Auktoriserad översättare och dokument översättning | Vad är en auktoriserad översättare?

Certifierad översättning av professionell översättare

Vad kostar en certifierad översättning?

En certifierad översättning är en översättning som utförts av en professionell översättare som är auktoriserad eller certifierad av en myndighet eller organisation. Detta innebär att översättningen är officiellt erkänd som en korrekt översättning och kan användas i officiella sammanhang, till exempel vid ansökan om visum eller för juridiska dokument. En certifierad översättning inkluderar en certifieringsstämpel, signatur och datum från översättaren eller/och översättningsföretag som bekräftar att översättningen är en korrekt och exakt översättning av originaltexten.

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en bestyrkt/certifierad översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som utförs av en certifierad översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.

Certifierad/bestyrtk  översättning

För att undvika risken rekommenderar vi starkt att du som kund kontaktar de juridiska myndigheterna i landet ifråga innan du beställer någon form av bestyrkt, certifierad eller auktoriserad översättning. 

Du behöver en certifierad/bestyrkt översättning om du använder den utanför Sverige, eftersom så kallade auktoriserade översättningar av translatorer registrerade hos Kammarkollegiet endast är giltiga i Sverige.

Självklart fungerar certifierade översättningar även i Sverige, men kolla om den specifika institutionen där du ska lämna in det inte kräver en auktoriserad översättning av Kammarkollegiets translatorer.

certifierad översättning Baltic Media Translation Management TeamAuktoriserad översättare och dokument översättning Baltic MediaCertifierad översättning ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Pris | Vad kostar en certifierad översättning?

Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är. I de flesta fall kostar en certifierad översättning med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl moms.  

Bestyrkt översättning med företagsstämpel kostar från 350 kronor.

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Kontakta oss när ni behöver en certifierad översättning mellan engelska och svenska eller till och från tyska, spanska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska, persiska, finska, norska, danska och andra språk.

Översättningsbyrå Baltic Media är ett ISO-certifierat språkföretag med 30 års erfarenhet

Inom den Europeiska unionen och enligt EU:s tjänstedirektiv, är översättningar utförda av en auktoriserad översättare godkända i alla medlemsstaterna.

Våra vanligaste certifierade översättningar:

engelska till svenska franska till svenska
tyska till svenska spanska till svenska
svenska till engelska polska till svenska
engelska till danska slovakiska till svenska
svenska till norska danska till svenska
rumänska till svenska bulgariska till svenska
lettiska till svenska litauiska till svenska
svenska till spanska estniska till svenska
norska till svenska finska till svenska
isländska till svenska ukrainska till svenska
italienska till svenska svenska till lettiska
engelska till tjeckiska svenska till ryska
engelska till ryska svenska till tyska
engelska till franska svenska till danska
engelska till nedrländska svenska till bulgariska
engelska till tyska svenska till ukrainska

Notarisering – bestyrkning hos notarius publicus | Bestyrkt översättning

Notariseringen innebär att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är certifierad.

För att minska era vidimeringskostnader bestyrker vi översättningar hos notarius publicus i Riga (Lettland) där vårt produktionskontor finns.

Observera att bestyrkande av en översättning hos notarius publicus i Sverige är mycket dyrare och kräver att översättningen utförs endast av en auktoriserad av Kammarkollegiet översättare. Antalet av dessa är begränsat och inte tillgängliga på alla språk.

Vi erbjuder en billigare och snabbare lösning av en bestyrkt översättning på alla språk. Svenska juridiska byråer och privatpersoner uppskattar denna tjänst.

Vad tycker våra kunder om våra certifierade översättningar?

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Apostille 

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland.

Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French-English-Swedish version)

Legalisering an en auktoriserad översättning göras på ett av följande språk: engelska, franska, tyska, spanska och svenska.

Vänligen kom ihåg att översättningsbyråer inte erbjuder certifiering av era ursprungliga dokument eller översättningar med en apostille.

Legalisering av dokument måste utfärdas av kunden på egen hand. I Sverige har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille.

Kvalitet av certifierad översättning och sekretess

Översättningsbyrån Baltic Media arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled. Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

ISO 9001:2015 Översättningsstandard

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Ansvarsförsäkring | Auktoriserade översättare

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Inget behov av att komma till kontoret | Online service

auktoriswerad översättning och översättare

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en certifierad  översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Få en offert här | Gratis offert  Vi svarar på din prisförfrågan inom 15 minuter.

certifierad översättning och dokument översättning

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att veta mer om auktoriserad eller certifierad översättning och våra översättare

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad och certifierad översättning, våra auktoriserade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

Kostnadsfri offert på certifierad översättning | Offert till dig inom 15 minuter

Begäran om information

Auktoriserad översättare och dokument översättning | Vad är en auktoriserad översättare?

©  Baltic Media®