Moscow

Russisk oversettelse | Oversett fra norsk til russisk

Russisk oversettelse | Oversett fra norsk til russisk | Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Profesjonell oversettelse fra norsk til russisk og omvendt

Profesjonelle russiske oversettere 

Russisk oversettelse er en viktig tjeneste som muliggjør effektiv kommunikasjon mellom russisk- og norsktalende samfunn. Ved å oversette dokumenter, tekster og annet innhold fra russisk til norsk, blir informasjonen tilgjengelig og forståelig for en bredere målgruppe. Russisk oversettelse krever grundig kunnskap om både russisk og norsk språk og kultur, samt evnen til å bevare nøyaktighet og kontekst i oversettelsesprosessen.

Kvalitetsorienterte russiske oversettelser er avgjørende for å oppnå presis og nøyaktig informasjonsutveksling på tvers av språkbarrierer, og spiller en viktig rolle i internasjonal kommunikasjon og samhandling.

Det fins mer enn 50 russiske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en russisk oversetter som har russisk som morsmål og/eller bor i et russiskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle russiske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av russiske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste russiske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Norsk-russisk oversetter

Russiske oversettelser 

oversettelsbyra

  1. Alle russiske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Russiske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet SDL Trados og Memsource som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte russiske oversettelser. Om kunden skulle miste russiske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av russiske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 30 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for russiske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for russiske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Russisk oversettelse

Russisk oversettelse ⭐️ Pris per ord ⭐️ Billigere enn andre oversettelsesfirmaer

Avhengig av språket og fagområdet koster en oversettelse EUR 0.08 – 0.16 per ord hos oss. Vi tilbyr profesjonell oversettelse, inkludert redigering og korrekturlesing 20-25% billigere enn andre oversettelsesfirmaer med kontorer i Norden fordi vi er et internett-basert firma med produksjonskontor i Riga, Latvia og derved sikrer lavere kostnader for din oversettelse enn andre Nordiske oversettelsesfirmaer.

I tillegg kan du redusere dine oversettelseskostnader med vår bruk av CAT verktøy.

Vennligst les her mer om hvordan redusere oversettelseskostnadene uten å forsake kvalitet.

Baltic Media<sup>®</sup> Russisk oversettelse | Oversett fra norsk til russisk

Hvorfor velge det russiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere russiske oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige russiske oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Autoriserte russiske oversettere 

En stor del av våre russiske leverandører er autoriserte -sertifiserte russiske oversettere. Sertifisering kreves for russiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Oversettelsesområder for russiske oversettelser 

Juridiske russiske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved russiske oversettelser |Russisk oversettelse

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår | Russisk oversettelse

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Russiske språktjenester 

I tillegg til de vanligste tekstbearbeidingsprogrammene, f.eks. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Apple Pages, Adobe InDesign og QuarkXPress, bruker vi spesialiserte oversettelsesprogrammer, som SDL Trados Studio, Memsource og Wordfast, og bygger derved opp terminologidatabaser for våre kunder.

I tillegg tilbyr vi tekstkonvertering fra/til PC- og Mac-platformer, samt forberedelser til trykk.

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av russisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på russisk.

Det russiske språket

Russisk -slavisk språk, utgjør sammen med ukrainsk og hviterussisk den østslaviske gren av de slaviske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien. I motsetning til de vestslaviske og sørslaviske språkgruppene er den østslaviske langt mindre differensiert ettersom oppsplittingen av den østslaviske språkenheten fant sted relativt sent, først etter 1200-tallet.

Russisk er offisielt språk i Russland og var inntil 1991 riksspråket i Sovjetunionen. I henhold til folketellingen i 1989 betraktet 99,8 % av samtlige 147 386 000 russere i det tidligere Sovjetunionen russisk som sitt morsmål.

Dessuten er russisk morsmål for ytterligere flere titalls millioner mennesker blant de ikke-russiske folkene i det tidligere Sovjetunionen. Russisk snakkes derfor som morsmål av vel 200 mill. mennesker. Det gjør russisk til et av verdens mest utbredte språk, i tillegg er det et av FNs offisielle språk.

Språkkode – ISO 631- 1 – ru