Document Translation Services

Tolke

Tolke | Tolking fra og til nordiske, baltiske og østeuropeiske språk online og på stedet

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd leverer både konsekutiv og simultantolking for konferanser, kongresser, seminarer og andre fora.

översättningsbyrå och översättareTolke

Baltic Media Ltd benytter seg av utdannede og erfarne tolker som spesialiserer seg på et bredt utvalg temaer.

Tolkning og oversettelse

Tolkningen forveksles ofte med oversettelse. Forskjellen er at tolkninger jobber med det talte ordet mens oversettere behandler skriftlige tekster.

Type tolkning

Etterfølgende

Tolkningen etter at høyttaleren er ferdig, vanligvis ved hjelp av notater.

Samtidige

Tolkning mens personen snakker, med spesielt utstyr (for eksempel hefter, øretelefoner, mikrofon).

Omdiriger

Jobber fra din mors tunge til et av dine passive språk. Passivt språk: det tolken tolker fra.

Cheval

En tolk som jobber i to høyder i samme møte.

Hvisket

Tolken er sittende eller står sammen med deltakerne og tolker samtidig direkte inn i øret.

Signeringsspråk

Tolkning med tegn brukt av personer som er døve eller vanskelige å høre.

Relé

Noen ganger omtalt som “indirekte tolkning”. Tolkene jobber fra et språk de ikke forstår gjennom et lysende språk.

Eksempel: tolkning fra finsk til Slovak via en første tolkning til fransk.

Tolkning over telefon eller Skype

Prosessen er akkurat den samme som ved fortløpende tolkning tolken oversetter delene av en samtale samme måte og gir kommunikasjon mellom personer som ikke deler et felles språk.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

For å kunne motta et pristilbud for denne tjenesten, tar du kontakt med oss ved å bruke et pristilbudsskjema!

Baltic Media® – Et oversettelsesbyrå i Norden

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

© Baltic Media®