the sea view

Østersjøfinske språk: finsk og estisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Østersjøfinske språk: finsk og estisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

De finske (fennisk) eller østersjøfinske språkene er en gren av den uralske språkfamilien som snakkes rundt Østersjøen, da hovedsakelig i Finland og Estland, av ca. 7 millioner mennesker.

Tradisjonelt regnes åtte språk som østersjøfinske. De største moderne representantene for språkfamilien er finsk og estisk, som er de offisielle språkene i sine land.

Uraliske språk, en familie på mer enn 20 relaterte språk, stammet alle fra et proto-uralisk språk som eksisterte for 7000 til 10 000 år siden.

På de tidligste stadiene inkluderte uralisk sannsynligvis forfedrene til Yukaghir-språket.

De uraliske språkene snakkes av mer enn 25 millioner mennesker spredt over hele det nordøstlige Europa, Nord-Asia og (gjennom immigrasjon) Nord-Amerika.

Det mest demografisk viktige uraliske språket er ungarsk, det offisielle språket i Ungarn. To andre uraliske språk, estisk (det offisielle språket i Estland) og finsk (ett av to nasjonalspråk i Finland – det andre er svensk, et germansk språk), snakkes også av millioner.

Baltic SeaØstersjøfinske språk: finsk og estisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

oversettelsesbyra

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post