969091 meitene ar vainadzinu 1

Nord-Europa er vårt språkområde for oversettelser

Nord-Europa er vårt språkområde for oversettelser

Nordgermanske (nordiske), vestgermanske, baltiske, østersjøfinske og slaviske språk

Nord-Europa er vårt språkområde for oversettelser til og fra alle nordeuropeiske språk.

Nord-Europa er vårt språkområde for oversettelserProfessional Translation Service agency Baltic Media Ltd operates in Nordic- Baltic region

Nord-Europa viser geografisk til den nordlige delen av Europa, eller kulturelt til de nordiske landene, de baltiske landene og noen ganger også til De britiske øyer.

De nord-europeiske landene har utviklet økonomi og noen av verdens høyeste levestandarder.

Nordic-Baltic Eight (NB8) er et regionalt samarbeidspartnerskap mellom landene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Det nordisk-baltiske samfunnet er ett av de tre hovedsamfunnene i Nord-Europa, og består av Norden, Baltikum og Østersjø-regionen.

Norden-Baltikum har ca. 32 millioner innbyggere, og et samlet bruttonasjonalprodukt (BNP) på nær $ 1500 milliarder, noe som gjør regionen til den tiende største befolkningsmessig, og den femte største økonomien i Europa.

Videre har regionen et relativt lavt korrupsjonsnivå, og de nordiske landene er blant de minst korrupte landene i verden. Landene i regionen ligger også godt an i globale frihetsrangeringer, og flere av landene plasseres helt i toppen.

Landene i Norden og Baltikum gjør det også godt i undersøkelser som måler hvor enkelt det er å gjøre forretninger og opprette nye bedrifter. HDI (Human Development Index – Indeks for menneskelig utvikling) plasserer mange av landene i regionen blant de mest utviklede i verden.

Begrepene Baltikum, Østersjø-området og Østersjø-landene refererer til de forskjellige landene rundt Østersjøen. Land som har kystlinje langs Østersjøen – Danmark, Estland, Latvia, Finland, Tyskland, Litauen, Polen, Russland og Sverige.

Språkgrener i Norden-Baltikum og Østersjø-landene er baltisk, østersjøfinsk, nordgermansk (nordisk), vestgermansk og slavisk.

Professional Translation Service agency Baltic Media Ltd operates in Nordic- Baltic region

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Menneskelig oversettelse

Alle oversettelsene våre utføres og redigeres av mennesker. Begrepet menneskelig oversettelse brukes som en motsetning til maskinoversettelse. En menneskelig oversettelse utføres av en menneskelig oversetter, mens en maskinoversettelse utføres av en oversettelsesmaskin og redigeres av en postredaktør.

Våre menneskelige oversettere oversetter KUN til sitt morsmål, og bor i landet der dette språket enten er det offisielle språket eller det språket som brukes sosialt. Vi har vårt eget system for testing av oversettere. Kriterier: språklig utdannelse, minst 5 års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre klienter, testoversettelse.

Den beste oversetteren er menneskelig

Menneskelig oversettelse (HT) er den eldste formen for oversettelse, noe som avhenger av ren menneskelig intelligens for å konvertere én måte å si ting på til en annen. Dette er fortsatt den mest brukte oversettelsesmetoden. En menneskelig oversettelse er den beste investeringen du kan gjøre når nøyaktighet er viktig.

Selv om automatiserte oversettelsesløsninger er utrolig raske til å oversette store mengder innhold, er resultatet langt fra forretningsklart. Mennesker kan tolke sammenheng og formidle den samme betydningen som kildeteksten, i stedet for bare å oversette ord for ord.

Inkonsekvent grammatikk og unaturlig ordlegging gjør at maskinoversettelser ser ut som nettsøppel for Google. Skikkelig, flerspråklig søkemotoroptimalisering krever profesjonell, menneskelig oversettelse.

Oversettelsesminne, database for terminologi og stilguide

translators

Når du trenger en menneskelig oversettelse av høy kvalitet for et større prosjekt, kan vi tilby en gruppebasert plattform, der mange menneskelige oversettere arbeider samtidig. En gruppebasert tilnærming kan gi deg mer valuta for pengene.

Våre menneskelige oversettere bruker CAT-verktøy (datastøttede oversettelsesverktøy), som gjør det mulig å opprette et oversettelsesminne til fremtidig bruk, samt tekstredigeringsprogramvare, stilguider og ordlister som hjelper oss å holde terminologien konsekvent.

Vi lagrer minnet fra oversettelsene dine for å unngå å duplisere arbeidet i fremtiden. Oversettelsesminnet (TM) gir deg mulighet til å spare penger på tvers av dokumentene og prosjektene dine.