Document Translation Services

Mutiskā tulkošana Sinhronā tulkošana

Mutiskā tulkošana ar profesionāliem tulkiem klātienē un online | Sinhronā tulkošana | Secīgā tulkošana | Mutiskās tulkošanas cena

Mutiskā tulkošana ir svarīga prasme, kas ļauj cilvēkiem no dažādām kultūrām sazināties viens ar otru. Tas ir nepieciešams, lai veicinātu savstarpēju izpratni un sadarbību.

Mutiskā tulkošana ir valodas pārnese no vienas valodas uz otru mutiski. Tulks klausās runātāju vienā valodā un pēc tam iztulko to otrā valodā. Mutiskā tulkošana tiek izmantota dažādās situācijās, piemēram, sarunās, sanāksmēs, konferencēs, semināros un citās.

Mutiskā tulkošana - Baltic Media Ltd. nodrošina gan sinhronās, gan secīgās (konsekutīvās) mutiskās tulkošanas pakalpojumus konferencēs, kongresos, semināros, izstādēs un citos forumos.

Secīgā jeb konsekutīvā tulkošana ir ļoti izplatīta tulkošanas forma, kad tulkojums tiek veikts runas pauzēs. Tulks noklausās runas fragmentu un, parasti balstoties uz veiktajām piezīmēm, veic tulkojumu mērķvalodā. Tas ir vienkāršāks un klientam lētāks tulkošanas veids. Secīgā tulkošana parasti tiek izmantota lietišķās vai cita veida sarunās, kā arī konferencēs un citos pasākumos.

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

+37167224327 

+37167224328

WhatsApp

[email protected]

Baltic Media mutiskā tulkošana

Sinhronā tulkošana Rīgā un citur pasaulē

Sinhronā mutiskā tulkošana prasa augstu tulku kvalifikāciju un pieredzi, jo tulkojums noris vienlaicīgi ar runātāja uzstāšanos. Sinhronā tulkošana nozīmē, ka tulki atrodas skaņas izolētās kabīnēs un izmantojot mikrofonu un citas  sakaru ierīces tulko tekstu klausītājiem, kas tulkoto tekstu uztver,  izmantojot austiņas.

Lai sinhronās tulkošanas pakalpojumu varētu nodrošināt augstā līmenī, vienā valodas virzienā jāstrādā diviem tulkiem, kas mainās ik pēc 15-20 minūtēm, turklāt, ir būtiski, lai tulki savlaicīgi varētu iepazīties ar pasākuma tematiku un sagatavoties, iepriekš saņemot no pasūtītāja visus iespējamos palīgmateriālus, sagatavotās runas, PPT prezentācijas utt.

Baltic Media rīcībā ir augsti kvalificēti sinhronās tulkošanas tulki ar lielu starptautisku mutiskās tulkošanas darba pieredzi.

Baltic Media Ltd. piedāvā arī mobilo sinhronās tulkošanas iekārtu īri, nodrošinot mikrofonus, austiņas, tulku kabīnes u.c. aprīkojumu.

Cik maksā mutiskā tulkošana uz vietas?

Tulkošanas izmaksas ir tieši atkarīgas no valodu kombinācijas, kurā nepieciešams tulkot, kā arī teksta sarežģītības.  Secīgā tulkošana maksās sākot no 20 EUR stundā. Sinhronās tulkošanas cena būs sākot no 35 EUR stundā par sinhrono tulku. Cenā ietilpt arī laiks, ko tulks pa vadīs ceļā  uz un no pasākuma. Par precīzām tulkošanas izmaksām jūs informēs mūsu projektu vadītājs.

Mutiskās tulkošanas cena. Noskaidro to šeit!

Terminoloģija | Mutiskā un rakstiskā tulkošana

Tulkus bieži vien jauc ar tulkotājiem. Atšķirība ir tā, ka tulka profesija ietver mutisko tulkošanu, savukārt tulkotāji strādā ar rakstītiem tekstiem.

Mutiskās tulkošanas veidi

Secīgā tulkošana

Tulkojums seko tikai tad, kad runātājs jau ir beidzis uzstāties, un tulki parasti izmanto piezīmes.

Sinhronā tulkošana

Sinhronā tulkošana nozīmē, ka tulks runā vienlaikus ar runātāju, tāpēc ir vajadzīgs īpašs aprīkojums (proti, kabīne, austiņas, mikrofons).

Tulkojums pasīvajā valodā

Pasīvā valoda: valoda, no kuras tulko. Tulks no savas dzimtās valodas tulko vienā no pasīvajām valodām.

Mijtulkošana jeb “Cheval”

Viens tulks vienas sanāksmes laikā pārmaiņus strādā divās kabīnēs.

Čuksttulkošana

Tulks sēž vai stāv blakus dalībniekiem un sinhroni tulko, čukstot ausī.

Zīmju tulkošana

Tulks izmanto nedzirdīgo saziņā lietoto zīmju valodu.

Starpniektulkošana

Dažkārt to dēvē par netiešo tulkošanu. Tulki veic mutvārdu tulkošanu no valodas, kuru tie nepārzina, ar citas valodas starpniecību.

Piemērs: no somu valodas tiek veikts mutiskais tulkojums franču valodā (starpniekvaloda), un no tās nodrošina tulkojumu slovāku valodā.

Tulkošana pa telefonu vai Skype

Process ir tieši tāds pats, kā jebkurai secīgajai (konsekutīvajai) tulkošanai – tulks secīgi tulko atsevišķas sarunas frāzes un palīdz dažādās valodās runājošiem cilvēkiem saprasties.

Baltic Media Ltd. rīcībā ir izglītoti un pieredzējuši tulki ar specializāciju visdažādākajās tēmās.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

Mutiskā tulkošanu pa telefonu vai internetu (Zoom, Skype, Meet)

Pieaugot pieprasījumam pēc mutiskās tulkošanas pakalpojumiem, tulkošanas uzņēmums Baltic Media Ltd. piedāvā jaunu, kvalitatīvu pakalpojumu – tulkošanu pa telefonu vai internetu (Skype) vairāk nekā 150 valodu kombinācijās.

Kā darbojas mutiskā tulkošana online?

Klients sazinās ar projektu vadītāju un vienojas par tulkošanas pakalpojuma sniegšanas laiku un valodu kombināciju, kurā tulkojums būs nepieciešams, kā arī sniedz informāciju par tulkojamā teksta tematiku un citu specifisko informāciju.

Noteiktajā laikā, klienta pārstāvji un tulks iezvanās mūsu sistēmā un mutiskā tulkošana var sākties. Process ir tieši tāds pats, kā jebkurai secīgajai (konsekutīvajai) tulkošanai – tulks secīgi tulko atsevišķas sarunas frāzes un palīdz dažādās valodās runājošiem cilvēkiem saprasties. Šī tulkošanas tehnika tiek plaši izmantota pārrunās, vienošanās apspriešanā, informācijas iegūšanai ārvalstīs un citos biznesa darījumos.

Vai ir nepieciešams īrēt speciālu konferenču aparatūru?

Nē, tulkošana notiek ar visparastākā stacionārā vai mobilā telefona starpniecību.

Konfidencialitāte

Baltic Media Ltd. ir parakstījusi vienošanos ar visiem saviem piegādātājiem par informācijas neizpaušanu trešajām personām, turklāt katrai telefona konferencei tiek ģenerēts individuāls piekļuves kods, kas ir zināms tikai tulkam un klienta pārstāvjiem, un tas izslēdz jebkādu nesankcionētu sarunas noklausīšanos.

Vai konferencē var piedalīties vairāki cilvēki?

Šīs sistēmas lielākā priekšrocība ir tā, ka konferencei ir iespējams pieslēgt neierobežotu cilvēku skaitu. Taču tādā gadījumā der atcerēties, ka tulks ir tikai viens, un viņš var vienlaicīgi tulkot tikai viena cilvēka sacīto.

Vai ir kādi ierobežojumi attiecībā uz sarunas ilgumu?

Nē, taču ja tiek plānots, ka sarunas ilgums varētu pārsniegt pusotru stundu, tad lūdzam par to savlaicīgi informēt mūsu projektu vadītāju, lai mēs paspētu piesaistīt otru tulkotāju, kas vajadzības gadījumā varētu pārņemt tulkošanu.

Vai tas ir dārgi - mutiskā tulkošana online?

Tulkošanas izmaksas ir tieši atkarīgas no valodu kombinācijas, kurā nepieciešams tulkot, kā arī teksta sarežģītības. Rēķinieties ar cenu sākot no 20 EUR par katru iesākto stundu. Par precīzām tulkošanas izmaksām jūs informēs mūsu projektu vadītājs, tomēr tās noteikti būs aptuveni divas reizes zemākas par tulka īri uz vietas.

© Baltic Media