Hebrew

Översätt från svenska till hebreiska | Hebreisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Professionella och auktoriserade hebreiska översättare

Det finns över 10 hebreiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en hebreisk översättare som har hebreiska som modersmål och/eller bor i Israel.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa hebreiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
Hebrew language translation

Hebreisk översättning

  1. Alla hebreiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Hebreiska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource om säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda hebreiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Baltic Media

Varför välja det hebreiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga hebreiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad hebreisk översättare

En stor andel av våra hebreiska leverantörer är auktoriserade - certifierade hebreiska översättare. Certifiering krävs för hebreiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Översättningsområden | Hebreisk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Hebreisk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Hebreisk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Våra vanligaste hebreiska översättningar:

danska till hebreiska engelska till hebreiska
tyska till hebreiska franska till hebreiska
svenska till hebreiska polska till hebreiska
tjeckiska till hebreiska slovakiska till hebreiska
slovenska till hebreiska ungerska till hebreiska
rumänska till hebreiska bulgariska till hebreiska
lettiska till hebreiska litauiska till hebreiska
ryska till hebreiska estniska till hebreiska
norska till hebreiska finska till hebreiska
isländska till hebreiska ukrainska till hebreiska
hebreiska till spanska hebreiska till lettiska
hebreiska till danska hebreiska till ryska
hebreiska till engelska hebreiska till tyska
hebreiska till litauiska hebreiska till ungerska
hebreiska till svenska hebreiska till bulgariska
hebreiska till estniska hebreiska till ukrainska
hebreiska till franska
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].

Hebreiska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av hebreiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på hebreiska.

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det hebreiska språket

Språkfamilj: afroasiatiska språk, semitiska språk, hebreiska
Hebreiska är nära besläktat med arameiska och har vissa likheter med Arabiska. Modern hebreiska, som introducerades under 1700-talet och har samma morfologi som den som användes i Gamla Testamentet och Mishna, men ett antal moderna drag har lagts till, t.ex. hjälpverb, tempusformer för verb och ett utökat ordförråd.
Officiellt språk i: Israel
Språkkod ISO 639-1: HE