Slovakia

Oversett fra norsk til slovakisk | slovakisk oversettelse | Baltic Media

Profesjonelle slovakiske oversettere 

Det fins mer enn 10 slovakiske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en slovakisk oversetter som har slovakisk som morsmål og/eller bor i et slovakiskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle slovakiske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av slovakiske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste slovakiske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Slovakia

Baltic Media

Slovakiske oversettelser 

  1. Alle slovakiske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Slovakiske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet SDL Trados og Memsource som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte slovakiske oversettelser. Om kunden skulle miste slovakiske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av slovakiske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 30 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for slovakiske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for slovakiske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Hvorfor velge det slovakiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere slovakiske oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige slovakiske oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Autoriserte slovakiske oversettere 

En stor del av våre slovakiske leverandører er autoriserte -sertifiserte slovakiske oversettere. Sertifisering kreves for slovakiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Oversettelsesområder for slovakiske oversettelser 

Juridiske slovakiske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved slovakiske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Slovakiske språktjenester 

I tillegg til de vanligste tekstbearbeidingsprogrammene, f.eks. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Apple Pages, Adobe InDesign og QuarkXPress, bruker vi spesialiserte oversettelsesprogrammer, som SDL Trados Studio, Memsource og Wordfast, og bygger derved opp terminologidatabaser for våre kunder.

I tillegg tilbyr vi tekstkonvertering fra/til PC- og Mac-platformer, samt forberedelser til trykk.

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av slovakisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på slovakisk.

Det slovakiske språket

Slovakisk er et slavisk språk som sammen med tsjekkisk, slovakisk og sorbisk utgjør den vestslaviske språkgruppa.

Slovakisk er svært beslektet med tsjekkisk, skjønt det påstås at språkene er på glid fra hverandre etter oppløsinga av føderasjonen Tsjekkoslovakia i 1993. I daglig bruk er språkene svært kompatible, og en slovak og tsjekker kan føre en lengre samtale uten større misforståelser.

Slovakisk er offisielt språk i republikken Slovakia, samt i Den europeiske union.

Språkkode – ISO 631- 1 – sk.