4price and quality scaled

Kansainvälinen toimisto Riika, Latvia \ Käännöstoimisto Baltic Media

Kansainvälinen toimisto Riika, Latvia \ Käännöstoimisto Baltic Media

Kansainvälinen toimisto Riika, Latvia \ Käännöstoimisto Baltic Media Käännöstoimisto Riiassa

Baltic Media® Ltd
Elizabetes iela 11, Office No. 1
LV-1010 Rīga Latvia/Lettonie

+37167224327 

+37167224328

+37126404054  (WhatsApp)

[email protected]

Hintatarjoukset ilmaiseksi

Pyydä tietoja

Sähköposti

Käännöstoimisto Baltic Media® Pohjois-Euroopassa

Pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media® on Pohjois-Euroopan johtava digitaalisten käännöspalvelujen tarjoaja, joka erikoistuu pohjoiseurooppalaisiin kieliin (mukaan lukien pohjoismaiset, baltialaiset ja slaavilaiset kielet) ja pääasiassa käännöspalveluihin ruotsin, suomen, tanskan, islannin, fäärin, norjan, saksan, englannin, puolan, venäjän, latvian, liettuan ja viron kielillä.

ISO-sertifioituna kielipalvelujen tarjoajana käännöstoimisto Baltic Media® tarjoaa ihmisten tekemiä käännöspalveluja yrityksille, julkishallinnollisille ja yksityisille asiakkaille.

Säästääkseen asiakkaidensa kuluja käännöstoimisto käyttää CAT (Computer-Aided Translation, tietokoneavusteinen kääntäminen) työkaluja varmistamaan, että asiakas saa parhaan mahdollisen käännöshinnan ja ratkaisun joka on kustannustehokas ja korkealaatuinen.

Vain ihmiskääntäjä voi päätellä täsmälleen tekstin oikean kontekstin. Kaikki käännöstoimisto Baltic Median käännökset tehdään ja editoidaan ihmisten toimesta.

Professori Andy Martin, joka opettaa Cambridgen yliopistossa, sanoo, että käännös kuin kaikkien ihmissuhteiden arkkityyppi. ”Me emme koskaan täysin ymmärrä muita ihmisiä oikein. Mutta meidän pitää kuitenkin yrittää. Ihmisyys on etu, kun kyse on kääntämisestä muille ihmisille”*.

Käännöstoimisto Baltic Media tarjoaa ammattitaitoisia ihmisten toimittamia käännöspalveluja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakirjojen käänasiakirnöspalvelut (lakitekniset, lääketieteelliset, tekniset, IT-, markkinointikäännöspalvelut);

Auktorisoitu kääntäjäSertifioidut asiakirjojen käännöspalvelut;

Verkkosivuston, verkkokaupan ja SEO:n käännös ja lokalisointi (me lokalisoimme verkkosivustosi, verkkokauppasi ja sovelluksesi sisällön, niin että ne ovat ymmärrettäviä eri kielten paikallismarkkinoilla)

Ohjelmistojen käännös- ja lokalisointipalvelut (käyttöliittymien ja tukidokumentaation kääntäminen ja testaus);

Terminologian käännöspalvelut ja monikielisen datasisällön hallinta;

Audiovisuaalisten tuotteiden kääntäminen (elokuvat, videopelien tekstikäännökset, tekstitys, tallenteet);

 Automatisoidun konekäännöksen jälkieditointi (suuria käännöstilauksia varten tarjoamme konekäännöstä ja sitä seuraavia tekstin editoinnin ja laadunhallinnan menettelyjä).

Ihmiskääntäjiemme tekemien käännöspalvelujen avainalueet:

Median käännöspalvelut: painettu ja digitaalinen media, audiovisuaalinen media, kirjat, sanomalehdet, lehdet, mainosmateriaalit.

Lakitekniset käännöspalvelut (urakat, sopimukset ja järjestelyt, yhtiöjärjestykset, päätökset, kokouspöytäkirjat, rekisteritodistukset, lait, määräykset ja säännöt, hakemuskirjat, anomukset, oikeudenmääräykset, valtakirjat, lisenssit ja luvat jne.)

Tekniset käännöspalvelut (luettelot, tekniset spesifikaatiot, käyttöoppaat, patenttiasiakirjat, esitykset, tuotespesifikaatiot ja -oppaat, tekniset ehdotukset ja määritykset, koulutusmateriaalit, käyttöohjeet jne.)

Taloudelliset käännöspalvelut (tilintarkastus- ja vuosiraportit sekä toimintakertomukset, tilinpäätökset, tilikirjat, taseet, markkinointitutkimus ja -esitykset, taloudelliset perustelut ja liiketoimintasuunnitelmat, vakuutusasiakirjat, sopimukset projektirahoituksesta jne.)

IT-käännöspalvelut (ohjelmistot ja laitteistot, CAD/CAM, pilvisovellukset, CRM, verkkokauppa, ERP, verkonhallintajärjestelmät, mobiilisovellukset, verkkosivustot, videopelit jne.)

Lääke- ja biotieteelliset käännöspalvelut (viitteet, otteet potilashistoriasta, raportit, asiantuntijalausunnot, analyysitulokset, kliinisten lääketutkimusten tulokset, tiedot lääkäreille ja potilaille, esitteet, laite- ja välinedokumentaatio jne.)

Mainos-, PR- ja markkinointikäännöspalvelut (mainosmateriaalit, esitteet, luettelot, ruoka- ja tuotelistat, sähköpostit, uutiskirjeet, pakkausmateriaalit, printti- ja verkkomainonta, SEO, sosiaalisen median sisältö, verkkosivustot jne.)

(CV:t, todistukset, lausunnot, henkilöpaperit, passit, sertifikaatit, suositukset jne.)

Ihmiskääntäminen, lokalisointi ja luova käännösprosessi sisältää seuraavat päävaiheet: projektin analyysi, hintatarjous, projektin määritys, tiimin muodostus, käännös, lokalisointi tai luova käännös, editointi, tarkastus paikallisille markkinoille (validointi), oikoluku ja DTP, sisäinen laadunvarmistus.

Muut kielipalvelut:

Konsekutiivi- ja simultaani tulkkaus konferensseja, kongresseja, seminaareja ja muita foorumeja varten;

DTP-palvelut (graafinen suunnittelu) käännettyä sisältöä varten julkaisutarkoituksiin;

Kielikoulutus ja -kurssit yritysasiakkaille.

 

Kansainvälinen toimisto Riika, Latvia \ Käännöstoimisto Baltic Media

Mikä on käännöstoimisto?

Käännöspalvelut Euroopan unionissa

Maailmassa on yli 26 000 käännöstoimistoa. Ne ovat sekä suuria että pieniä. Kaikkien alan yritysten vuotuinen liikevaihto on 42 miljardia euroa (2019), ja sen vuosittainen kasvu on 7,90 %.* Noin 85 % koko maailman käännöstoimistojen liikevaihdosta koostuu pienien ja keskisuurien käännöstoimistojen, joissa on enintään 10 työntekijää, liiketoiminnasta. 100 isoimman käännöstoimiston kokonaisliikevaihto on vain noin 14,30 % kielipalvelumarkkinoiden kokonaismäärästä.** Sekä globalisaatio että digitalisaatio edistävät käännöstoimistojen kasvua. Suurimmat käännösmarkkinat ovat Eurooppa (noin 50 % kansainvälisistä markkinoista) ja sitä seuraava Pohjois-Amerikka (noin 40 %). Loput maailman markkinoista jakautuvat Aasian ja Latinalaisen Amerikan kesken.

Yleinen ja erityinen käännöstoimisto

Olet löytänyt huippuluokan käännöstoimiston, joka on erikoistunut aluekohtaisiin kieliin ja tarjoaa käännöspalveluita Pohjois-Euroopan kielistä ja kieliin.

Jotkut yritykset ovat erikoistuneet kääntämään paitsi alueellisilta tai asukkaiden kieliltä myös tietyiltä toimialoilta, kuten terveydenhuollon ja oikeudelliset tekstit, tekniset asiakirjat, verkkosivustot ja muut vastaavat tekstit.

On myös olemassa käännöstoimistoja, joiden taustalla on globaaleja osakemarkkinoita ja erilaisia rahastoja, ja joiden vuotuinen liikevaihto on satoja miljoonia. Tällaisia ovat esimerkiksi Transperfect, Lionbridge, Welocalize, LanguageLine Solutions ja muut maailman isoimmat käännöstoimistot. Nämä kielipalveluntarjoajat ovat erityisen tärkeitä keskisuurille ja pienille käännöstoimistoille, jotka yleensä ostavat erikoistuneita kielipalveluja heiltä. Jotkut keskisuuret käännöstoimistot työskentelevät vain näiden Top 100 -listan yritysten palveluntarjoajina, mutta ovat myös tässä luettelossa.