The Netherlands

Nederlandsk oversettelse

Nederlandsk oversettelse | Oversett fra norsk til nederlandsk | Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Profesjonell oversettelse fra norsk til nederlandsk og omvendt

Profesjonelle nederlandske oversettere 

Nederlandsk oversettelse er en avgjørende tjeneste for effektiv kommunikasjon mellom nederlandsk og andre språk. Med sin rike kulturelle arv og økende global innflytelse er det viktig å kunne formidle budskap på nederlandsk til et bredt internasjonalt publikum. Nederlandsk oversettelse sikrer nøyaktig og presis gjengivelse av informasjon, samtidig som det tar hensyn til kulturelle nyanser og språklige subtiliteter.
Profesjonelle oversettere som er dyktige i nederlandsk språk og kultur, leverer høykvalitets oversettelser som oppfyller behovene til bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner på tvers av sektorer. Med nederlandsk oversettelse blir kommunikasjonen sømløs og effektiv, og mulighetene for internasjonal samhandling er ubegrensede.

Det fins mer enn 10 nederlandske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en nederlandske oversetter som har nederlandsk som morsmål og/eller bor i Nederland.

Vi benytter utelukkende profesjonelle nederlandske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av nederlandske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste nederlandske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Nederlandsk oversettelse

Oversettelse ⭐️ Pris per ord ⭐️ Billigere enn andre oversettelsesfirmaer

Avhengig av språket og fagområdet koster en oversettelse EUR 0.08 – 0.16 per ord hos oss. Vi tilbyr profesjonell oversettelse, inkludert redigering og korrekturlesing 20-25% billigere enn andre oversettelsesfirmaer med kontorer i Norden fordi vi er et internett-basert firma med produksjonskontor i Riga, Latvia og derved sikrer lavere kostnader for din oversettelse enn andre Nordiske oversettelsesfirmaer.

I tillegg kan du redusere dine oversettelseskostnader med vår bruk av CAT verktøy.

Baltic Media

Nederlandske oversettelser 

oversettelsesbyra

  1. Alle nederlandske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Nederlandske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet SDL Trados og Memsource som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte nederlandske oversettelser. Om kunden skulle miste nederlandske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av nederlandske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 30 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for nederlandske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for nederlandske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Hvorfor velge det nederlandske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere nederlandske oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige nederlandske oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Autoriserte nedarlandske oversettere 

En stor del av våre nederlandske leverandører er autoriserte -sertifiserte nederlandske oversettere. Sertifisering kreves for nederlandske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Oversettelsesområder for nederlandske oversettelser 

Juridiske nederlandske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved nederlandske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Nederlandske språktjenester 

I tillegg til de vanligste tekstbearbeidingsprogrammene, f.eks. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Apple Pages, Adobe InDesign og QuarkXPress, bruker vi spesialiserte oversettelsesprogrammer, som SDL Trados Studio, Memsource og Wordfast, og bygger derved opp terminologidatabaser for våre kunder.

I tillegg tilbyr vi tekstkonvertering fra/til PC- og Mac-platformer, samt forberedelser til trykk.

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av nederlandsk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på nederlandsk.

Det nederlandske språket

Nederlandsk (nederlandsk: nederlands) er eit vest-germansk, nedertysk språk. Omtrent 21 millionar i verda snakkar dette språket. Varianten av nederlandsk tala i Belgia blir uformelt kalla flamsk.

Det nederlandske namnet for språket er nederlands. På norsk blir også namnet hollandsk nytta, men sidan dette berre refererer til ein del av Nederland, blir det rekna som ukorrekt. 

Nederlendsk - er språket som snakkes i nåværende Nederland, Belgia og i områder som historisk har vært påvirket av Nederland. Nederlandsk hører til den germanske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Officielt i Nederland, Belgia, Aruba, De nederlandske antillene, Surinam, De søramerikanske lands union.

Språkkode – ISO 631- 1 – nl.