Certified notary authorized translations

Sertifisert oversettelse 

Sertifisert oversettelse

Sertifiserte & notariserte oversettertjenester av profesjonell oversetter  | ISO-sertifisert Nordisk-Baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media® | Hva er en sertifisert  oversettelse? | Prisen på en sertifisert oversettelse

Innhold show

Oversettelsesbyrået Baltic Media® tilbyr også oversettelser levert av sertifiserte oversettere og som har sertifisering fra notar.

Hva er en sertifisert oversettelse?

En sertifisert oversettelse er et oversatt dokument ledsaget av en signert uttalelse fra oversetteren som bekrefter fullstendigheten og nøyaktigheten av oversettelsen. Erklæringen er også notarisert av en notarius publicus. Når en oversettelse er sertifisert, blir det juridisk registrert.

Den mest populære typen oversettelse av offisielle dokumenter er en sertifisert oversettelse, siden en sertifisert oversettelse har samme akkreditering i de fleste landene.

Oversettelsesbyrået Baltic Media® tilbyr alle nivåer av sertifiserte oversettelser for alle språk og alle typer dokumenter

Sertifisert/autorisert oversettelse: Ved notariussertifisering, blir oversettelsen sydd og forseglet sammen med det originale dokumentet eller notariussertifisert kopi av originaldokumentet. For å bekrefte kopien må det opprinnelige dokumentet også sendes til notarius publicus.

Vi utfører sertifisert oversettelse fra og til følgende språk: Svensk Finsk Norsk Dansk Islandsk Latvisk Litauisk Estisk Russisk Fransk Tysk Spansk Polsk Tsjekkisk Slovensk Ungarsk Slovakisk Bulgarsk Kinesisk Hebraisk Rumensk Engelsk Hollandsk Italiensk Tyrkisk Ukrainsk Georgisk Japansk Serbisk Bengalsk Baskisk Armenisk Azerbajdsjansk Bosnisk Gresk Farsi Uzbekisk Kazakhisk Kroatisk Arabisk Albansk Portugisisk

I tilfelle sertifisering fra notar, blir oversettelsen bundet inn sammen med originaldokumentet eller den notarsertifiserte kopien av originaldokumentet. For å kunne sertifisere kopien må originaldokumentet også sendes inn til notaren.

Hvis oversettelsen ikke behøver notarsertifisering eller hvis den av noen grunn ikke kan ha notarsertifisering, kan vi også tilby sertifisering fra en sertifisert oversetter.

I noen tilfeller, før oversettelsen og notarsertifiseringen utføres, må dokumentet lovfestes, dvs. – at dets ekthet blir sertifisert.

Baltic Media Company Staff 2023Baltic Media Sertifisert oversettelse 

oversettelsesbyra

Du trenger ikke å reise til kontoret

Du trenger ikke å komme til vårt kontor for å levere kopier av det skannede dokumentet for å få en oversettelse. Vi gjør alt arbeidet digitalt, og vi kan sende deg en sertifisert oversettelse på papir via post til adressen du oppgir når du har akseptert den digitale versjonen av oversettelsen. Vi arbeider globalt.

Slik skanner du dokumenter for oversettelsen din ved hjelp av smarttelefonen

Det internasjonale oversettelsesselskapet Baltic Media Ltd ble grunnlagt i Sverige i 1991, og selskapet har drevet virksomhet i det nordisk-baltiske markedet siden 1994 som en av de ledende leverandørene innen kvalitetsspråklige tjenester. Kontorene til oversettelsesbyrået er lokalisert i Stockholm, Sverige og Riga, Latvia.

Old mailboxes in Sweden

Prisen på en sertifisert oversettelse

Vær oppmerksom på at antallet statsautoriserte translatører er svært begrenset, og at de derfor ikke er tilgjengelige på alle språk. Vi anbefaler derfor at du velger det billigere og tryggere alternativet med en autorisert eller bekreftet oversettelse.

Prisen på en sertifisert oversettelse avhenger av antall ord i dokumentet, og på språkkombinasjonen og når du trenger oversettelsen levert.

I "Baltic Media" koster sertifiseringen av en oversettelse av et dokument (sertifisert av vårt representant eller notarius publicus) fra 25 EUR inkl. Mva.

MERK! For å kunne tilby denne prisen, sertifiserer vi oversettelsene våre hos notarius publicus i Latvia (hvor vårt hovedkontor ligger) og sender deretter dokumentene med rekommandert brev til postadressen din.

Riga

Kontakt Baltic Media Idag

Hvis du vil vite mer om våre dokument oversettelsestjenester, eller vil be om et gratis estimat eller et tilbud, kan du ringe vår internasjonale kontor på +371 67 224 327 eller +37126404054 WhatsApp eller kontakte våre prosjektledere via e-post på i[email protected], våre kontakter i Sverige +46 8 767 60 24 eller [email protected]

Vilkår

Sertifisert - Dette innebærer at en profesjonell oversetter gjør oversettelsen. Etter oversettelsen, bekrefter en representant for vårt kontor at “oversettelsen er riktig” med signatur og med stemplet til  “Baltic Media Ltd”.

Notarisert - Dette er i hovedsak det samme som en sertifisert oversettelse, med ett ekstra trinn. Oversetteren signerer sertifiseringserklæringen foran notarius publicus. Merk at notarius´ stempel og signatur her notariserer sertifiseringen, ikke selve oversettelsen.

Dersom du ønsker vil vi  prøve å hjelpe med råd om riktig sertifiseringsnivå.

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd. tilbyr alle nivåer av sertifiserte oversettelser for alle språk og alle typer dokumenter

Vennligst sjekk sertifiseringsnivået som kreves med den du sender de sertifiserte oversettelsene til.

  1. Sertifisering fra oversettelseskontor/sertifisering av sertifisert oversetter: Dokumentoriginalen eller kopien er bundet sammen med en oversettelse sertifisert av en representant og/eller sertifisert oversetter fra Baltic Media Ltd
  2. Notarisert oversettelse av det opprinnelige dokumentet: originaldokumentet er bundet sammen med en oversettelse sertifisert av oversetteren; notarius publicus sertifiserer oversetterens signatur.
  3. Notarisert oversettelse til en usertifisert kopi av dokumentet: en kopi er fremstilt fra originaldokumentet og er bundet sammen med en oversettelse som er sertifisert av dets oversetter; notarius publicus sertifiserer oversetterens signatur.
  4. Notarisert oversettelse av en sertifisert kopi av dokumentet: En kopi er laget av originaldokumentet og er bundet sammen med en oversettelse sertifisert av oversetteren; notarius publicus sertifiserer oversetterens signatur. Overholdelsen av kopien (ekte kopi) av dokumentet er sertifisert av en notarius publicus bare dersom det opprinnelige dokumentet presenteres; prisen for kopisertifisering avhenger av antall sider i originaldokumentet.

Baltic Media

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Apostille

I noen tilfelle, før oversettelse og notarisert sertifisering er gjort, vil det være nødvendig å ha dokumentet legalisert, dvs. - ha dets autentisitet sertifisert med en Apostille.

Vær oppmerksom på at vårt oversettelsesbyrå ikke gir sertifisering av dine originale dokumenter eller oversettelser med en Apostille.

Dokumentlegalisering må utføres av kunden personlig.

Hva er en autorisert / svoren oversettelse?

Hvis oversettelsen ikke trenger notariussertifisering eller det av en eller annen grunn ikke kan ha notariusertifisering, kan vi også gi en svoren oversetters sertifisering.

En svoren oversettelse gjør at du kan beholde lovligheten i dokumentene dine i visse land.  Det er ikke nødvendigvis en påkrevd type offisiell oversettelse i alle land, men kan være obligatorisk for visse dokumenter for eksempel i Spania, Italia, Frankrike eller USA.

Svorne oversettelser kan bare utføres av oversettere som er blitt svoret inn. En svoren oversettelse viser at dokumentoversettelsen er ekte. Men i motsetning til de notariserte oversettelsene må svorne oversettelser ikke være signert foran notarius publicus. I stedet er det nok med seglet til en svoren oversetter.

Antall svorne oversettere er svært begrenset, så de er ikke tilgjengelige på alle språk.

Vi har mange svorne oversettere i noen av språkene til vår disposisjon for å gi best mulig service til deg. Svorne oversettere stempler dokumentet med sitt stempel for å godkjenne oversettelsen og gi dokumentet sin offisielle karakter.

Den mest populære typen oversettelse av offisielle dokumenter er en sertifisert oversettelse, da en sertifisert oversettelse har samme akkreditering i de fleste landene.

Prisen på en autorisert / svoren oversettelse

En oversettelse av en svoren oversetter vil ofte koste mer enn en sertifisert oversettelse.

Samtidig kan en sertifisert oversettelse gi en høyere kvalitetsgaranti til kunden hvis den er gjort i et ISO-sertifisert selskap som Baltic Media.

Kundeservice | Oversettelsesbyrået Baltic Media

Vi vet hvor viktig tiden er for våre kunder. Derfor responderer Baltic Media på forespørsler fra sine kunder innen 15 minutter. Vi sparer klientens tid og tilbyr kun den nødvendige informasjonen.

ISO 9001: 2015 Standard oversettelse | Oversettelsesbyrå Baltic Media

Prisen på oversettelsestjenesten inkluderer oversettelsen utført av en erfaren og kvalifisert oversetter samt kvalitetskontrollen i samsvar med kravene i den internasjonale standarden ISO 9001: 2015 - redigering, korrekturlesning samt leveranse til kunden innen fast frist og i riktig format, og derved har kundens ordre blitt håndtert av flere ansatte - en prosjektleder, en oversetter, en redaktør, og om nødvendig en terminolog og / eller spesialist på feltet.

Fortrolighet og sikkerhet for dine dokumenter | Oversettelsesbyrå Baltic Media

Vi samarbeider med leverandører som har inngått avtaler om taushetsplikt og konfidensialitet, noe som betyr at all informasjon er trygg med oss.

Forsikring | Oversettelsesbyrå Baltic Media

Vårt ansvarsforsikring (PLI), også kalt faglig erstatningsforsikring (PII), gir våre kunder ekstra sikkerhet. Alle våre språktjenester er forsikret. Vi gir ansvarsforsikring til å betale for skade på personlig eiendom av tredjepart og helse.

© Baltic Media®