Medical translation services

Oversettelse av medisinsk tekst

Oversettelse av medisinsk tekst

Medisinsk oversettelse fra norsk og andre språk til nordiske, europeiske og andre verdensspråk og vice versa

Det medisinske oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd er spesialister innen det å levere språktjenester til det globale markedet. Våre lingvister har omfattende kunnskap innen medisin, bioteknologi, helse, medisinske innretninger, farmasi og Ag-Vet.

Kun de best kvalifiserte translatørene og tolkene så vel som felteksperter blir tildelt oppdrag med medisinsk tekst. De har alle erfaring innen medisin og/eller har arbeidet i helsevesenet ettersom unøyaktighet er kritisk innen medisinske oversettelser. Konsekvenser av slikt kan strekke seg fra brudd på strenge internasjonale lover til potensielle helsefarer.

Baltic Media Company Staff 2023

Oversettelse av medisinsk tekst

Medisinske oversettelsestjenester

 • Kasusrapportskjema (CRF)
 • Kliniske protokoller
 • Kliniske rapporter og studier
 • Kliniske forsøk
 • Klinisk, toksikologisk, farmasøytisk og biologisk informasjon
 • Kontrakter
 • Utstyr, pakningsvedlegg, medisinske spørreskjema og medisinske terminologiglossarer
 • Sykehus- og forsikringsrapporter
 • Bruksinstruksjoner (IFU)
 • Produksjonsprosessbeskrivelser
 • Medisinske brosjyrer
 • Medisinsk utstyr: instruksjonsbøker og programvare
 • Medisinske journaler
 • Medisinske resepter
 • Medisinske terminologiglossarer
 • Medisinske tekster, pasientinformasjonspapirer; psykologipapirer
 • Multimedia medisinske applikasjoner
 • NDA og IND
 • Pasientrapporterte resultater (PRO)
 • Farmasøytiske retningslinjer
 • Farmasøytiske studier
 • Pakningsvedlegg
 • Produksjonsmanualer
 • Toksikologirapporter
 • Brukerveiledninger for medisinsk stab og pasienter

oversettelsesbyra

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

For å sikre kompleks medisinsk terminologi samarbeider Baltic Media kun med oversettere som har målspråket som morsmål. Alle våre leverandører arbeider for det ISO 9001:2015-sertifiserte selskapet og for å minimere risikoer er oversettelsene også forsikret.

 

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Flerspråklige oversettelser av medisinske dokument i mer enn 120 språkkombinasjoner

Baltic Media tilbyr også sertifiserte medisinske oversettelser, medisinske tolketjenester og medisinske resepttjenester.

Medisinske felter vi oversetter

 • Anestestiologi
 • Kardiologi
 • Dermatologi
 • Akuttmedisin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Genetikk
 • Geriatri
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Infeksjonssykdommer
 • Mikrobiologi
 • Nefrologi
 • Nevrologi
 • Nevrofysiologi
 • Nuklearmedisin
 • Obstetrikk & Gynekologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi

Kundeservice

Vi vet hvor viktig tid er for våre kunder. Derfor svarer Baltic Media på forespørsler eller spørsmål fra sine kunder innen 15 minutter. Vi sparer våre kunders tid og gir bare viktig informasjon.

ISO 9001:2015 Standardoversettelse

Prisen på oversettelsestjenesten inkluderer oversettelse utført av en erfaren og kvalifisert oversetter i tillegg til kvalitetskontroll i henhold til kravene til den internasjonale standarden ISO 9001:2015 redigering, korrekturlesning i tillegg til levering til kunden innen fastsatt frist og i riktig format, dermed håndteres kundens ordre av flere ansatte – en prosjektleder, en oversetter, en redaktør, og om nødvendig, av en terminologist og/eller en spesialist innen det aktuelle feltet.

Personvern og dine dokumenters sikkerhet

Vi samarbeider med leverandører som har signert taushetspliktavtaler, derfor er all din informasjon i trygge hender hos oss.

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.

Innen den europeiske union aksepteres oversettelser utført av en sertifisert oversetter i alle andre medlemsland i henhold til EUs tjenestedirektiv.

For å lære mer om våre medisinske oversettelsestjenester eller for å be om et gratis pristilbud kan du ringe oss på +46 8 767 6024 (Stockholm) , 371 67 224 327 (Riga) eller kontakte våre prosjektledere via e-post på [email protected].

Baltic Media® – Et oversettelsesbyrå i Norden

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

© Baltic Media