Document Translation Services

Latvių kalbos pagrindų mokymas

Latvių kalbos pagrindų mokymas | Pagrindiniai latvių kalbos mokymai užsieniečiams Rygoje, Latvijoje

Latvių kalbos kursai | latvių kalbos kursai Ryga | Latvių kalbos mokykla Rygoje | latvių kalbos kursai Ryga | Intensyvus latvių kalbos kursas

ISO sertifikuotas Šiaurės ir Baltijos šalių kalbų paslaugų teikėjas „BALTIC MEDIA®“ siūlo latvių kalbos kursus tiems, kurie nori jaustis patogiai vartodami latvių kalbą. Kalbų mokymasis yra glaudžiai susijęs su unikalios Latvijos kultūros ir gyvenimo būdo pažinimu.

Užsiėmimai orientuoti į:

 • bendravimas, naujas žodynas ir bendravimo frazės,
 • temiškai išdėstytos pokalbių temos (šeima, maistas, patinka/nepatinka, kelionės, pomėgiai ir kt.),
 • praktinės užduotys latvių kalbos gramatikos įgūdžiams lavinti.

Latvių kalbą, kilusią iš sanskrito ir indoeuropietiškos praeities, vienos iš seniausių Europos kalbų, sieja bendras ryšys tik su lietuvių kalba.

Šios dvi kalbos sudaro atskirą visos Europos kalbų klasifikacijos šaką. Baltic Media® kalbų centras yra švietimo įstaiga, registruota Latvijos Respublikos valstybinėje švietimo kokybės tarnyboje.

Valstybinė švietimo plėtros agentūra įregistravo Baltijos žiniasklaidos kalbų mokymo centro latvių, lietuvių, švedų, rusų, komunikacijos ir kt. edukacines programas.

Programų tipas: Profesinis augimas ir asmeninis tobulėjimas (neformalusis suaugusiųjų švietimas).

Išsilavinimo dokumentai – pažymėjimas.

"Baltic Media®" kalbų mokymo centro internetiniai ir vietiniai kursai
Latvių kalbos mokymas Rygos biure - kaip mus rasti?

Norėdami užsiregistruoti, susisiekite su Mārīte +371 67 22 43 95

[email protected]

WhatsApp

Skaityti daugiau: Visi planuojami atviri kalbų kursai

Latvių kalbos testas

Registruokitės į internetinį kursą iš namų

"Baltic Media" kalbų mokymosi centras siūlo internetinius kalbų kursus - tiek privačias pamokas, tiek grupinius užsiėmimus. Galite lankyti "Baltic Media" biure vykstančius kursus kartu su kitais dalyviais internetu. Visi dalyviai gali dalyvauti vaizdo konferencijoje per "Skype" ar kitą internetinio bendravimo priemonę.

Baltic Media® kalbų mokymo centras siūlo grupinius ir individualius užsiėmimus internetu | Skype, Zoom, Meet ir kt.

Latvių kalbos pagrindai. Užsiėmimai: 90 minučių arba dvi akademinės valandos (2x45 min.). Užsiėmimai grupėse: Grupės: 4-8 mokiniai. 48 akademinių valandų kaina: nuo 279 EUR (su PVM) Vieta: Elizabetes iela 11-1, Ryga, LV-1010

Individualūs užsiėmimai pagal pageidavimą.

Latvių kalbos pagrindų mokymasBaltic Media

Latvian Language Courses | Latvian courses Riga | Latvian language school in Riga | Latvian language course Riga | Intensive Latvian language course

ISO certified Nordic-Baltic language service provider “BALTIC MEDIA®” offers Latvian language courses for those who want to feel comfortable using Latvian. Language learning is closely tied to learning about the unique Latvian culture and lifestyle.

The classes are oriented to:

 • communication, new vocabulary and communicative phrases,
 • thematically arranged conversation topics (family, food, likes/dislikes, traveling, hobbies etc.),
 • practical assignments for developing Latvian grammar skills.
Latvian, rooted in Sanskrit and an Indo-European past, one of Europe’s most ancient languages, shares a common bond only with Lithuanian. These two languages form a separate branch of the whole European language classification.

Baltic Media® Language Centre is an educational institution registered with the State Education Quality Service of the Republic of Latvia.

The State Education Development Agency has registered Latvian, Lithuanian, Swedish, Russian, Communication etc. educational programs of Baltic Media Language Training Center.

Type of programs: Professional growth and personal development (non-formal adult education). Educational documents - certificate.

Instructor    

The course format has been prepared by foreign language teaching professionals who have more than 10 years’ experience teaching in USA universities.  The class will be taught by experienced Latvian language instructor.

Discover Latvian

BALTIC MEDIA Language Training Center teaching team has developed an effective approach for learning Latvian. The course Discover Latvian (A1/1) consists of 10 chapters. Read more here.

We offer:

Language:      Basic Latvian

Class:       90 minutes or two academic hours (2x45 min.)

Group classes:      4 – 8 students

Cost per 48 academic hours:   279 EUR  incl. VAT 21%

Place:      Elizabetes iela 11-1  Rīga, LV-1010

Language tuition in Riga Office – How to find us?

To register please contact Mārīte +371 67 22 43 95  

[email protected]  

WhatsApp

Additional information here.

Evaluate your language skills here

Baltic Media Ltd training premises are conveniently located in the very centre of Riga with car parking opportunities.

Baltic Media Ltd. offers to its clients:

 • Easy applying for courses using the new ONLINE application form and knowledge test;
 • Individual (private) courses and group studies in our study rooms or at the client’s premises;
 • Individual training program;
 • Free Wi-Fi Internet, coffee, tea and snacks at the language training premises which are included in the course fee;
 • Training in modern, light rooms with a good ventilation and air conditioning system;
 • Support by a friendly personnel;
 • Convenient location in the centre of Riga with parking opportunities. You can get to us by tram, trolleybus or bus if using public transport.

Why Choose Baltic Media Language Training Centre?

Latvian Language Training Riga

How Can Language Courses Boost Your Business?

Evaluate your language skills

Discover Latvian - an effective approach for learning Latvian

Latvian language course | How long does it takes to master Latvian?

Latvian language courses for foreigners

Apply here