Auktoriserad översättare och dokument översättning | Vad är en auktoriserad översättare?

Auktoriserad översättare

Auktoriserad översättare och⭐️LÅGPRIS översättning  - Hur kan vi hjälpa dig?

Hur skall man översätta vigselbevis, körkort, försäkringsbesked och andra dokument? Skillnaden mellan certifierad, bestyrkt och auktoriserad översättning? Vad är en auktoriserad översättare? Vad kostar en auktoriserad och certifierad översättning? Vad betyder auktoriserad översättning med kvalitetsgaranti hos en ISO- certifierad översättningsbyrå? 

Du får svar på dessa frågor här.

Beställ högkvalitativ auktoriserad/certifierad/bestyrkt översättning online i Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala, Helsingborg, Gävle, Skövde, Norrköping, Örebro, Linköping, Västerås, Umeå, Karlstad och i hela Sverige.

Vad är en auktoriserad översättare?

En auktoriserad översättare är en person som har genomgått en auktorisationsprocess som bedömer hans eller hennes kunskaper och erfarenheter som översättare. Auktorisationen utfärdas av Kammarkollegiet i Sverige och är ett bevis på att översättaren har den kompetens som krävs för att utföra översättningar av juridiska och offentliga dokument.

För att bli auktoriserad översättare måste en person ha en akademisk examen i översättning eller ett annat språkvetenskapligt ämne. Personen måste också ha minst fem års yrkeserfarenhet som översättare, varav minst två år i Sverige. Dessutom måste personen ha goda kunskaper i juridik och offentlig administration.

Auktoriserade översättare står under Kammarkollegiets tillsyn. Det innebär att Kammarkollegiet har rätt att granska översättarens arbete och vidta disciplinära åtgärder om översättaren inte uppfyller de krav som ställs.

Auktoriserad översättare till och från engelska och svenska

Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare mellan engelska och svenska eller till och från tyska, spanska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska, ungerska, polskapersiska, finska, norska, danska, estniska, lettiska, litauiska och andra språk. Vi utför även certifierad översättning till och från engelska för följande språk: arabiska, bosniska, bulgariska, danska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, kroatiska, nederländska, norska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, thailändska, tigrinia, turkiska, tyska, ungerska.

 

Baltic Media Translation Management TeamAuktoriserad översättare och dokument översättning Baltic MediaISO 9001

Auktoriserade översättare när ni behöver en auktoriserad översättning

⭐️Auktoriserad översättare utför auktoriserad översättning av vissa juridiska dokument såsom betyg från svenska och utländska universitet, gymnasiebetyg, försäkringsbesked, adoptionshandlingar, dödsfallsintyg, dödsbo, födelseattest, vigselbevis, körkort, olika intyg och andra dokument. Dessa översättningar behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och en auktoriserad / certifierad översättare intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian. En auktoriserad översättare är en person som har genomgått ett auktorisationsprov och fått sin kompetens bedömd av en oberoende myndighet. Auktoriserade översättare har en hög kompetens och erfarenhet inom sitt område och kan därför garantera hög kvalitet på sina översättningar.

Auktoriserad / certifierad / bestyrkt översättning behövs ofta när dokumentet kommer att lämnas till en myndighet eller används i offentlig förvaltning. Sådana handlingar kan omfatta personhandlingar, domar eller liknande.

Dessa dokument översätts av en certifierad eller auktoriserad översättare som är specialiserad på det aktuella ämnesområdet.

Översättningsbyrå Baltic Media är ett ISO-certifierat språkföretag med 30 års erfarenhet

Auktoriserad översättare och dokument översättning

Inom den Europeiska unionen och enligt EU:s tjänstedirektiv, är översättningar utförda av en auktoriserad översättare godkända i alla medlemsstaterna.

Vad är en certifierad översättning?

Certifierad översättning är en översättning av ett officiellt dokument som har blivit verifierat och godkänt av en auktoriserad översättare eller översättningsbyrå. Dessa dokument kan innefatta födelse- och dödsbevis, examensbevis, skilsmässohandlingar samt andra rättsliga dokument som kräver en juridiskt giltig översättning. Certifierade översättningar utgör en viktig del av internationella affärstransaktioner och rättsliga processer, och måste uppfylla höga kvalitetskrav och riktlinjer för översättning.

⭐️ Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en auktoriserad/bestyrkt/certifierad översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som utförs av en auktoriserad/certifierad översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.  För att undvika risken rekommenderar vi starkt att du som kund kontaktar de juridiska myndigheterna i landet ifråga innan du beställer någon form av bestyrkt, certifierad eller auktoriserad översättning. 

Vad är alternativet till en auktoriserad översättare?

En auktoriserad eller certifierad översättning kännetecknas av stämpel med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt översättarens signatur. Observera att en översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare är nämligen inte giltig utanför Sverige.

Observera att antalet av auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk. Därför rekommenderar vi att använda billigare och säkrare alternativ av en certifierad eller bestyrkt översättning.

Det finns ingen universell global standard för godkännande av auktoriserade /certifierade / bestyrkta översättningar och certifieringsprocessen varierar från land till land.

Lågpris översättning hos ISO-certifierad  översättningsbyrå Baltic Media

Pris auktoriserad översättning

⭐️ Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är. ⭐️En översättning bestyrkt av auktoriserad översättare/translator (begränsat antal av translatorer) kostar från 600- 1000 kronor exkl moms/dokument. Auktoriserade översättare har genomgått Kammarkollegiets prov som omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Översättningen görs antingen från svenska till ett annat språk eller från ett annat språk till svenska.
I de flesta fall kostar en certifierad översättning med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor exkl moms.  Bestyrkt översättning med företagsstämpel kostar från 350 kronor.

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Professionella översättare och översättning online

Våra vanligaste auktoriserade och certtifierade översättningar:

engelska till svenska franska till svenska
tyska till svenska spanska till svenska
svenska till engelska polska till svenska
engelska till danska slovakiska till svenska
svenska till norska danska till svenska
rumänska till svenska bulgariska till svenska
lettiska till svenska litauiska till svenska
svenska till spanska estniska till svenska
norska till svenska finska till svenska
isländska till svenska ukrainska till svenska
italienska till svenska svenska till lettiska
engelska till tjeckiska svenska till ryska
engelska till ryska svenska till tyska
engelska till franska svenska till danska
engelska till nedrländska svenska till bulgariska
engelska till tyska svenska till ukrainska

Notarisering – bestyrkning hos notarius publicus | Bestyrkt översättning

Notariseringen innebär att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är certifierad.

För att minska era vidimeringskostnader bestyrker vi översättningar hos notarius publicus i Riga (Lettland) där vårt produktionskontor finns.

Observera att bestyrkande av en översättning hos notarius publicus i Sverige är mycket dyrare och kräver att översättningen utförs endast av en auktoriserad av Kammarkollegiet översättare. Antalet av dessa är begränsat och inte tillgängliga på alla språk.

Vi erbjuder en billigare och snabbare lösning av en bestyrkt översättning på alla språk. Svenska juridiska byråer och privatpersoner uppskattar denna tjänst.

Vad tycker våra kunder om våra auktoriserade /certifierade översättningar?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Apostille | Auktoriserad / certifierad / bestyrkt översättning

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland.

Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French-English-Swedish version)

Legalisering an en auktoriserad översättning göras på ett av följande språk: engelska, franska, tyska, spanska och svenska.

Vänligen kom ihåg att översättningsbyråer inte erbjuder certifiering av era ursprungliga dokument eller översättningar med en apostille.

Legalisering av dokument måste utfärdas av kunden på egen hand. I Sverige har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille.

Kvalitet av auktoriserad, certifierad översättning och sekretess

Översättningsbyrån Baltic Media arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled. Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer (även auktoriserade översättare) håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

ISO 9001:2015 Översättningsstandard

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Ansvarsförsäkring | Auktoriserade översättare

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

auktoriswerad översättning och översättare

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en auktoriserad översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Få en offert här | Gratis offert  Vi svarar på din prisförfrågan inom 15 minuter.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att veta mer om auktoriserad eller certifierad översättning och våra översättare

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad och certifierad översättning, våra auktoriserade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

Kostnadsfri offert på auktoriserad / certifierad översättning | Offert till dig inom 15 minuter

Begäran om information

Auktoriserad översättare och dokument översättning | Vad är en auktoriserad översättare?

©  Baltic Media®