Document Translation Services

Samtidig tolking av tjenester

Samtidige tolking

Samtide tolking fra og til nordiske, baltiske og østeuropeiske språk online og på stedet

Samtidige tolking - simultantolking krever tolker som er grundig opplærte, siden tolkingsprosessen går parallelt med at taleren snakker.

For å sikre en høykvalitets tjeneste, brukes det to tolker for én språkkombinasjon, som tar 15-20 minutter hver før den andre tar over.

Videre er det avgjørende at tolkene kan gjøre seg kjent med temaet for arrangementet ved å motta alt materiale som det aktuelle temaet, forberedte taler, PPT-presentasjoner osv. på forhånd.Baltic Media Ltd tilbyr også mobilt utstyr for simultan tolking, inkludert mikrofoner, hodetelefoner, tolkerom osv.

Samtidig/konferanse tolking av tjenesterSamtidige tolking

Samtidige tolking  | Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Type tolkingstjenester

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

© Baltic Media