Document Translation Services

Tolking over telefon eller Skype, Zoom, Meet

Tolking over telefon eller Skype, Zoom, Meet

Tolking fra og til nordiske, baltiske og østeuropeiske språk online og på stedet

Siden det er stadig mer etterspørsel etter tolkingstjenester, tilbyr Baltic Media Ltd en ny, høykvalitets tjeneste til sine kunder — tolking over telefon eller Skype, Zoom, Meet — på mer enn 150 språkkombinasjoner.

översättningsbyrå och översättareTolking over telefon eller Skype, Zoom, Meet

Hvordan virker det?

Kunden tar kontakt med vår prosjektleder og blir enig om tid og språkkombinasjon for tjenesten, i tillegg til å oppgi informasjon om temaet for samtalen og annen spesifikk informasjon.

På et avtalt tidspunkt ringer kundens representanter samt tolken til vårt system, og tolkingen kan begynne. Prosessen er nøyaktig den samme som ved konsekutiv tolking – tolken oversetter deler av en samtale konsekutivt og muliggjør kommunikasjon mellom personer som ikke har et felles språk. Denne oversettelsesteknikken brukes ofte i intervjuer, avtalediskusjoner, innhenting av informasjon fra andre land og i andre forretningssituasjoner.

Er det nødvendig å leie spesifikt konferanseutstyr?

Nei, tolking foregår via helt vanlige fasttelefoner eller mobiltelefoner.

Taushetsplikt

Baltic Media Ltd har signert taushetsavtaler med alle våre leverandører angående tilbakeholding av informasjon fra alle tredjeparter; i tillegg genereres en unik tilgangskode for hver konferanse, som bare er kjent for tolken og kundens representanter. Det hindrer uautorisert avlytting av samtalen.

Kan flere personer delta i samtalen?

Den største fordelen med dette systemet er at et ubegrenset antall personer kan delta i konferansen. Men i dette tilfellet er det viktig å huske på at det er bare én tolk, og at tolken bare kan oversette tale fra én person av gangen.

Er det noen begrensninger angående varigheten til samtalen?

Nei. Men hvis det planlegges å holde samtalen gående i mer enn én og en halv time, ber vi om at du informerer vår prosjektleder om dette på forhånd slik at vi kan hyre en tolk til hvis det skulle bli nødvendig å overta tolkingen.

Er det dyrt?

Kostnadene er direkte avhengig av språkkombinasjonen for tolkingen i tillegg til kompleksiteten til teksten. Vår prosjektleder vil informere deg angående nøyaktige kostnader for tjenesten; men kostnadene er sannsynligvis rundt halvparten av det det vil koste å hyre en tolk på stedet.

For å kunne motta et pristilbud for denne tjenesten, tar du kontakt med oss ved å bruke et pristilbudsskjema!

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Typer tolketjenester

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

© Baltic Media