Certified notary authorized translations

Lokaliserings tjenester | Internasjonal oversettelsesbyrå Baltic Media

Lokaliserings tjenester | Internasjonal oversettelsesbyrå Baltic Media

Lokaliseringstjeneste (forkortet til "l10n") er en tekstoversettelse til et hvilket som helst språk i verden som er tilpasset det kulturelle miljøet i hvert språk og tar hensyn til særegenheter, tradisjoner og lovgivning i en bestemt region.

Det er en kreativ prosess som utføres av spesialister på ulike områder, der alt materiale som skal oversettes, f.eks. dataprogramvare, en bedrifts nettside, brukermanualer eller beskrivelser, ulike typer markedsføringsmateriell osv. tilpasses for bruk i et bestemt marked.

Det er en kreativ prosess som utføres av en spesialist innen mange felt, hvor alt materiale tiltenkt oversettelse, f.eks. programvare, et firmas nettside, bruksanvisning eller beskrivelse, diverse markedsføringsmateriale, osv., tilpasses for bruk i et spesielt marked.

Transkreasjon er en mer spesialisert type oversettelse som innebærer å tilpasse innholdet til et bestemt kulturelt publikum. Det handler ikke bare om å oversette ordene i en tekst, men også om å formidle den tiltenkte meningen og de kulturelle nyansene. Dette brukes ofte i forbindelse med markedsføringsmateriell og annet innhold som skal lokaliseres.

Informer din prosjektleder hvis oversettelsen må tilpasses miljøet til et spesielt språk eller hvis teksten er tiltenkt et spesielt publikum eller har en spesiell hensikt.

Vi tilbyr lokaliseringstjenester til hele den baltiske region samt europeiske språk.

For å kunne motta et pristilbud for denne tjenesten, tar du kontakt med oss ved å bruke et pristilbudsskjema.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Logo ar globusuLokaliserings tjenester | Internasjonal oversettelsesbyrå Baltic Media

© Baltic Media