1about us scaled 1

Hva er et oversettelsesbyrå? Hvordan fungerer et oversettelsesbyrå?

Oversettelsestjenester i Den europeiske union

Det finnes mer en 26 000 oversettelsesbyråer verden over. Både store og små. Den samlede årlige omsetningen for alle selskapene i bransjen beløper seg til 42 milliarder euro (2019), og vokser med 7,9% hvert år. * Om lag 85% av all omsetningen blant verdens oversettelsesbyråer kommer fra små eller mellomstore byråer med opp til 10 ansatte. Den totale omsetningen for de 100 ledende byråene utgjør bare rundt 14,3% av det totale markedet for språktjenester. ** Både globalisering og digitalisering fremmer oversettelsesbyråenes ekspansjon. Det største oversettelsesmarkedet er Europa (omtrent 50% av det globale markedet), etterfulgt av Nord-Amerika (rundt 40%). Det gjenværende er fordelt mellom Asia og Latin-Amerika.

Hvordan fungerer et oversettelsesbyrå?BM logo 328x90 web 2

Typiske oversettelsesbyråer

Du har funnet et oversettelsesbyrå i verdensklasse, som tilbyr spesialiserte, regionsspesifikke oversettelsestjenester fra og til nordeuropeiske språk.

Andre byråer spesialiserer seg imidlertid på oversettelser – ikke bare fra regionale eller lokale språk – men også innen spesifikke bransjer, slik som helsesektor, rettsvitenskap, tekniske dokumenter, hjemmesider og andre lignende tekster.

Det finnes oversettelsesbyråer som støttes av globale aksjemarkeder og ulike fond, med en årlig omsetning som beløper seg til hundrevis av millioner. Byråer som Transperfect, Lionbridge, Welocalize, LanguageLine Solutions, og andre topp 100-byråer. Disse språktjenestetilbyderne (LSP) er spesielt viktige for mellomstore og små oversettelsesbyråer, som ofte kjøper spesialiserte språktjenester fra dem. Noen mellomstore byråer jobber utelukkende som tilbydere til topp 100-selskapene, samtidig som de selv er på denne listen.

Hvordan fungerer et oversettelsesbyrå?
Oversettere som samarbeider med vårt oversettelsesbyrå.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Oversettere oversettelsesbyrå
Hvordan fungerer et oversettelsesbyrå?

Hvem jobber i et oversettelsesbyrå?

Vanligvis er ansatte i oversettelsesbyråer kvalifiserte lingvister – oversettere. Stort sett gjøres oversettelser av frilansoversettere, som ofte jobber med flere oversettelsesbyråer og bor i ulike land. Oversettelsesbyråer bruker imidlertid ofte egne, interne oversettere. Det er utenkelig for moderne oversettere og overesettelsesbyråer å ikke ha oppdatert kunnskap om den nyeste teknologien, og hvordan man bruker den. For eksempel automatisk maskinoversettelse og CAT-verktøy (Computer aided translation). Moderne oversettere og oversettelsesbyårer er avhengige av høyere utdannelse og kompetanse på aktuell teknologi for å oppnå suksess. Arbeidet utføres imidlertid fortsatt av mennesker - profesjonelle oversettere – på tross av den vedvarende utviklingen innen automatiseringsteknologi.

Hva er oversettelse?

Oversettelse er å gjenskape og/eller forklare en skriftlig eller muntlig tekst fra ett språk til et annet.

Målet med oversettelsen er å formidle et budskap fra det ene språket til det andre ved å ta høyde for kulturelle og regionale forskjeller mellom kildespråk og målspråk.

Menneskeheten har benyttet seg av oversettelse i århundrer, helt siden oppfinnelsen av det skrevne ord. For å utføre sitt arbeid har moderne oversettere kompliserte verktøy og teknologier til rådighet, men, med det formål å forenkle og optimalisere prosessen, baserer de seg hovedsakelig på digital oversettelsesteknologi.

Vi benytter oss daglig av skriftlige oversettelser, selv om det noen ganger kan virke selvforklarende.

Ta merking av matvarer som et eksempel. Det må gjøres på ditt språk – ikke bare så du kan vite hva du spiser, men også så du kan vite hvilke ingredienser som kan forårsake allergiske reaksjoner.

Dette er bare ett av mange eksempler som viser hvordan profesjonelle oversettere bistår oss i dagliglivet. Oversetternes arbeid har imidlertid en tendens til å forbli ubemerket. Likevel: Oversettelser er overalt.

Det er vanskelig å forestille seg et liv uten.

Du er velkommen til å bli kjent med oss og språktjenestene vi tilbyr i Baltic Media.

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

*Source: Statista Research Department

**CSA Research