4price and quality scaled

Slik velger du din nordeuropeiske leverandør for oversettelsestjeneste riktig

Hvordan velge et oversettelsesbyrå?

Når du skal velge et oversettelsesbyrå, er det viktig å vurdere følgende faktorer:

  • Teksttype: Hva slags tekst skal oversettes? Det er viktig å velge et byrå som har erfaring med å oversette den typen tekst du trenger. For eksempel er det en stor forskjell mellom å oversette en teknisk manual og en markedsføringstekst.
  • Språk: Hvilke språk skal tekster oversettes til? Sørg for at byrået har oversettere med native-kunnskaper i de språkene du trenger.
  • Kvalitet: Det er viktig at oversettelsene er av høy kvalitet. Sørg for at byrået har kvalitetssikringsprosedyrer på plass.
  • Pris: Prisene på oversettelser varierer mye. Sørg for å få uforpliktende tilbud fra flere byråer før du bestemmer deg.

Slik velger du din nordeuropeiske leverandør for oversettelsestjeneste riktig

Hvordan velge et oversettelsesbyrå

Vet du hvordan du bestill en oversettelse og riktig velger et egnet oversettelsesbyrå som vil gi deg oversettelser av avtaler, håndbøker eller utdanningsdokumentasjon?

Baltic Media Ltd tilbyr deg kort trinnvise instruksjoner for å hjelpe deg med å velge riktig leverandør av språktjenester oversettelsesbyrå/oversetter.

oversettelsbyra
Under oversettelsesprosessen vises en rekke usikkerhetsmomenter, og klienten rådes derfor til å gi oversetteren mye tilleggsinformasjon som mulig før prosjektet er startet.

1. Språk
Riktig valg av målspråket og tilhørende type kan ha stor innvirkning tekststilen og utformingen (for eksempel engelsk eller amerikansk engelsk, brasiliansk portugisisk eller portugisisk mens den er omtalt i Portugal osv.).

2. Formålet med den oversatte teksten
Formålet med den oversatte teksten bør tydelig angis: intern eller ekstern bruk, salgsbrosjyre, avtale eller annet. For dokumenter som brosjyre, hjemmesider, reklametekster mv. som er ment for ekstern bruk, bør det tas spesielt hensyn til håndskriften.

3. Målgruppe
Tekststilen og til og med den valgte terminologien kan være forskjellig hvis teksten er ment for bruk av spesialister i feltet som kjenner til den spesifikke vokabular - og terminologien. En oversettelse beregnet en enkel forbruker kan vise seg å være helt annerledes. Uansett bør en oversettelse skrives et språk leseren forstår.

4. Emne og beløp
Informasjon om faget og graden av kompleksitet i teksten hjelper oversetteren med å bestemme hans/hennes dekning for å utføre et slikt prosjekt. Vi anbefaler at du sender teksten til vurdering.

5. Format
Kreves oversettelsen et enkelt dokument (Word, TXT, Excel osv.) eller et mer komplekst DTP - og oppsettdesign (PDF, COR osv.)? Skal teksten være klar for innsending til et trykkeri?

6. Lesbar tekst
Oversetteren bør motta en klar og lesbar tekst, siden oversettelsen fra et uleselig dokument ikke vil være presis, noe som er særlig viktig når juridiske eller medisinske dokumenter skal oversettes. Kildeteksten kan presenteres i elektronisk form (i en CD eller sendes via e-post) eller skrives ut papir. Kvaliteten kildedokumentet er svært viktig fordi selv én komma kan endre betydningen eller strukturen i hele teksten.

7. Levering
Tidspunkt for levering, leveransefilformat (ORD, EXCEL, PDF eller bundet og notarisert oversettelse osv.) og leveringsmiddel (e-post, vanlig innlegg, kurer eller andre måter) bør alle avtales før prosjektet startes.

8. Referansematerialer
Eventuelle referansematerialer du kan gi, vil lette oversettelsesprosessen. Lignende produktbeskrivelser, oversettelsesminner fra tidligere oversettelser, terminologilister utviklet og brukt i ditt spesielle selskap, generell informasjon om sluttklienten (årsrapporter, informasjonsvedleggelser mv.) kan tjene som nyttige referansematerialer. Dersom oversetteren har enkel tilgang til slike referansematerialer, vil det være lettere for ham/henne å finne og benytte begrepsbruken som benyttes i selskapet eller næringen du representerer.

9. Kontaktinformasjon og kontaktinformasjon
For å forstå teksten kan oversetteren ha behov for å kontakte en person fra selskapet som er ekspert den spesifikke sektoren eller ansvarlig for det aktuelle prosjektet. Når det gjelder komplekse tekniske tekster eller enhetsbeskrivelser som krever oversettelse, kan konsultasjoner med eksperter i den aktuelle sektoren være særlig hjelpsomme for å forstå for eksempel et enhetsoppsett og dens arbeidsplasser være av stor betydning for å kunne produsere korrekt oversettelse.

10. Lokalisering
Vennligst meld fra til oversetteren dersom teksten tilpasses målgruppen, vil den tjene for ethvert bestemt formål eller er ment for betonggruppe av personer.

11. Rimelig leveringsfrister
Planlegg prosjektet slik at det er tilstrekkelig tid for oversetteren å utføre arbeidet. En logisk fraskrivelse av straffene og tankegangen tar tid. Hvis en rask levering av oversettelsen er nødvendig, er det en risiko for at oversettelsen vil ha lavere kvalitet siden den menneskelige faktoren alltid er til stede i oversettelsesbransjen selv de beste oversetterne gjør en uforsiktig feil grunn av hastverk, og det kan ikke være tid til å korrigere dem grunn av fristen for rask levering.

12. Se gjennom
Se gjennom oversettelsen og evaluer kvaliteten. Gi din prosjektleder råd hvis det gjøres endringer i oversettingen etter at den er levert til deg. Endringene vil bli vurdert i ytterligere prosjekter. Utmerket kvalitet kan bare oppnås ved langsiktig samarbeid og vellykket kommunikasjon mellom alle involverte parter i prosjektet.

13. Faglig samarbeid
Etterspørsel om at oversettelsen utføres av en spesialist som tidligere har hatt erfaring med tekstene feltet.
Ved å forbedre samarbeidet mellom representanten til ditt selskap og prosjektlederen for oversettelse, kan vi alltid ta hensyn til dine krav og holde fast ved en akseptabel stil og terminologi. Dette vil være gunstig for alle!

14. Langsiktig samarbeid
Oversettelse blir bare mulig når et vellykket samarbeid mellom prosjektleder, oversetter og en klient er etablert. Selv om oversetteren produserer et bestemt språk og er spesialist et felt, kan han aldri vite alt! Oversettere spesialiserer seg ofte oversettelse av tekster i et spesiell felt, men de vet likevel ikke alltid hvilke uttrykk og vilkår bedriften foretrekker og bruker. Samarbeidet er derfor viktig. Be om én eller flere testoversettelser som skal utføres, og kontroller dermed kompetansen til oversetteren. En slik investering vil betale for fremtiden!

15. Opprinnelig språk
Mange oversettere har kommandoen flere språk, men alle har bare en morstunge. Ved oversetting av spesialiserte tekster beregnet ekstern bruk krever alltid at oversettelsen gjøres av en opprinnelig språktaler eller noen som står/arbeider i landet der dette språket enten er det offisielle språket eller språket som er forhåndsvalgt i sosiale situasjoner. Teksten skal derfor oversettes når vi tar hensyn til språktradisjonene og blir mer flytende.

16. Søknad
Oversettelse er ofte forberedt et bestemt formål. Kontakt oversetteren hvis du vil gjøre endringer i teksten.

Denne artikkelen er utarbeidet grunnlag av materialet fra Det svenske forening for profesjonelle oversettere (FE Ö).

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post