Document Translation Services

Hva er transkripsjon?

Veileder for transkripsjon av lyd- og videoopptak

Med jevne mellomrom er det behov for å oversette talespråk, for eksempel i en fokusgruppe eller videoveiledning. I slike tilfeller, må talespråket først transkriberes. Hva innebærer transkripsjonsprosessen? Å transkribere betyr å gjøre en lyd- eller videofil om til et skriftlig format, så nøyaktig som mulig.

Hva er transkripsjon? Veileder for transkripsjon av lyd- og videoopptak

Hva er transkripsjon?

Bestem formålet med transkripsjonen

Transkripsjon kan utføres på mange måter avhengig av ønsket resultat. Verbatim eller bokstavelige transkripsjoner er nøyaktige kopier av lydopptaket som inkluderer hvert uttalte ord, i tillegg til latter, bakgrunnsstøy, sjargong, og avbrutte eller ufullstendige setninger eller ord.

For transkripsjon av taler, konferanser, eller seminarer, er det bedre å utarbeide en redigert transkripsjon som utelater talefeil, og fyllord som «mmm» eller «øh», osv. I noen tilfeller gjøres en intelligent transkripsjon for å sørge for at den publiserte transkripsjonen er nøyaktig og enkel å forstå. Slike transkripsjoner inkluderer tilføyelse av personlige pronomen og artikler som taleren i farten kan ha utelatt.

Før du bestiller transkripsjonstjenester, er det viktig å bestemme sluttproduktets hovedformål, dvs. hvorvidt det er ment for intern bruk, for å finne nøkkelordene i talen, for å forberede til oversettelse av undertekster, publisering av en artikkel, osv.

Hva er automatisk talegjenkjennelse?

Automatisk talegjenkjennelse (ASR) er maskinbaserte prosesser for dekoding og transkripsjon av muntlig tale. Selv om automatisk transkripsjon objektivt sett er mindre nøyaktig, kan det spare deg for mye tid.

Det finnes et stort utvalg programmer for automatisk tale-til-tekst-transkripsjon tilgjengelig på markedet, bl.a. Rev, Trint, Sonix, Temi, Scribie, iScribed, TranscribeMe, Transcription Panda, og mange flere.

Automatisk transkripsjon kan være riktig valg dersom:

 • Du har behov for transkripsjonen umiddelbart
 • Du har begrenset budsjett
 • Lydkvaliteten er god
 • Du bare ønsker et grovt utkast
 • Du har tid til å redigere selv
 • Du kun er ute etter bestemte nøkkelord

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Transkripsjonstjenester for TV og film

TV- og filmindustrien har behov for transkripsjonstjenester både til ordinær teksting og teksting for hørselshemmede, i tillegg til tidskodede manus i etterproduksjonen. Kvalitet, utførlighet, og lett tilgjengelige tjenester gjør at etterproduksjonsteam kan vurdere scenene underveis, uten å måtte se hvert eneste sekund. Kvalitetstjenester er avgjørende for teksting.

Undertekster på internett gjør innholdet mer tilgjengelig, øker engasjement og styrker søkeoptimalisering. Dersom klienten ikke leverer et manus på forhånd, starter prosjektet med transkripsjon.

Hvorfor velge manuell transkripsjon over automatisk transkripsjon

Selv om talegjenkjennelsesteknologien har gjort store fremskritt, er det fortsatt slik at mennesker utfører de mest nøyaktige transkripsjonene.

Manuell transkripsjon er mer nøyaktig fordi mennesker, i motsetning til transkripsjonsprogrammer, har en naturlig evne til å filtrere bakgrunnsstøy. Et ytterligere skjær i sjøen talegjenkjennelsesprogrammer ofte støter på er aksenter og dialekter. Fordi mennesker jevnlig omgås ulike språk og kulturer, er vi i stand til å tyde tunge aksenter.

En av de raskeste måtene å finne ut hvorvidt en transkripsjon er gjort maskinelt, er å se etter feil i homofoner (to eller flere ord som har lik uttale, men ulik betydning). Talegjenkjennelsesprogrammer må basere seg på setningsstruktur for å beregne det mest sannsynlige ordet, og dette kan ofte føre til feil.

Transkripsjonsprogrammer kan som regel ikke identifisere individuelle talere, og leverer dermed ikke nøyaktige transkripsjoner når det er to eller flere som snakker til stede. Mennesker derimot, kan forstå og identifisere flere talere, selv når de høres like ut.

Manuell transkripsjon er riktig valg når:

 • Det er viktig for deg at resultatet er nøyaktig
 • Du har et fleksibelt budsjett
 • Du ikke ønsker å bruke tid på å redigere selv
 • Publisering er det endelige målet
 • Lydsporet har flere talere eller tunge aksenter

Hvor lang tid tar det å transkribere én time?

Kvalitetstranskripsjoner er vanskelige og tidkrevende å produsere. Erfarne transkribenter bruker som regel omtrent 4 minutter på 1 minutt lyd med gjennomsnittlig kvalitet. Én time med audio eller video kan ta 4-9 timer å transkribere, avhengig av tema, antall talere og lydkvalitet. Total mengde tid som kreves for å transkribere et opptak avhenger av ulike faktorer, og varierer mellom ulike typer opptak.

Spar tid og penger ved å la profesjonelle gjøre jobben for deg

Dersom du ønsker å bestille en manuell transkripsjon utført av profesjonelle lingvister, fyll ut vårt prisforespørselskjema, og vi beregner pris og leveringstid for deg. Husk at manuell transkripsjon er det beste valget, da mennesker ikke bare hører, men lytter!

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.