin og redigeres av en etterredigerer.

Våre menneskelige oversettere oversetter KUN til sitt eget morsmål og er bosatt i et land der dette språket enten er det offisielle språket eller det språket som er vanlig i samfunnslivet. Vi har vårt eget testsystem for oversettere. Kriterier: språklig utdannelse, minst 5 års erfaring med oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse. Les mer her.

Be om en gratis oversettelse av medisinske tester
Det er ikke lett å finne den rette leverandøren av oversettelser av medisinske dokumenter med erfaring på et bestemt område. Be prosjektlederne våre om en gratis testoversettelse, så skal vi gjøre vårt beste for å oppfylle forventningene dine.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Flerspråklige oversettelser av medisinske dokument i mer enn 120 språkkombinasjoner

Baltic Media tilbyr også sertifiserte medisinske oversettelser, medisinske tolketjenester og medisinske resepttjenester.

Medisinske felter vi oversetter

 • Anestestiologi
 • Kardiologi
 • Dermatologi
 • Akuttmedisin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Genetikk
 • Geriatri
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Infeksjonssykdommer
 • Mikrobiologi
 • Nefrologi
 • Nevrologi
 • Nevrofysiologi
 • Nuklearmedisin
 • Obstetrikk & Gynekologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi

Kundeservice

Vi vet hvor viktig tid er for våre kunder. Derfor svarer Baltic Media på forespørsler eller spørsmål fra sine kunder innen 15 minutter. Vi sparer våre kunders tid og gir bare viktig informasjon.

ISO 9001:2015 Standardoversettelse

Prisen på oversettelsestjenesten inkluderer oversettelse utført av en erfaren og kvalifisert oversetter i tillegg til kvalitetskontroll i henhold til kravene til den internasjonale standarden ISO 9001:2015 redigering, korrekturlesning i tillegg til levering til kunden innen fastsatt frist og i riktig format, dermed håndteres kundens ordre av flere ansatte – en prosjektleder, en oversetter, en redaktør, og om nødvendig, av en terminologist og/eller en spesialist innen det aktuelle feltet.

Personvern og dine dokumenters sikkerhet

Vi samarbeider med leverandører som har signert taushetspliktavtaler, derfor er all din informasjon i trygge hender hos oss.

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.

Innen den europeiske union aksepteres oversettelser utført av en sertifisert oversetter i alle andre medlemsland i henhold til EUs tjenestedirektiv.

For å lære mer om våre medisinske oversettelsestjenester eller for å be om et gratis pristilbud kan du ringe oss på +46 8 767 6024 (Stockholm) , 371 67 224 327 (Riga) eller kontakte våre prosjektledere via e-post på [email protected].

Her er noen tips til hvordan du samarbeider med en leverandør av medisinske oversettelser:

Gi oversetteren så mye informasjon som mulig om dokumentet som skal oversettes, inkludert målgruppen og formålet med oversettelsen.
Vær tydelig på hvilke forventninger du har til oversetterens stil og tone.
Les nøye gjennom oversettelsen før du bruker den. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du be oversetteren om å oppklare dem.
Medisinske oversettelsestjenester kan spille en viktig rolle når det gjelder å forbedre kvaliteten på helsetjenester for alle mennesker. Ved å velge en kvalifisert og erfaren oversetter kan du sikre deg at den medisinske informasjonen formidles nøyaktig og effektivt.

Biovitenskap er et av de mest utfordrende oversettelsesområdene som finnes. Det skandinaviske og baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media har spesialisert seg på å levere medisinske oversettelses- og lokaliseringstjenester til det globale markedet. Våre lingvister har omfattende kunnskap om markedssegmentene medisin, bioteknologi, helsevesen, medisinsk utstyr, farmasi og veterinærmedisin.

© Baltic Media