Medical translation services

Lääketieteellisen tekstin käännös

Lääketieteellisen tekstin käännös

Lääketieteellisten tekstien käännöstoimisto Baltic Media Ltd erikoistuu kielipalvelujen tarjoamiseen globaaleilla markkinoilla. Kielitieteilijöillämme on laaja lääketieteellisen ja bioteknisen alan, terveydenhuoltoalan, lääketieteellisen laitesegmentin, farmaseuttisen alan, maatalousalan ja eläinlääketieteellisen alan tuntemus.

Lääketieteellisten tekstien käännökset osoitetaan vain pätevimmille kääntäjille ja tulkeille sekä alan asiantuntijoille. Heillä on kaikilla kokemusta lääketieteelliseltä alalta ja/tai ovat toimineet sairaalassa/terveydenhuoltoalalla, koska epätarkkuudet ovat kriittisiä lääketieteellisissä käännöksissä. Sen seuraukset voivat vaihdella tiukkojen kansainvälisten lakien rikkomuksista mahdollisiin terveysriskeihin.

Käännöstoimisto Lääketieteellisen tekstin käännösBaltic Media Lääketieteellisten käännösten tyyppejä

Lääketieteelliset käännökset

Lääketieteelliset käännökset

Lääketieteelliset käännökset ovat lääketieteeseen liittyvien tekstien kääntämistä toiselta kieleltä toiselle. Ne voivat sisältää monenlaisia tekstejä, kuten lääkepakkausselosteita, lääketieteellisiä artikkeleita, potilaskertomuksia, lääketieteellisiä tutkimuksia ja lääketieteellistä kirjallisuutta.

Lääketieteelliset käännökset ovat erityisen vaativia, sillä ne edellyttävät kääntäjältä sekä kielitaitoa että lääketieteellistä asiantuntemusta. Kääntäjän on tunnettava lääketieteen terminologia ja käsitteet sekä molempien kielten kielioppi ja kulttuuri.

Lääketieteellisten käännösten virheet voivat olla erittäin vahingollisia, sillä ne voivat johtaa vääriin diagnooseihin, hoitoihin tai jopa potilaan kuolemaan. Siksi on tärkeää, että lääketieteelliset käännökset tehdään ammattitaitoisten kääntäjien toimesta.

kaannostoimisto

Lääketieteellisten käännösten tyyppejä

Lääketieteellisten käännösten tyyppejä on monenlaisia. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Lääkepakkausselosteet: Lääkepakkausselosteet ovat tärkeitä potilasturvallisuuden kannalta. Niissä kerrotaan lääkkeen käyttötarkoituksesta, annostelusta, haittavaikutuksista ja muista tärkeistä asioista.
 • Lääketieteelliset artikkelit: Lääketieteelliset artikkelit julkaistaan lääketieteellisissä lehdissä. Niissä raportoidaan uusista lääketieteellisistä löydöksistä tai tutkimuksista.
 • Potilaskertomukset: Potilaskertomukset ovat lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kirjaamia potilaan terveydentilaa koskevia tietoja.
 • Lääketieteelliset tutkimukset: Lääketieteelliset tutkimukset ovat tieteellisiä tutkimuksia, jotka toteutetaan lääketieteen alalla.
 • Lääketieteellinen kirjallisuus: Lääketieteellinen kirjallisuus on lääketieteen alaan liittyvää kirjallisuutta, kuten oppikirjoja, käsikirjoja ja tietosanakirjoja.

Lääketieteellisten käännösten tarvetta

Lääketieteellisten käännösten tarvetta on kasvanut viime vuosina. Tämä johtuu muun muassa siitä, että lääketieteen tutkimus ja kehitys etenee nopeasti, ja lääketieteellisiä julkaisuja tuotetaan yhä enemmän. Lisäksi lääketieteelliset palvelut ovat kansainvälistyneet, ja potilaita hoidetaan yhä useammin eri kielitaustan omaavilla lääkäreillä.

Lääketieteellisten käännösten tarvetta on myös Suomessa. Suomessa on paljon lääketieteellistä tutkimusta ja kehitystä, ja suomalaiset lääkeyritykset vievät tuotteitaan ulkomaille. Lisäksi Suomessa on paljon ulkomaalaisia potilaita, jotka tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa.

Lääketieteellisten käännösten kustannukset

Lääketieteellisten käännösten kustannukset vaihtelevat tekstin tyypin, pituuden ja vaikeusasteen mukaan. Yleisesti ottaen lääketieteelliset käännökset ovat kalliimpia kuin muut käännökset.

Lääketieteellisten käännösten laatu

Lääketieteellisten käännösten laatu on erittäin tärkeää. Epätarkan käännöksen seurauksena voi olla vakavia seurauksia, kuten väärä diagnoosi tai hoito.

Lääketieteellisten käännösten laatua voidaan parantaa käyttämällä ammattitaitoisia kääntäjiä, jotka ovat perehtyneitä lääketieteen terminologiaan ja käsitteisiin. Käännöksen laatua voidaan myös parantaa käyttämällä kahta kääntäjää, jotka tekevät käännöksen itsenäisesti ja vertaavat sitten käännökset toisiinsa.

Miksi valita pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media®?

Miten vähentää käännöskustannuksia laadusta tinkimättä?

Miksi ihmisten tarjoamat käännöspalvelut ovat paras valintasi?

Käännä Googlen, Bingin, Microsoftin, Tilden tai Yandexin avulla ja tilaa editointi meiltä!

Hintatarjoukset ilmaiseksi

Pyydä tietoja

Sähköposti

 

 

Lääketieteelliset käännöspalvelut 

 • Tietojenkeruulomake (CRF)
 • Kliiniset protokollat
 • Kliiniset raportit ja tutkimukset
 • Kliiniset tutkimukset
 • Kliiniset, toksikologiset, farmaseuttiset ja biologiset tiedot
 • Sopimukset
 • Laitteet, pakkaustarrat, lääketieteelliset kyselyt ja lääketieteellisen terminologian sanastot
 • Sairaala- ja vakuutusraportit
 • Käyttöohjeet
 • Valmistusprosessien kuvaukset
 • Lääketieteelliset esitteet
 • Lääketieteelliset laitteet: käyttöoppaat ja ohjelmisto
 • Lääketieteelliset julkaisut
 • Lääkereseptit
 • Lääketieteellisen terminologian sanastot
 • Lääketieteelliset tekstit, potilastietopaperit, psykologiset artikkelit
 • Lääketieteelliset multimediasovellukset
 • uuden lääkevalmisteen rekisteröintimenettely (New Drug Application, NDA) ja kliininen lääketutkimushakemusmenettely (Investigational New Drug, IND)
 • Potilasnäkökulmaraportit (PRO)
 • Farmaseuttiset suuntaviivat
 • Farmakologiset tutkimukset
 • Tuote-etiketit
 • Tuotantokäsikirjat
 • Toksikologiset raportit
 • Käyttöoppaat hoitohenkilökunnalle ja potilaille

Tarkat lääketieteelliset käännökset 

Olemme keränneet kokemusta viimeisen 22 vuoden aikana ja tehneet yhteistyötä mm. seuraavien yhtiöiden kanssa: Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis, Grindex, jne.

Jotta Baltic Media voi taata monimutkaisen lääketieteellisen terminologian tuntemuksen, se toimii yhteistyössä vain sellaisten kääntäjien kanssa, jotka ovat kohdekieltä äidinkielenään puhuvia. Kaikki palveluntarjoajamme toimivat ISO 9001:2015 -sertifioidulle yhtiölle. Riskien minimoimiseksi käännökset on myös vakuutettu.

Monikieliset lääketieteellisten asiakirjojen käännökset yli 120 kieliyhdistelmällä

Baltic Media tarjoaa myös sertifioituja lääketieteellisiä käännöksiä, lääketieteellisiä tulkkauspalveluita ja lääketieteellisiä transkriptiopalveluita.

Lääketieteellisiä aiheita, joita käännämme 

 • Anestesiologia
 • Kardiologia
 • Dermatologia
 • Tehohoito
 • Sisäeritysoppi
 • Gastroenterologia
 • Genetiikka
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Immunologia
 • Tarttuvat sairaudet
 • Mikrobiologia
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Neurofysiologia
 • Isotooppilääketiede
 • Synnytysoppi ja gynekologia
 • Onkologia
 • Silmätautioppi
 • Ortopedia

Euroopan unionissa sertifioidun kääntäjän suorittamat käännökset hyväksytään kaikissa muissa jäsenmaissa EU:n palveludirektiivin mukaisesti.

Asiakaspalvelu 

Me tiedämme, kuinka tärkeää aika on asiakkaillemme. Tästä syystä Baltic Media vastaa asiakkaidensa pyyntöihin ja tiedusteluihin 15 minuutissa. Säästämme asiakkaidemme aikaa ja tarjoamme vain tärkeät tiedot.

ISO 9001:2015 -standardin käännös 

Käännöspalvelun hinta sisältää kokeneen ja pätevän kääntäjän tekemän käännöksen sekä laaduntarkistuksen, joka tehdään kansainvälisen standardin vaatimusten mukaisesti: ISO 9001:2015 editointi, oikoluku sekä toimitus asiakkaalle sovitun määräajan puitteissa ja asianmukaisessa muodossa. Useat työntekijät käsittelevät asiakkaan tilausta - projektipäällikkö, kääntäjä, oikolukija ja tarvittaessa termien tarkastaja ja/tai alan erikoisosaaja.

Salassapitovelvollisuus ja asiakirjojen turvallisuus 

Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet salassapito- ja vaitiolosopimukset. Tämä tarkoittaa, että kaikki antamasi tiedot pysyvät turvassa meillä.

Vakuutus 

Kaikki kielipalvelumme ovat vakuutettuja. Tarjoamme vastuuvakuutuksen kolmannen osapuolen henkilökohtaiselle omaisuudelle ja terveydelle.

Jos haluat lisätietoja lääketieteellisistä käännöspalveluistamme tai haluat pyytää ilmaista tarjousta tai esitystä, soita meille numeroon +46 8 767 6024 tai +371 67 224 327 (Riika, Latvia Kansainvälinen toimisto) tai ota yhteyttä projektipäälliköihimme sähköpostitse osoitteessa [email protected]

Käännöstoimisto Baltic Media® Pohjois-Euroopassa

Pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media® on Pohjois-Euroopan johtava digitaalisten käännöspalvelujen tarjoaja, joka erikoistuu pohjoiseurooppalaisiin kieliin (mukaan lukien pohjoismaiset, baltialaiset ja slaavilaiset kielet) ja pääasiassa käännöspalveluihin ruotsin, suomen, tanskan, islannin, fäärin, norjan, saksan, englannin, puolan, venäjän, latvian, liettuan ja viron kielillä.

ISO-sertifioituna kielipalvelujen tarjoajana käännöstoimisto Baltic Media® tarjoaa ihmisten tekemiä käännöspalveluja yrityksille, julkishallinnollisille ja yksityisille asiakkaille.

© Baltic Media