Document Translation Services

Oversettelse av juridiske dokumenter | Oversettelsesbyrå Baltic Media

Oversettelse av dokumenter

Baltic Media tilbyr dokumentoversettelser med høy kvalitet i over 400 språkkombinasjoner. Vi tilbyr et bredt spekter av dokumentoversettelse i nesten alle formater og bransjer.

Baltic Media team

Baltic Media

Vi oversetter daglig et bredt spekter av dokumenter, inkludert:

 • Vitnemål
 • Forretningsmateriell
 • Kontrakter
 • CV-er og søknadsskjema
 • e-læringsmateriell
 • Finansielle dokumenter
 • Grafikk og CAD
 • Juridiske dokumenter
 • Markedsføringsmateriell og rapporter
 • Offisielle dokumenter
 • Pass og personlige dokumenter
 • Produkthåndbøker
 • Hjelpemateriell
 • Tekniske spesifikasjoner
 • Opplæringsmateriell
 • Feilsøkingsguider

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post


Forskjellige dokumenttyper innen formatert tekst og ren tekst som vi jobber med:

 • DOC – Microsoft Word-dokument
 • DOCX – Office Open XML-dokument
 • DOT – Microsoft Word-dokumentmal
 • DOTX – Open Office XML-tekstdokumentmal
 • GDOC – Google Drive-dokument
 • HTML – HyperText Markup Language (.html, .htm)
 • ODT - OpenDocument-tekstdokument
 • PDF – Portable Document Format
 • RTF – Rich Text-dokument
 • INFO – Texinfo
 • TXT – ASCII nebo Unicode plaintext Text file
 • XHTML (.xhtml, .xht) – eXtensible Hyper-Text Markup Language
 • XML – eXtensible Markup Language
 • XPS – Open XML Paper Specification

Profesjonelle oversettere

Man kan aldri oppnå god kvalitet ved å bruke maskinoversettelse. Baltic Media jobber med oversettere fra hele verden, alle våre oversettere er kvalifiserte og skolerte. Vi ansetter oversettere, språkvaskere og korrekturlesere som har målspråket som morsmål. Våre oversettere har spesifikke kvalifikasjoner innen spesialområder, det gjør at vi kan velge den best egnede oversetteren for hvert enkelt prosjekt.

Flerspråklige dokumentoversettelser

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd. tilbyr flerspråklig dokumentoversettelse innen de fleste EU-språk:

Rask bestillingsprosess for oversettelse

Vi vet at tid er viktig for våre kunder. Derfor har vi innført en policy der alle selskaper i Baltic Media-gruppen besvarer forespørsler og henvendelser innen 15 minutter. For å spare enda mer tid blir bare den mest vesentlige informasjonen gitt.

Oversettelsekvalitet og konfidensialitet

Baltic Media Ltd er et oversettelses- og språkopplæringsfirma som jobber i henhold til kravene i den internasjonale standarden for kvalitetssikringssystemer ISO 9001:2015. Dette er en spesifikk garanti for at gjeldene kvalitetsprosedyrer innen arbeidsmiljø, ansvarsfordeling og kvalitetsrevisjon blir fulgt på alle nivåer i firmaet.

Alle selskaper og leverandører i Baltic Media-gruppen forholder seg til og overholder strenge konfidensialitetsavtaler.

Baltic Media Ltd er ansvarlig for å oppbevare kunders informasjon trygt og konfidensielt.

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.

Kontakt Baltic Media i dag

Hvis du vil vite mer om våre tjenester innen dokumentoversettelse, eller for å be om et gratis pristilbud, ring vårt internasjonale kontor på +46 8 767 60 24 eller +371 67 224 327 eller kontakt en av våre prosjektledere via e-post på [email protected].