Czechia, Prague

Tšehhi tõlked ja lokaliseerimine | Baltic Media

Tšehhi tõlked ja lokaliseerimine | Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-Euroopas

Professionaalne tõlge eesti ja teistest keeltest tšehhi keelde ja vastupidi

Professionaalsed tšehhi keele tõlkijad

Meie andmebaasis on üle 10 tšehhi keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde tšehhi keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elabTšehhi Vabariigis.
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda tšehhi keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
Suur hulk on meie tšehhi keele allhankijatest on tšehhi keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline tšehhikeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.

Tšehhi tõlked

Baltic Media

Tšehhi keele tõlketeenused

tolkeburood

  1. Iga tõlge tšehhi keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Tšehhi tõlkijad töötavad tarkvaradega SDL Trados ja Memsource, mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud tšehhikeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 30 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

Miksi valita tšehhikielen käännöstoimisto Baltic Media®?

Miten vähentää tšehhi käännöskuluja laadusta tinkimättä?

Miksi ihmisten tarjoamat tšehhi käännöspalvelut ovat paras valintasi?

Käännä Googlen, Bingin, Microsoftin, Tilden tai Yandexin avulla ja tilaa editointi meiltä!

Hintatarjoukset ilmaiseksi

Pyydä tietoja

Sähköposti

Erialased tõlked | Tšehhi tõlked

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.

Konfidentsiaalsus | Tšehhi tõlked

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.

Tähtajad | Tšehhi tõlked

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.

Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad tšehhi keele puhul:

inglise – tšehhi prantsuse – tšehhi
saksa – tšehhi hispaania – tšehhi
soome – tšehhi vene – tšehhi
poola – tšehhi sloveeni – tšehhi
tšehhi – tšehhi ungari – tšehhi
rumeenia – tšehhi tšehhi – rootsi
leedu – tšehhi eesti – tšehhi
läti – tšehhi rootsi – tšehhi
norra – tšehhi taani – tšehhi
islandi – tšehhi ukraina – tšehhi
itaalia – tšehhi tšehhi – eesti
tšehhi – inglise tšehhi – norra
tšehhi – prantsuse tšehhi – saksa
tšehhi – leedu tšehhi – ungari
tšehhi – soome tšehhi – bulgaaria
tšehhi – itaalia tšehhi – läti
tšehhi – inglise tšehhi – rootsi
tšehhi – poola

Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-Euroopas

Põhjamaade ja Balti riikide tõlkebüroo Baltic Media® on Põhja-Euroopa juhtiv digitaaltõlketeenuste pakkuja, kes on spetsialiseerunud Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, balti, slaavi) keeltele, peamiselt tõlkimisele rootsi, soome, taani, islandi, fääri, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO sertifikaadiga keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media® inimtõlketeenuseid nii ettevõtetele, valitsusasutustele kui ka eraklientidele.

Tšehhi keele teenused

Lisaks töötamisele kõige sagedamini kasutatava tekstitöötlustarkvaraga, näiteks Microsoft Office'i (Word, Excel, PowerPoint), Apple'i Pagesi, kompaktkirjastamise (DTP) tarkvara Adobe InDesigni ja QuarkXPressiga, kasutame spetsiaalset tõlketarkvara, näiteks SDL Trados Studiot, Memsource'i ja Wordfasti, koostades seega klientide terminoloogiaandmebaase.

Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara vene keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks venekeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel. 

Tšehhi keel

Keelkond: Indoeuroopa keelkond, slaavi keeled, tšehhi
Tšehhi keel on lääneslaavi keel ja vanim slaavi kirjakeel. Tšehhi keelt peetakse raskelt omandatavaks selle keeruka morfoloogia (sõnavormide suure hulga) ja suhteliselt vaba sõnajärjestuse tõttu. Tšehhi ja slovaki keel on lähedased sugulaskeeled ja varem võidi kasutada kunstlikku ühisnimetust "tšehhoslovakkia keel".
Ametlik keel: Tšehhi Vabariik, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: CS