Document Translation Services

Tjenester for fortløpende tolkning

Tjenester for fortløpende tolkning i Nord-Europa

Tolking fra og til nordiske, baltiske og østeuropeiske språk online og på stedet

Tjenester for etterfølgende tolking. Fortløpende tolkning er utbredt oversettelsesskjema og utføres under pauser i taler.

Etterfølgende tolking kan tilbys på flere måter:

  • In-house tolking betyr at tolken er til stede i rommet der talen holdes. Dette er den vanligste måten å tilby etterfølgende tolking på.
  • Remote tolking betyr at tolken er til stede på et annet sted, for eksempel i et annet land. Tolken bruker tolkeutstyr for å kommunisere med publikum.

Etterfølgende tolking kan være en verdifull tjeneste for å sikre at alle deltakere på en konferanse, et seminar eller et møte har mulighet til å forstå talen. Det er imidlertid viktig å velge en kvalifisert tolk for å sikre at tolkningen er nøyaktig og effektiv.

Tolken hører på en del av en tale og tar notater, så oversetter han til målspråket basert på disse sedlene.

Dette er en enklere og billigere måte å tolke på. Den brukes gjerne i forretningsmessig eller annen type forhandling, i tillegg til i konferanser og andre arrangementer.

Hvis du trenger tolkingstjenester i skandinaviske og baltiske land, vil Baltic Media være et godt og trygt valg. Vi har 30 års erfaring med å tolke store og små hendelser.

Tolking fra og til nordiske, baltiske og østeuropeiske språk online og på stedet.Tjenester for etterfølgende tolking

Tjenester for etterfølgende tolking | Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Type tolkingstjenester

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post