Finnish language

Finsk oversettelse | Oversett fra norsk til finsk

Finsk oversettelse | Oversett fra norsk til finsk | Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Profesjonell oversettelse fra norsk til finsk og omvendt

Profesjonelle finske oversettere

Finsk oversettelse med profesjonell finsk oversetter sikrer nøyaktig og pålitelig oversettelsestjenester.

En profesjonell finsk oversetter har grundig kjennskap til både finsk språk og kultur, og kan dermed sikre at oversettelsen er presis og korrekt.

Med deres ekspertise leverer de oversettelser av høy kvalitet som bevarer det originale budskapet og stilen.

Finsk oversettelse | Oversett fra norsk til finsk | Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

De tar hensyn til språklige nyanser og sikrer en jevn og flytende tekst. Finsk oversettelse med en profesjonell finsk oversetter er derfor avgjørende for å oppnå klar kommunikasjon og imponere et bredt publikum.

Det fins mer enn 20 finske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en finsk oversetter som har finsk som morsmål og/eller bor i et finskskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle finske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av finske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste finske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Finske oversettelse

oversettelsesbyra

  1. Alle finske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Finske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet SDL Trados og Memsource som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte finske oversettelser. Om kunden skulle miste finske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av finske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 30 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for fnske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for finske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelse ⭐️ Pris per ord ⭐️ Billigere enn andre oversettelsesfirmaer

Avhengig av språket og fagområdet koster en oversettelse EUR 0.08 – 0.16 per ord hos oss. Vi tilbyr profesjonell oversettelse, inkludert redigering og korrekturlesing 20-25% billigere enn andre oversettelsesfirmaer med kontorer i Norden fordi vi er et internett-basert firma med produksjonskontor i Riga, Latvia og derved sikrer lavere kostnader for din oversettelse enn andre Nordiske oversettelsesfirmaer.

I tillegg kan du redusere dine oversettelseskostnader med vår bruk av CAT verktøy.

Hvorfor velge det finske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere finske oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige finske oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Autoriserte finske oversettere 

En stor del av våre finske leverandører er autoriserte -sertifiserte finske oversettere. Sertifisering kreves for finske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Suomen kieli finske oversettere 

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Oversettelsesområder for finske oversettelser 

Juridiske finske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved finske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Finsk oversettelse |  Leveringsvilkår

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Finske språktjenester 

I tillegg til de vanligste tekstbearbeidingsprogrammene, f.eks. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Apple Pages, Adobe InDesign og QuarkXPress, bruker vi spesialiserte oversettelsesprogrammer, som SDL Trados Studio, Memsource og Wordfast, og bygger derved opp terminologidatabaser for våre kunder.

I tillegg tilbyr vi tekstkonvertering fra/til PC- og Mac-platformer, samt forberedelser til trykk.

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av finsk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på finsk.

Det finske språket

Finsk hører til den uralske språkfamilien. Officielt språk i Finland samt enn av de to officielle språk i Sverige.

Finsk er et språk som tilhører den finsk-ugriske grenen av de uralske språkenes språkfamilie. Finsk er det største av de østersjøfinske språkene rundt Østersjøen, som også inkluderer kvensk og estisk. I den mer omfattende gruppen finsk-ugriske språk inngår også ungarsk, og de samiske språkene. Se lingvistisk klassifikasjon i sidepanelet for bedre oversikt over gruppeinndelingene.

I Finland er finsk det overlegent mest talte av de to offisielle språkene. I Sverige har finsk minoritetsstatus. I Norge har kvensk språk en offisiell minoritetsstatus, og er også et offisielt språk i Porsanger kommune.

Språkkode – ISO 631- 1 – fi.