Document Translation Services

Tekstskriving - Copywriting og dokumentasjonstjenester

Tekstskriving - copywriting og dokumentasjonstjenester

Tekstskriving- copywriting på norsk, svensk, dansk, finsk og andre av våre oversettelsesspråk

Dokumentasjon dekker funn, tilberedning og organisering av informative materialer i tekstformat eller lydvisuelt format.

Tekstskriving - Copywriting og dokumentasjonstjenester

Hva er kopyskrift

Hva er copywriting?

Copywriting er prosessen med å skrive overbevisende tekst for markedsføringsformål. Det kan brukes til å lage annonser, nettsidetekster, blogginnlegg, innhold til sosiale medier og mye mer. Teksten bør være klar, konsis og engasjerende. Den bør også være målrettet mot en bestemt målgruppe.

Typer av tekstforfattere

Det finnes mange ulike typer tekstforfattere, men alle kan grovt sett deles inn i fire kategorier:

Reklametekster: Dette er den typen tekst som du vanligvis ser i trykte annonser og nettannonser. Den er utformet for å fange oppmerksomheten og overtale folk til å gjøre noe, for eksempel besøke en nettside eller kjøpe et produkt.

Tekstforfattere for innholdsmarkedsføring: Denne typen copywriting brukes til å skape informativt og engasjerende innhold som tiltrekker og engasjerer leserne. Den brukes ofte på nettsteder og sosiale medier.

Håndskrift er lov eller yrke av skriftlig tekst med sikte reklame eller andre former for markedsføring. Produktet, som kalles kopi eller salgskopi, er skrevet innhold som tar sikte å øke merkevareoppmerksomheten og til syvende og sist overtale en person eller gruppe til å gjennomføre en bestemt handling.

Copywriters bidrar til å opprette plakater, brosjyre, kataloger, jingle tekster, blader og avisannonser, salgsbrev og annen direktepost, skript for TV - eller radioreklamer, merker, hvite papirer, sosiale medieinnlegg og annen markedsføringskommunikasjon.

Håndskrift på nordisk/skandinavisk og baltisk språk

Håndskrift nordisk/skandinavisk og baltisk språk

Baltic Media Ltd skriver og forbereder seg nordisk/skandinavisk og baltisk språk:

 • Bruksanvisning
 • Håndbøker
 • Hjelpefiler
 • Teknisk dokumentasjon
 • Kursdokumentasjon
 • Webinnhold
 • Brosjyretekster
 • Skript for video, lyd, TV-presentasjoner
 • Andre materialer.

Logo ar globusuProfessional Translation Service agency Baltic Media Ltd operates in Nordic- Baltic region

Selskapet Baltic Media Ltd har lang erfaring fra blant annet entreprenørskap, rapporter, bokføring, banker, markedsføring, reklame, journalistikk og andre.

For å beregne kostnadene ved tilberedning av dokumentasjon er det vesentlig å bli enige om følgende problemstillinger:

 1. Publikum og mål for dokumentet
 2. Verktøy, programvare og språk som skal brukes under dokumentproduksjonen
 3. Innhenting og oppsummering av informasjon, skriving og nødvendig tidspunkt for denne oppgaven
 4. Designotering: oppsett, polytype og annen grafikk
 5. Innsetting av innhold i oppsettstruktur
 6. Resultatbekreftelse
 7. Prosjektstyring

Når vi produserer lyd - eller videomateriell, skal vi ordne et egnet team for deg med vår egen produsent og direktør.

Etter at det er inngått en avtale om ovennevnte spørsmål, vil vi stille deg en pris for arbeidet med dokumentasjon.

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

© Baltic Media