4price and quality scaled

KVALITET | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Oversettelses- og språkundervisningsfirmaet Baltic Media Ltd jobber i henhold til kravene i den internasjonale standarden for administrasjonssystemer av høy kvalitet – ISO 9001:2015.

Det er en spesifikk garanti for kvalitet som sikrer at effektive kvalitetssikringsprosedyrer, arbeidsmiljøer, arbeidsdeling og kvalitetsrevisjon leveres på alle selskapets nivåer. Kvalitetsadministrasjonssystemet sikrer at hovedfokuset til firmaet er å sikre at kundens behov blir tilfredsstilt, respekt for kundens krav og at kvalitetsadministrasjonssystemet hele tiden forbedres. Baltic Media Ltd er ansvarlig for sikkerhet, lagring og konfidensialitet til kundens data.


Hvert oversettelsesprosjekt styres av en spesifikk prosjektleder fra begynnelse til levering til kunden, og denne er ansvarlig for å velge de best egnede spesialistene i samsvar med kvalitetsbehovene fremsatt av firmaet, å avtale passende frister, og også administrasjon av best mulig kvalitetssikring.

Prisen til oversettelsestjenestene inkluderer oversettelser utført av en erfaren og kvalifisert oversetter i tillegg til kvalitetssikring i henhold til kravene i den internasjonale standarden ISO 9001:2015 redigering og korrekturlesing i tillegg til levering innen fastsatt frist og i passende format, da vil kundens ordre ha blitt håndtert av flere ansatte – én prosjektleder, oversetter, redigerer, og, hvis nødvendig, en terminologist og/eller spesialist innen feltet.

Nordic-Baltic Translation and language service company Baltic MediaProfessional Translation Service agency Baltic Media

Den sentrale koordinatoren til selskapet er prosjektlederen som er ansvarlig for å informere kunden om de beste metodene for å oppnå kvalitetsresultater og vedlikeholde kontakt med kunden gjennom hele prosjektet. Oversettere bes ofte om å bruke terminologi som er godkjent av kunden, og på kundens forespørsel tilbyr også Baltic Media Ltd profesjonell hjelp til utarbeidelse av denne. Alle prosjektene gjennomgås nøye for samsvar med kvalitetskrav.

I henhold til arbeidsfilosofien til Baltic Media Ltd, er kvalitet det viktigste referansepunktet i konkurranse; derfor er firmaet fast bestemt på å møte kravene til kvalitetsadministrasjonssystemet.

Tjenester tilbudt fra oversettelses- og språkundervisningsfirmaet Baltic Medias Ltd er organisert på en måte som tilfredsstiller behovene til våre kunder. En av våre grunnleggende prinsipper er raske tjenester. Baltic Medias Ltd kan nås utenfor vår vanlige arbeidstid.

Kvalitet og punktlighet – dette er de to hovedgrunnene til at våre kunder stoler på Baltic Media Ltd.

iso 9001 2015

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

© Baltic Media®