4price and quality scaled

Oversettelseskvalitet | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Oversettelses- og språkundervisningsfirmaet Baltic Media Ltd jobber i henhold til kravene i den internasjonale standarden for administrasjonssystemer av høy kvalitet – ISO 9001:2015.

Det er en spesifikk garanti for kvalitet som sikrer at effektive kvalitetssikringsprosedyrer, arbeidsmiljøer, arbeidsdeling og kvalitetsrevisjon leveres på alle selskapets nivåer. Kvalitetsadministrasjonssystemet sikrer at hovedfokuset til firmaet er å sikre at kundens behov blir tilfredsstilt, respekt for kundens krav og at kvalitetsadministrasjonssystemet hele tiden forbedres. Baltic Media Ltd er ansvarlig for sikkerhet, lagring og konfidensialitet til kundens data.


Hvert oversettelsesprosjekt styres av en spesifikk prosjektleder fra begynnelse til levering til kunden, og denne er ansvarlig for å velge de best egnede spesialistene i samsvar med kvalitetsbehovene fremsatt av firmaet, å avtale passende frister, og også administrasjon av best mulig kvalitetssikring.

Prisen til oversettelsestjenestene inkluderer oversettelser utført av en erfaren og kvalifisert oversetter i tillegg til kvalitetssikring i henhold til kravene i den internasjonale standarden ISO 9001:2015 redigering og korrekturlesing i tillegg til levering innen fastsatt frist og i passende format, da vil kundens ordre ha blitt håndtert av flere ansatte – én prosjektleder, oversetter, redigerer, og, hvis nødvendig, en terminologist og/eller spesialist innen feltet.

Kvaliteten på oversettelsestjenestenProfessional Translation Service agency Baltic Media

Den sentrale koordinatoren til selskapet er prosjektlederen som er ansvarlig for å informere kunden om de beste metodene for å oppnå kvalitetsresultater og vedlikeholde kontakt med kunden gjennom hele prosjektet. Oversettere bes ofte om å bruke terminologi som er godkjent av kunden, og på kundens forespørsel tilbyr også Baltic Media Ltd profesjonell hjelp til utarbeidelse av denne. Alle prosjektene gjennomgås nøye for samsvar med kvalitetskrav.

I henhold til arbeidsfilosofien til Baltic Media Ltd, er kvalitet det viktigste referansepunktet i konkurranse; derfor er firmaet fast bestemt på å møte kravene til kvalitetsadministrasjonssystemet.

Tjenester tilbudt fra oversettelses- og språkundervisningsfirmaet Baltic Medias Ltd er organisert på en måte som tilfredsstiller behovene til våre kunder. En av våre grunnleggende prinsipper er raske tjenester. Baltic Medias Ltd kan nås utenfor vår vanlige arbeidstid.

Kvalitet og punktlighet – dette er de to hovedgrunnene til at våre kunder stoler på Baltic Media Ltd.

Translation quality ISO 9001 certificate

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Oversettelsestjenestene dekker mer enn 150 språk enten til globale markeder med lokaliserte produkter og tjenester som dekker språk og funksjonelle krav til kunder på nær sagt hvilket som helst område. Oversettelsesbyrået er registrert medlem iELIA - European Language Industry Association.

For å spare kundene kostnader, bruker oversettelsesbyrået CAT (Computer Aided Translation) programvare for å sikre seg at kunden får den best tenkelige oversettelsesprisen og løsningen, som er både kostnadseffektiv og holder høy kvalitet.

Det er utelukkende menneskelige oversettere som kan avgjøre nøyaktig hva som er riktig kontekst i en tekst. Alle oversettelser via oversettelsesbyrået Baltic Media blir utført og redigert av mennesker.

Professor Andy Martin, som underviser ved University of Cambridge sier at oversettelser er å regne som en arketypisk mellommenneskelig relasjon. "Vi klarer aldri å få det helt riktig til når det gjelder å forstå andre mennesker. Likevel trenger vi å forsøke. Å være et menneske er en fordel når det gjelder å oversetter andre mennesker" *.

Oversettelsesbyrået Baltic Media tilbyr profesjonelle menneskeproduserte oversettertjenester for:

Oversettelse av dokumenter (juridiske, medisinske, tekniske, IT, markedsføring oversettertjenester);

Nettsider, e-handel og SEO-oversettelserog lokalisering (vi lokaliserer/tilpasser innholdet på nettsidene dine, nettbutikken og applikasjoner for at det skal være tilpasset det lokale markedet på ulike språk)

Oversettelser av programvare og lokalisering (oversettelser av brukerens grensesnitt og støttedokumentasjon samt utprøving);

Oversettelser av terminologi og styring av flerspråklig datainnhold;

Oversettelser av audio-visuelle produkter (filmer, dataspilltekster oversettes, undertekster og opptak);

Vi utfører også menneskestøttet maskinoversettelse med redigering og kvalitetskontroll (for store oversettelsesmengder tilby vi å bruke maskinoversettelse med påfølgende tekstredigering og prosedyrer for kvalitetskontroll).

Nøkkelområdene for oversettertjenester utført av mennesker er:

Juridiske oversettelser (kontrakter, avtaler og ordninger, vedtekter, resolusjoner, møteprotokoller, registreringsbevis, lover, ordre og forskrifter, søknader, underskriftskampanjer, domsavsigelser, fullmakter, lisenser og tillatelser, mm.)

Tekniske oversettelser (kataloger, tekniske spesifikasjoner, brukermanualer, patentdokumenter, presentasjoner, produktspesifikasjoner og brukerveiledninger, tekniske forslag og spesifikasjoner, øvingsmateriell, bruksanvisninger, mm.)

Finansrelaterte oversettelser (revisjon og årsrapporter og uttalelser, finansielle rapporter, regnskap/balanse, resultatregnskap, markedsundersøkelser og presentasjoner, økonomiske avgjørelser og forretningsplaner, forsikringsdokumenter, avtaler om finansiering av prosjekter mm.)

IT-oversettelser (Programvare og Maskinvare, CAD/CAM, skyapplikasjoner, CRM, eHandel, ERP, nettverksstyringssystemer, mobilapplikasjoner, nettsteder, videospill, mm.)

Oversettelser relatert til helse og medisin (referanser, utdrag av medisinsk historikk, rapporter, ekspertuttalelser, analyseresultater, dokumentasjoner på kliniske prøver fra farmasøytiske foretak, informasjon for leger og pasienter, brosjyrer, dokumentasjon for utstyr og redskaper, mm.)

Annonser, PR og markedsføringsoversettelser (annonsemateriell, brosjyrer, kataloger, menyer og produktlister, epost, nyhetsbrev, pakningsmateriell, trykt og nettrelatert reklame, SEO, innhold fra sosiale medier, nettsteder, mm.)

Generell dokumentoversettelse (Cover, diplomer, uttalelser, ID-kort, pass, sertifikater, referanser, etc.)

Menneskelige oversettelser, lokalisering og kreativ oversettelsesprosess som omfatter de følgende hovedtrinnene:prosjektanalyse, prisanslag, prosjektoppsett, teambygging, oversettelser eller lokalisering og kreative oversettelser, redigering, lokale markedsundersøkelser (validering), korrekturlesning og DTP, intern kvalitetskontroll.

Andre språktjenester:

Konsekutiv- og simultantolking for konferanser, kongresser, seminarer og andre fora;

DTP (grafisk utforming) tjenester relatert til innhold beregnet på publisering;

© Baltic Media®