1about us scaled 1

Mikä on käännös?

Mikä on käännöstoimisto? Millaisia ​​palveluita voimme saada käännöstoimistolta?

Käännöspalvelut Euroopan unionissa

Maailmassa on yli 26 000 käännöstoimistoa. Ne ovat sekä suuria että pieniä. Kaikkien alan yritysten vuotuinen liikevaihto on 42 miljardia euroa (2019), ja sen vuosittainen kasvu on 7,90 %.* Noin 85 % koko maailman käännöstoimistojen liikevaihdosta koostuu pienien ja keskisuurien käännöstoimistojen, joissa on enintään 10 työntekijää, liiketoiminnasta. 100 isoimman käännöstoimiston kokonaisliikevaihto on vain noin 14,30 % kielipalvelumarkkinoiden kokonaismäärästä.** Sekä globalisaatio että digitalisaatio edistävät käännöstoimistojen kasvua. Suurimmat käännösmarkkinat ovat Eurooppa (noin 50 % kansainvälisistä markkinoista) ja sitä seuraava Pohjois-Amerikka (noin 40 %). Loput maailman markkinoista jakautuvat Aasian ja Latinalaisen Amerikan kesken.

Mikä on käännöstoimisto?Mikä on käännöstoimisto?

Yleinen ja erityinen käännöstoimisto

Olet löytänyt huippuluokan käännöstoimiston, joka on erikoistunut aluekohtaisiin kieliin ja tarjoaa käännöspalveluita Pohjois-Euroopan kielistä ja kieliin.

Jotkut yritykset ovat erikoistuneet kääntämään paitsi alueellisilta tai asukkaiden kieliltä myös tietyiltä toimialoilta, kuten terveydenhuollon ja oikeudelliset tekstit, tekniset asiakirjat, verkkosivustot ja muut vastaavat tekstit.

On myös olemassa käännöstoimistoja, joiden taustalla on globaaleja osakemarkkinoita ja erilaisia rahastoja, ja joiden vuotuinen liikevaihto on satoja miljoonia. Tällaisia ovat esimerkiksi Transperfect, Lionbridge, Welocalize, LanguageLine Solutions ja muut maailman isoimmat käännöstoimistot. Nämä kielipalveluntarjoajat ovat erityisen tärkeitä keskisuurille ja pienille käännöstoimistoille, jotka yleensä ostavat erikoistuneita kielipalveluja heiltä. Jotkut keskisuuret käännöstoimistot työskentelevät vain näiden Top 100 -listan yritysten palveluntarjoajina, mutta ovat myös tässä luettelossa.

Miksi valita pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media®?

Miten vähentää käännöskustannuksia laadusta tinkimättä?

Miksi ihmisten tarjoamat käännöspalvelut ovat paras valintasi?

Käännä Googlen, Bingin, Microsoftin, Tilden tai Yandexin avulla ja tilaa editointi meiltä!

Hintatarjoukset ilmaiseksi

Pyydä tietoja

Sähköposti

Mikä on käännöstoimisto?

Kuka työskentelee käännöstoimistossa?

Käännöstoimistojen työntekijät ovat yleensä päteviä kieliasiantuntijoita – kääntäjiä. Käännöksiä tekevät yleisellä tasolla freelance-kääntäjät, jotka työskentelevät useiden käännöstoimistojen kanssa ja asuvat eri maissa. Käännöstoimistoissa käännöksiä tekevät yleensä myös toimistossa työskentelevät kääntäjät. Nykypäivän kääntäjillä ja käännöstoimistoilla on käytössä huipputeknologiaa, jonka käytön he hallitsevat, kuten esimerkiksi automatisoidut konekäännös- ja tietokoneavusteiset käännösohjelmat (CAT). Menestyminen edellyttää, että tämän päivän kääntäjät ja käännöstoimistojen työntekijät ovat korkeasti kouluttautuneita ja heillä alan tekniikan osaamista. Työn tekee kuitenkin edelleen ihminen – ammattikääntäjä – huolimatta automaattisen tekniikan jatkuvasta kehittymisestä.

Mikä on käännös?

kaannostoimisto Mikä on käännös?

Käännös on kirjoitetun tai puhutun tekstin uudelleen luomista ja/tai selostamista kieleltä toiselle.

Käännöksen tarkoituksena on välittää viesti kieleltä toiselle ottamalla huomioon lähde- ja kohdekielien väliset kulttuurilliset ja alueelliset erot.

Ihmiskunta on käyttänyt käännöksiä vuosisatojen ajan siitä lähtien, kun kirjoitettu kirjallisuus ilmestyi. Nykyajan kääntäjät käyttävät monimutkaisia työkaluja ja tekniikoita, mutta he luottavat kuitenkin usein digitaalisiin käännöstekniikoihin työn helpottamiseksi ja optimoimiseksi.

Käytämme kirjoitettuja käännöksiä päivittäin, vaikka se joskus tuntuukin itsestään selvältä.

Katso esimerkiksi elintarvikkeiden etikettejä. Niiden on oltava äidinkielelläsi, sillä sinun on tiedettävä, mitä syöt, mutta myös, jotta tiedät, mitkä ainesosat saattavat aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä on vain yksi monista esimerkeistä, jotka osoittavat, miten ammattikäännökset auttavat meitä päivittäin. Kääntäjän työ on kuitenkin yleensä näkymätöntä. Käännöksiä on kuitenkin kaikkialla ympärillämme.

On vaikea kuvitella elämää ilman niitä.

Tervetuloa tutustumaan Baltic Media -käännöstoimiston tarjoamiin kielipalveluihin.

Käännöstoimisto Baltic Media® Pohjois-Euroopassa

Pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media® on Pohjois-Euroopan johtava digitaalisten käännöspalvelujen tarjoaja, joka erikoistuu pohjoiseurooppalaisiin kieliin (mukaan lukien pohjoismaiset, baltialaiset ja slaavilaiset kielet) ja pääasiassa käännöspalveluihin ruotsin, suomen, tanskan, islannin, fäärin, norjan, saksan, englannin, puolan, venäjän, latvian, liettuan ja viron kielillä.

ISO-sertifioituna kielipalvelujen tarjoajana käännöstoimisto Baltic Media® tarjoaa ihmisten tekemiä käännöspalveluja yrityksille, julkishallinnollisille ja yksityisille asiakkaille.

Käännöstoimisto Baltic Media tarjoaa ammattitaitoisia ihmisten toimittamia käännöspalveluja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakirjojen käänasiakirnöspalvelut (lakitekniset, lääketieteelliset, tekniset, IT-, markkinointikäännöspalvelut);

Auktorisoitu kääntäjäSertifioidut asiakirjojen käännöspalvelut;

Verkkosivuston, verkkokaupan ja SEO:n käännös ja lokalisointi (me lokalisoimme verkkosivustosi, verkkokauppasi ja sovelluksesi sisällön, niin että ne ovat ymmärrettäviä eri kielten paikallismarkkinoilla)

Ohjelmistojen käännös- ja lokalisointipalvelut (käyttöliittymien ja tukidokumentaation kääntäminen ja testaus);

Terminologian käännöspalvelut ja monikielisen datasisällön hallinta;

Audiovisuaalisten tuotteiden kääntäminen (elokuvat, videopelien tekstikäännökset, tekstitys, tallenteet);

 Automatisoidun konekäännöksen jälkieditointi (suuria käännöstilauksia varten tarjoamme konekäännöstä ja sitä seuraavia tekstin editoinnin ja laadunhallinnan menettelyjä).

Ihmiskääntäjiemme tekemien käännöspalvelujen avainalueet:

Median käännöspalvelut: painettu ja digitaalinen media, audiovisuaalinen media, kirjat, sanomalehdet, lehdet, mainosmateriaalit.

Lakitekniset käännöspalvelut (urakat, sopimukset ja järjestelyt, yhtiöjärjestykset, päätökset, kokouspöytäkirjat, rekisteritodistukset, lait, määräykset ja säännöt, hakemuskirjat, anomukset, oikeudenmääräykset, valtakirjat, lisenssit ja luvat jne.)

Tekniset käännöspalvelut (luettelot, tekniset spesifikaatiot, käyttöoppaat, patenttiasiakirjat, esitykset, tuotespesifikaatiot ja -oppaat, tekniset ehdotukset ja määritykset, koulutusmateriaalit, käyttöohjeet jne.)

Taloudelliset käännöspalvelut (tilintarkastus- ja vuosiraportit sekä toimintakertomukset, tilinpäätökset, tilikirjat, taseet, markkinointitutkimus ja -esitykset, taloudelliset perustelut ja liiketoimintasuunnitelmat, vakuutusasiakirjat, sopimukset projektirahoituksesta jne.)

IT-käännöspalvelut (ohjelmistot ja laitteistot, CAD/CAM, pilvisovellukset, CRM, verkkokauppa, ERP, verkonhallintajärjestelmät, mobiilisovellukset, verkkosivustot, videopelit jne.)

Lääke- ja biotieteelliset käännöspalvelut (viitteet, otteet potilashistoriasta, raportit, asiantuntijalausunnot, analyysitulokset, kliinisten lääketutkimusten tulokset, tiedot lääkäreille ja potilaille, esitteet, laite- ja välinedokumentaatio jne.)

Mainos-, PR- ja markkinointikäännöspalvelut (mainosmateriaalit, esitteet, luettelot, ruoka- ja tuotelistat, sähköpostit, uutiskirjeet, pakkausmateriaalit, printti- ja verkkomainonta, SEO, sosiaalisen median sisältö, verkkosivustot jne.)

(CV:t, todistukset, lausunnot, henkilöpaperit, passit, sertifikaatit, suositukset jne.)

Ihmiskääntäminen, lokalisointi ja luova käännösprosessi sisältää seuraavat päävaiheet: projektin analyysi, hintatarjous, projektin määritys, tiimin muodostus, käännös, lokalisointi tai luova käännös, editointi, tarkastus paikallisille markkinoille (validointi), oikoluku ja DTP, sisäinen laadunvarmistus.

Muut kielipalvelut:

Konsekutiivi- ja simultaani tulkkaus konferensseja, kongresseja, seminaareja ja muita foorumeja varten;

DTP-palvelut (graafinen suunnittelu) käännettyä sisältöä varten julkaisutarkoituksiin;

Kielikoulutus ja -kurssit yritysasiakkaille.

*Source: Statista Research Department

**CSA Research