Greece

Översätt svenska grekiska | Grekisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Professionella och auktoriserade grekiska översättare

Det finns över 10 grekiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en grekisk översättare som har grekiska som modersmål och/eller bor i Grekland.
Vi använder oss enbart av professionella grekiska översättare med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa grekiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

Greece, Greek Translation Services

Grekiska översättningstjänster

  1. Alla grekiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Grekiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda grekiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Baltic Media

Varför välja det grekiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga grekiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad grekiska översättare

En stor andel av våra ukrainska leverantörer är auktoriserade - certifierade grekiska översättare. Certifiering krävs för ukrainska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.

Översättningsområden | Grekisk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Grekisk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Grekisk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Våra vanligaste grekiska översättningar:

engelska till grekiska franska till grekiska
tyska till grekiska spanska till grekiska
svenska till grekiska polska till grekiska
tjeckiska till grekiska slovakiska till grekiska
slovenska till grekiska ungerska till grekiska
rumänska till grekiska bulgariska till grekiska
lettiska till grekiska litauiska till grekiska
ryska till grekiska danska till grekiska
estniska till grekiska finska till grekiska
norska till grekiska ukrainska till grekiska
italienska till grekiska grekiska till lettiska
grekiska till engelska grekiska till ryska
grekiska till franska grekiska till tyska
grekiska till litauiska grekiska till ungerska
grekiska till svenska grekiska till bulgariska
grekiska till estniska grekiska till ukrainska
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].

Grekiska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av grekiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på grekiska. 

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det grekiska språket

Språkfamilj: indoeuropeiska språk, grekiska språk, grekiska
Klassisk grekiska i olika former talades i forna Grekland under Kristi tid och var första eller andra språk i större delen av det romerska empiret. Klassisk grekiska har studerats på universitet i hela världen från renässansen till modern tid. Den moderna grekiskan som talas av greker idag skiljer sig från det klassiska språket på många sätt.
Officiellt språk i: Cypern, Grekland

Språkkod ISO 639-1: el