the sea view

Nordiske språk: Nordgermanske språk - dansk, færøysk, islandsk, norsk, svensk

Nordiske språk: Nordgermanske språk - dansk, færøysk, islandsk, norsk, svensk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Oversettelsestjenester og oversettelse fra og til nordiske språk

Nordiske språk, eller nordgermanske språk, er ei språkgrein som er snakka hovudsakleg i Nord-Europa, som omfattar språka dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk, og det utdøydde språket norn.

Nordiske språk er ei undergruppe innom dei germanske språk og har sitt opphav i urnordisken, eit germansk språk som byrja å vere snakka i Norden kringom 700-talet og som vidare delte seg opp, fyrst i to nye dialektgrupper austnordisk som utvikla seg til gamaldansk og gamalsvensk, og vestnordisk (norrønt) som utvikla seg til gamalnorsk og gamalislandsk.

Dansk

Dansk er eit nordgermansk språk som blir snakka i Danmark og av danske innvandrarar i andre land. Det er eit agglutinerande språk med sju kasus og to kjønn. Dansk har eit rikt system med diftongar og tripftongar.

Færøysk

Færøysk er eit nordgermansk språk som blir snakka på Færøyane. Det er eit agglutinerande språk med seks kasus og to kjønn. Færøysk har eit rikt system med diftongar og tripftongar.

Islandsk

Islandsk er eit nordgermansk språk som blir snakka på Island. Det er eit agglutinerande språk med fire kasus og to kjønn. Islandsk har eit rikt system med diftongar og tripftongar.

Norsk

Norsk er eit nordgermansk språk som blir snakka i Noreg. Det er eit agglutinerande språk med to kasus og to kjønn. Norsk har eit rikt system med diftongar og tripftongar.

Svensk

Svensk er eit nordgermansk språk som blir snakka i Sverige. Det er eit agglutinerande språk med to kasus og to kjønn. Svensk har eit rikt system med diftongar og tripftongar.

Utdøydde nordgermanske språk

I tillegg til dei fem levande nordgermanske språka, har det også eksistert ei rekkje utdøydde nordgermanske språk, inkludert:

 • Norn, som vart snakka på Shetland, Orknøyane og Hebridane
 • Gutnisk, som vart snakka på Gotland
 • Jysk, som vart snakka i Jylland
 • Elfdaliansk, som vart snakka i Värmland og Dalarna

Likskapar og skilnader mellom nordiske språk

Nordiske språk har mange likskapar, men det finst også nokre skilnader mellom dei.

Likskapar

 • Alle nordiske språk er germanske språk, og dei har derfor mange felles trekk med andre germanske språk, som engelsk, tysk og nederlandsk.
 • Nordiske språk har eit felles urnordisk opphav, og dei har derfor mange felles ord og gramatiske former.
 • Nordiske språk er i stor grad gjensidig forståelege, spesielt for folk som snakkar ulike variantar av same språk.

Skilnader

 • Nordiske språk har utvikla seg på ulike måtar over tid, og dei har derfor utviklet nokre skilnader.
 • Nokre av dei viktigaste skilnadene mellom nordiske språk er:
  • Uttale: Nordiske språk har ulike uttalemønster, spesielt når det gjeld diftongar og tripftongar.
  • Grammatikk: Nordiske språk har ulike grammatiske system, spesielt når det gjeld kasus og kjønn.
  • Ordforråd: Nordiske språk har ulike ordforråd, spesielt når det gjeld lånord frå andre språk.

Innverknad frå andre språk

Nordiske språk har blitt påverka av ei rekkje andre språk, inkludert:

 • Latin: Nordiske språk har lånt mange ord frå latin, spesielt innanfor område som religion, vitskap og kultur.
 • Fransk: Nordiske språk har lånt mange ord frå fransk, spesielt innanfor område som politikk, handel og mote.
 • Engelsk: Nordiske språk har lånt mange ord frå engelsk, spesielt innanfor område som teknologi, populærkultur og idrett.

Samarbeid mellom nordiske språk

Det finst eit sterkt samarbeid mellom nordiske språk, både mellom språkbrukarar og mellom språkforskarar. Dette samarbeidet er med på å styrke dei nordiske språka og å skape ei felles nordisk

Nordiske språk: Nordgermanske språk - dansk, færøysk, islandsk, norsk, svensk

BM logo 328x90 web 2

De nordiske (nordgermanske) språkene utgjør en av tre grener i de germanske språkene, en undergruppe av de indo-europeiske språkene, sammen med de vestgermanske språkene og de utdødde østgermanske språkene. De nordgermanske språkene kalles også «nordiske språk» (dansk, svensk, norsk).

I Skandinavia refererer begrepet «skandinaviske språk» til språkene i de tre kontinentale skandinaviske landene som en undergruppe av de nordiske språkene, og utelukker undergruppen bestående av færøysk og islandsk.

Ca. 20 millioner mennesker i Norden snakker et skandinavisk språk som morsmål, inkludert en minoritet på ca. 5 % i Finland. Språk som hører til på det nordgermanske språktreet snakkes også på Grønland og av innvandrere i Nord-Amerika.

Oversettelsestjenester og oversettelse fra og til nordiske språk | Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

oversettelsesbyra

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post