Document Translation Services

Översätta dokument till svenska

⭐️Hur skall man översätta dokument till svenska? Skillnaden mellan certifierad, bestyrkt och auktoriserad svensk översättning? Vad kostar en auktoriserad och certifierad äversättning av dokument från engelska eller andra språk till svenska? Du får svar på dessa frågor här.

Nordisk-baltisk översättningsbyrå Baltic Media® erbjuder högkvalitativa översättningar av juridiska dokument med över 400 språkkombinationer. Vi erbjuder ett brett utbud av officiell översättning av dokument i nästan vilket format som helst inom flera områden.

Baltic Media team

Baltic Media

ISO 9001 dokument översättning

Officiell översättning av dokument till svenska

Vi strävar att vara snabba och alltid kunna erbjuda ett lågt pris till alla. Vill du veta mer hur man minskar översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten? Läs här.

Baltic Media Translations AB arbetar i enlighet med ISO 9001:2015 strikta kvalitets- och riskhanteringskrav. Vårt kvalitetssystem börjar med ett noggrant urval av leverantörer med flera års erfarenhet av teknisk, medicinsk och juridisk översättning. Vi väljer endast branschexperter som kan uppfylla våra kunders behov genom högkvalitativ översättning i mer än 400 språkkombinationer.

Alla översättare, tolkar, korrekturläsare och redigerare har undertecknat NDA-avtal så att era dokument kommer att vara säkra hos oss. Varför bör du välja professionella översättare?

Vi erbjuder även officiella (auktoriserade och certifierade) översättningar av dokument.

Dokument översättning till svenska med Sveriges bästa priser på dokumentöversättning inom juridik, teknik och medicin

Professionell översättning av dokument till svenska är en process som kräver stor skicklighet och erfarenhet. En professionell översättare måste ha en djup förståelse för både det ursprungliga språket och det målspråket, samt för den kulturella kontexten i båda språken.

När du behöver översätta ett dokument till svenska är det viktigt att välja en professionell översättare som har rätt kompetens och erfarenhet för uppgiften. Det finns många översättningsbyråer och frilansöversättare att välja mellan, så det är viktigt att jämföra olika offerter och referenser innan du fattar ett beslut.

Här är några saker att tänka på när du väljer en professionell översättare:

  • Språkkompetens: Översättaren måste ha en flytande förmåga att tala och skriva både det ursprungliga språket och det målspråket.
  • Erfarenhet: Översättaren bör ha erfarenhet av att översätta dokument inom det ämnesområde som du behöver översätta.
  • Kulturell förståelse: Översättaren måste förstå den kulturella kontexten i både det ursprungliga språket och det målspråket.
  • Kvalitetssäkring: Översättaren bör använda ett kvalitetssäkringsverktyg för att säkerställa att översättningen är korrekt och idiomatisk.

När du har valt en professionell översättare är det viktigt att tillhandahålla så mycket information som möjligt om dokumentet som ska översättas. Detta inkluderar dokumentets ämnesområde, målpublik och eventuella specialtermer eller tekniska termer som används i dokumentet.

Efter att översättaren har utfört översättningen är det viktigt att noggrant granska översättningen för att säkerställa att den är korrekt och idiomatisk. Om du har några frågor eller funderingar är det viktigt att kontakta översättaren för att få klarhet.

Här är några tips för att få en professionell översättning av dokument till svenska:

  • Välj en professionell översättare som har rätt kompetens och erfarenhet för uppgiften.
  • Jämför olika offerter och referenser innan du fattar ett beslut.
  • Tillhandahåll så mycket information som möjligt om dokumentet som ska översättas.
  • Granska översättningen noggrant efter att den har utförts.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att du får en professionell och korrekt översättning av dina dokument till svenska.

Hur mycket kostar det att översätta ett dokument?

⭐️ Priset på en officiell, auktoriserad, bestyrkt översättning utförd av en professionell, certifierad översättare är beroende av ordantal i dokumentet, och även av språkkombination och när du behöver översättningen levererad. Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,50 – 1,50 per ord.

⭐️ LÅGPRIS ÖVERSÄTTNING. Hos oss kostar en officiell/auktoriserad/certifierad översättning stämplad av en auktoriserad/certifierad översättare eller/och med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 350 - 600 kronor exklusive moms. OBS! Vidimering hos Notarius Publicus:  För att kunna erbjuda detta pris (fr 450 kr)  vidimerar vi våra översättningar hos Notarius Publicus i Lettland (där vårt huvudkontor finns) och sedan skickar dokument i ett rekommenderat brev till din postadress.

Bestyrkt officiell översättning med vår företagsstämpel kostar fr 350 kronor.

Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer.

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Vi kan erbjuda Sveriges bästa priser på dokumentöversättning. Mer om våra priser läs här.

Prisförfrågan för en högkvalitativ lågpris översättning

Beställ översättning online i Göteborg | Malmö | Stockholm | Uppsala | Gävle | Linköping | Karlstad | i hela Sverige

Översättning juridiska, tekniska och medicinska dokument

Varje dag översätter översättningsbyrå Baltic Media en rad juridiska, tekniska och medicinska dokument, inklusive:

Auktoriserad översättning av olika dokument

Översättning av akademiska certifikat, betyg

Översättning av medicinska dokument

Översättning av myndighetsdokument

Översättning av pass och andra privata dokument

Översättning av affärsmaterial

Översättning av kontrakt och avtal

Översättning av CV:n och ansökningsblanketter

Översättning av finansiella dokument

Översättning av grafik och CAD

Översättning av juridiska dokument

Översättning av marknadsföringsmaterial och rapporter

Översättning av produktmanualer

Översättning av tekniska specifikationer

Översättning av felsökningsguider

etc.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Vem översätter dokument?

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Vad är en certifierad översättning av dokument?

Certifierad översättning är en översättning av ett officiellt dokument som har blivit verifierat och godkänt av en auktoriserad översättare eller översättningsbyrå. Dessa dokument kan innefatta födelse- och dödsbevis, examensbevis, skilsmässohandlingar samt andra rättsliga dokument som kräver en juridiskt giltig översättning. Certifierade översättningar utgör en viktig del av internationella affärstransaktioner och rättsliga processer, och måste uppfylla höga kvalitetskrav och riktlinjer för översättning.

⭐️ Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en auktoriserad/bestyrkt/certifierad översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som utförs av en auktoriserad/certifierad översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.  För att undvika risken rekommenderar vi starkt att du som kund kontaktar de juridiska myndigheterna i landet ifråga innan du beställer någon form av bestyrkt, certifierad eller auktoriserad översättning. 

Översätt juridiska, medicinska och tekniska dokument hos Baltic Media® 

Översättningsbyrå Baltic Media® etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning av juridiska, tekniska och medicinska dokument i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland). Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner.

Under mer än 30 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Ansök om gratis provöversättning av dina dokument

Det är inte lätt att hitta den rätta leverantören av dokumentöversättning med erfarenhet inom ett visst område. Vänligen fråga våra projektledare om en gratis provöversättning. Vi ska göra vårt bästa för att upfylla dina förväntningar.

Vi kan även hjälpa till med andra världsspråk. Fråga [email protected]

Snabb hantering av översättning av juridiska, tekniska och medicinska dokument

Eftersom vi respekterar våra kunder och deras tid kommer något av Baltic Medias koncernbolag att svara på förfrågningar och beställningar från våra kunder inom 15 minuter. För att spara mer tid kommer bara den viktigaste informationen att tillhandahållas.

Översättningskvalitet och sekretess vid översättning av juridiska, tekniska och medicinska dokument

Översättnings- och språkutbildningsbyrån Baltic Media Ltd arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

Logo ar globusu

ISO 9001:2015 översättningsstandard för dina dokument

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Ansvarsförsäkring av översätttare som översätter dokument

Vår professionella ansvarsförsäkring (PII) ger våra kunder extra försäkran.

Kontakta översättningsbyrå Baltic Media® idag

För att få veta mer om vår översättningstjänst eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 (Sverige), +371 67 224 327 (Internationell) eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected] eller [email protected]

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.