Mermaid

Islandsk oversettelse

Islandsk oversettelse | Oversett fra norsk til islandsk | Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Profesjonell oversettelse fra norsk til islandsk og omvendt

Profesjonelle islandske oversettere 

Islandsk oversettelse er en viktig og nødvendig tjeneste for de som trenger å kommunisere på islandsk språk. Oversettelsen sikrer nøyaktig og korrekt overføring av informasjon fra ett språk til et annet, og bidrar til å bygge broer mellom kulturer og samfunn.

Profesjonelle oversettere som spesialiserer seg på islandsk, har grundig kunnskap om språket og dets unike grammatikk og syntaks.

Dette gjør dem i stand til å formidle budskapet presist og effektivt til det ønskede publikum. Med islandsk oversettelse kan man utvide sitt globale nedslagsfelt og nå ut til en bredere målgruppe, og sikre at ingen språklige barrierer hindrer kommunikasjonen.

Det fins mer enn 10 islandske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en islandsk oversetter som har litauisk som morsmål og/eller bor i Island.

Vi benytter utelukkende profesjonelle islandske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av islandske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste islandske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen islandske oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Islandsk oversettelse

Oversettelse ⭐️ Pris per ord ⭐️ Billigere enn andre oversettelsesfirmaer

Avhengig av språket og fagområdet koster en oversettelse EUR 0.08 – 0.16 per ord hos oss. Vi tilbyr profesjonell oversettelse, inkludert redigering og korrekturlesing 20-25% billigere enn andre oversettelsesfirmaer med kontorer i Norden fordi vi er et internett-basert firma med produksjonskontor i Riga, Latvia og derved sikrer lavere kostnader for din oversettelse enn andre Nordiske oversettelsesfirmaer.

I tillegg kan du redusere dine oversettelseskostnader med vår bruk av CAT verktøy.

Baltic Media

Islandske oversettelser 

oversettelsesbyra

  1. Alle islandske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Islandske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet SDL Trados og Memsource som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte islandske oversettelser. Om kunden skulle miste islandske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av islandske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 30 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for islandske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for islandske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Hvorfor velge det islandske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere islandske oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige islandske oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Autoriserte islandske oversettere 

En stor del av våre islandske leverandører er autoriserte -sertifiserte islandske oversettere. Sertifisering kreves for islandske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Oversettelsesområder for islandske oversettelser 

Juridiske islandske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved islandske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Islandske språktjenester 

I tillegg til de vanligste tekstbearbeidingsprogrammene, f.eks. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Apple Pages, Adobe InDesign og QuarkXPress, bruker vi spesialiserte oversettelsesprogrammer, som SDL Trados Studio, Memsource og Wordfast, og bygger derved opp terminologidatabaser for våre kunder.

I tillegg tilbyr vi tekstkonvertering fra/til PC- og Mac-platformer, samt forberedelser til trykk.

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av islandsk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på islandsk.

Det islandske språket

Islandsk (islandsk íslenska) høyrer til den vestnordiske greina av dei germanske språka.

Skrive islandsk språk har endra seg særs lite frå det norrøne skriftspråket på 1300-talet, og islendingar kan utan større problem lesa dei gamle sogene, som verka åt Snorre Sturlason. Derimot har islandsk uttale endra seg så mykje at ein islending frå 1200-talet og ein frå 1900-talet truleg ville ha hatt store problem med å forstå einannan. Den rike og innfløkte grammatikken er jamt over uendra frå norrøn tid, i alle fall når vi ser bort bort frå vokalane i språket.

Islandsk har til liks med norrønt mellom anna fire kasus for substantiv, konjunktiv modus for verb, bøying av verb etter personar, bøying av talord etter kasus og tal opptil og med fire og så bortetter. Island fører dessutan ein aggressiv og særs konservativ språkpolitikk. Islandsk er såleis eitt av dei mest konservative språka i heile Europa.

Officielt i Island.

Språkkode – ISO 631- 1 – is.