969091 meitene ar vainadzinu 1

Ziemeļeiropa ir mūsu tulkošanas valodu reģions: ziemeļģermāņu un rietumģermāņu, baltu, somu un slāvu valodas

Ar Ziemeļeiropu ģeogrāfiski saprot Eiropas ziemeļu daļu, bet kultūras ziņā – Ziemeļvalstis, Baltijas valstis un dažreiz arī Britu salas. Ziemeļeiropas valstīs ir attīstīta ekonomika un viens no augstākajiem dzīves līmeņiem pasaulē.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu astotnieks (NB8) ir reģionālu partnerattiecību formāts, kas ietver Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju.

Baltic sea countries Professional Translation Service agency Baltic Media Ltd operates in Nordic- Baltic region

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sabiedrība ir viena no trim galvenajām kopienām Ziemeļvalstīs, tas ir, Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Baltijas jūras reģionā.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā mīt 32 miljoni iedzīvotāju, un tā kopējais iekšzemes kopprodukts (IKP) sastāda gandrīz 1,5 triljonus ASV dolāru, kas to padara par reģionu ar desmito lielāko iedzīvotāju skaitu un piekto lielāko tautsaimniecību Eiropā.

Turklāt šajā reģionā ir salīdzinoši zems korupcijas līmenis, savukārt Ziemeļvalstis ir vienas no vismazāk korumpētajām valstīm pasaulē. Šī reģiona valstis ierindojas labās vietās arī globālajos brīvības reitingos, turklāt vairākas no šīm valstīm atrodas pašā augšgalā.

Ziemeļvalstis un Baltijas valstis uzrāda labus rezultātus arī aptaujās, kuras mēra, cik viegli ir nodarboties ar uzņēmējdarbību un izveidot jaunus uzņēmumus. Pēc Tautas attīstības indeksa rādītājiem daudzas no šī reģiona valstīm ierindojas starp visattīstītākajām valstīm pasaulē.

Termini Baltijas reģions, Baltijas piekrastes valstis un Baltijas jūras valstis attiecas uz dažādu Baltijas jūru ieskaujošu valstu kopumu. Valstis, kuru krasta līnija atrodas pie Baltijas jūras, ir Dānija, Igaunija, Latvija, Somija, Vācija, Lietuva, Polija, Krievija un Zviedrija.

Indoeiropiešu valodu koks

indoeuropean languages tree

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā un Baltijas jūras reģionā ir šādi indoeiropiešu valodu zari: baltu, somu, ziemeļģermāņu, rietumģermāņu un slāvu.

10 visvecākās valodas, kurās joprojām runā pasaulē

Tulkošanas birojs Baltic Media® Ziemeļeiropā

Tulkošanas birojs Baltic Media® ir vadošais valodu pakalpojumu uzņēmums Ziemeļeiropā, kas nodrošina digitālās (online) tulkošanas un lokalizācijas, kā arī valodu apmācības pakalpojumus un specializējies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās. Tā galvenā specializācija ir tulkojumi no/uz Ziemeļeiropas (tostarp skandināvu, baltu un slāvu) valodām. Pārsvarā tie ir tulkojumi no zviedru, somu, dāņu, īslandiešu, norvēģu, fēru, vācu, angļu, poļu, krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodas, un uz minētajām valodām.

Kā ISO sertificēts valodu pakalpojumu sniedzējs Baltic Media® tulkošanas birojs piedāvā cilvēka veiktus tulkojumus uzņēmumiem, valsts iestādēm un privātpersonām.

Tulkošanas birojs Baltic Media sadarbojas ar vairāk nekā 1500 piegādātājiem visā pasaulē. To vidū tulki, tulkotāji, redaktori, DTP speciālisti un citi valodu speciālisti. Visus Baltic Media Ltd veiktos tulkojumus nodrošina profesionāli speciālisti ar augstāko izglītību lingvistikā un ievērojamu pieredzi tulkošanā ar vai bez specializācijas noteiktā nozarē. Uzņēmuma kvalitātes politika paredz, ka tulkojumi klientam vajadzīgajā valodā tiek nodrošināti, izmantojot tāda tulkotāja pakalpojumus, kuram šī valoda ir dzimtā un kurš dzīvo valstī un reģionā, kur šo valodu lieto.

Klienta tulkošanas  izmaksas ir svarīgs faktors un tāpēc izmaksu ietaupīšanas nolūkā mēs lietojam datorizētās tulkošanas (computer-assisted-translation, CAT) rīkus (tie nav Google Translate vai  līdzīgi roboti), lai lielu apjomu tulkošanas cenas apmierinātu klientu.

Liela daļa pakalpojumu sniedzēji ir zvērināti tulkotāji, kas nepieciešami notariāli apstiprinātu dokumentu tulkojumu veikšanai un tulkošanai tiesās.

Piedāvājam šādus tulkošanas veidus:

✔️ rakstiskā tulkošana – dažāda veida tekstu tulkošana rakstveidā: literāri darbi, juridiski dokumenti, lietošanas instrukcijas, vēstules, zinātniski teksti u.c.;

✔️ mutiskā tulkošana  runāta vēstījuma vai teksta mutisks tulkojums.

✔️ Mutiskās tulkošanas veidi:

✔️ -secīgā jeb konsekutīvā tulkošana – tulkojums tiek veikts runas pauzēs;

✔️ -sinhronā tulkošana – tulkojums noris vienlaicīgi ar runātāja uzstāšanos;

✔️ -tulkošana online pa telefonu vai internetu (Skype– plaši izmantots pakalpojums biznesa vidē.

 

Galvenie tulkošanas pasūtījuma izpildes posmi, t.i., tulkošanas process:

✔️ teksta tulkošana izvēlētajā mērķvalodā – veic tulkotājs;

✔️ pārtulkotā teksta rediģēšana – veic redaktors;

✔️ teksta korektūra – veic korektors;

✔️ maketēšana atbilstoši oriģinālajiem teksta dokumentiem – pēc vajadzības.

Visi mūsu tulkošanas pakalpojumi garantē klienta konfidencialitāti, un tiek strikti ievēroti pasūtījuma termiņi.

 

Mūsu piedāvātie tulkošanas pakalpojumi:

✔️ Mediju un mārketinga, reklāmas tekstu tulkošana – nodrošinām, ka tulkotais materiāls būs informatīvi un tehniski pareizs un saglabās zīmola vēstījumu atbilstoši konkrētās mērķauditorijas nacionālajām īpatnībām un kultūrai.

✔️ Subtitrēšana, dublēšana un ierunāšana – specializēti tulkošanas pakalpojumi visa veida audiovizuāliem darbiem. Veicam audio un video materiālu tulkošanu un lokalizāciju, kā arī video materiālu ieskaņošanu un subtitrēšanu.

✔️ Mājas lapu un interneta veikalu SEO tulkošana – klienta mājas lapas satura tulkošana un lokalizācija atbilstoši konkrētās valsts tirgus un mērķauditorijas vajadzībām, ievērojot SEO prasības.

✔️ Notariāli tulkojumi un zvērināta tulka apliecinājumi – veicam notariāli apstiprinātus dokumentu tulkojumus un arī dokumentu tulkojumu sagatavošanu ar zvērināta tulkotāja un zvērināta notāra apliecinājumu (apstiprinājumu).

✔️ Dokumentu tulkošana – piedāvājam jebkura veida visdažādāko nozaru dokumentu (juridiski, finanšu, līgumi, biznesa plāni, izglītības, personas dokumenti u.c.) tulkošanu ap 400 valodu kombinācijās.

✔️ Tekstu lokalizācija – teksta vai programmatūras tulkošana jebkurā pasaules valodā, pielāgojot to konkrētās valodas kultūrvidei un ievērojot attiecīgā reģiona vietas īpatnības, tradīcijas un spēkā esošos likums.

✔️ Tehnisko tekstu tulkošana – mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie cilvēkresursi (tostarp katras konkrētās nozares eksperti) un tehniskie priekšnoteikumi, lai nodrošinātu precīzu un kvalitatīvu tehnisko tulkošanu vairāk nekā 120 valodu kombinācijās.

✔️ Medicīnisko tekstu tulkošana – medicīniskie  tulkojumi tiek uzticēti augstas kvalifikācijas valodu speciālistiem, kas specializējušies medicīnā, biotehnoloģijās, veselības aprūpē, medicīnas aprīkojumā, farmācijā un veterinārijas jomā.

✔️Informācijas tehnoloģiju (IT) tulkošana – plaša spektra tulkojumi IT vajadzībām, kas aptver programmatūru, lietotāja interfeisa, rokasgrāmatu u.c. tulkošanu.

✔️Terminoloģijas tulkošana – dažādu nozaru terminu tulkošana un daudzvalodu datu bāzes izmantošana.

✔️ Automātiskā mašīntulkošana ar rediģēšanu – mašīntulkota tulkojuma rediģēšana un kvalitātes kontrole pie liela apjoma tulkošanas pasūtījumiem, kur iespējams izmantot automātisko tulkošanu.

✔️ Mutiskā tulkošana – nodrošinām gan sinhrono, gan secīgo (konsekutīvās) mutisko  tulkošanu konferencēs, kongresos, semināros, izstādēs un citos pasākumos.

✔️Valodu kursi