Stonehenge

Vestgermanske språk: engelsk, tysk, nederlandsk og andre

Vestgermanske språk: engelsk, tysk, nederlandsk og andre | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Vestgermanske språk: engelsk, tysk, nederlandsk og andre

De vestgermanske språkene er en gren av den indo-europeiske språkfamilien som snakkes som morsmål av ca. 500 millioner mennesker, hovedsakelig i Nord-Amerika, Oseania, det sørlige Afrika og Europa.

De vestgermanske språkene omfatter de tre mest utbredte germanske språkene: engelsk, med ca. 360–400 millioner mennesker som har engelsk som morsmål, tysk, med over 100 millioner mennesker som har tysk som morsmål, og nederlandsk, med 23 millioner mennesker som har nederlandsk som morsmål.

Andre viktige vestgermanske språk er afrikaans, som er utviklet fra nederlandsk; nedertysk; jiddisk og limburgisk.

Alle germanske språk antas å stamme fra et hypotetisk protogermansk språk. Disse oppstod trolig under den førromerske jernalderen i Nord-Europa fra ca. 500 f.Kr. Protogermansk ble sannsynligvis talt etter ca. 500 f.Kr.

De germanske språkene er nært knyttet til utviklingen av den vestlige sivilisasjon.

Logo ar globusuBM logo 328x90 web 2

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

oversettelsesbyra

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post