4price and quality scaled

Tukholma, Skandinaavia | Käännöstoimisto Baltic Media

Käännöspalvelut Tukholmassa, Ruotsissa

Baltic Media Translations AB
P.O. Box 2349 SE-11674 Stockholm Sweden/Suède

•  +46 8 767 60 24
•  [email protected]

Professional Translation Service agency Baltic Media Ltd operates in Nordic- Baltic region

Käännöstoimisto Baltic Media® Pohjois-Euroopassa

Pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media® on Pohjois-Euroopan johtava digitaalisten käännöspalvelujen tarjoaja, joka erikoistuu pohjoiseurooppalaisiin kieliin (mukaan lukien pohjoismaiset, baltialaiset ja slaavilaiset kielet) ja pääasiassa käännöspalveluihin ruotsin, suomen, tanskan, islannin, fäärin, norjan, saksan, englannin, puolan, venäjän, latvian, liettuan ja viron kielillä.

ISO-sertifioituna kielipalvelujen tarjoajana käännöstoimisto Baltic Media® tarjoaa ihmisten tekemiä käännöspalveluja yrityksille, julkishallinnollisille ja yksityisille asiakkaille.

Käännöstoimisto on yritys, joka tarjoaa käännöspalveluita. Käännöspalvelut voivat olla joko suullisia tai kirjallisia. Suullisia käännöspalveluita ovat esimerkiksi puhekäännökset ja tulkkaukset. Kirjallisia käännöspalveluita ovat esimerkiksi tekstien, asiakirjojen ja verkkosivujen käännökset.

Käännöstoimistojen palveluita käytetään usein yrityksissä, mutta myös yksityishenkilöt voivat käyttää niitä esimerkiksi matkailu- tai henkilökohtaisten asioiden yhteydessä.

Käännöstoimistojen palvelut voivat olla erilaisia riippuen muun muassa käännöskielestä, käännöksen laadusta ja aikataulusta. Käännöstoimistot käyttävät usein kääntäjien lisäksi myös muita asiantuntijoita, kuten kääntämisen muistamisen (CAT) työkalujen asiantuntijoita ja kieliasiantuntijoita.

Käännöstoimiston valinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Käännöskieli
  • Käännöksen laatu
  • Aikataulu
  • Hinnat
  • Referenssit

Säästääkseen asiakkaidensa kuluja käännöstoimisto käyttää CAT (Computer-Aided Translation, tietokoneavusteinen kääntäminen) työkaluja varmistamaan, että asiakas saa parhaan mahdollisen käännöshinnan ja ratkaisun joka on kustannustehokas ja korkealaatuinen.

Vain ihmiskääntäjä voi päätellä täsmälleen tekstin oikean kontekstin. Kaikki käännöstoimisto Baltic Median käännökset tehdään ja editoidaan ihmisten toimesta.

Professori Andy Martin, joka opettaa Cambridgen yliopistossa, sanoo, että käännös kuin kaikkien ihmissuhteiden arkkityyppi. ”Me emme koskaan täysin ymmärrä muita ihmisiä oikein. Mutta meidän pitää kuitenkin yrittää. Ihmisyys on etu, kun kyse on kääntämisestä muille ihmisille”*.

Käännöstoimisto Baltic Media tarjoaa ammattitaitoisia ihmisten toimittamia käännöspalveluja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakirjojen käänasiakirnöspalvelut (lakitekniset, lääketieteelliset, tekniset, IT-, markkinointikäännöspalvelut);

Auktorisoitu kääntäjäSertifioidut asiakirjojen käännöspalvelut;

Verkkosivuston, verkkokaupan ja SEO:n käännös ja lokalisointi (me lokalisoimme verkkosivustosi, verkkokauppasi ja sovelluksesi sisällön, niin että ne ovat ymmärrettäviä eri kielten paikallismarkkinoilla)

Ohjelmistojen käännös- ja lokalisointipalvelut (käyttöliittymien ja tukidokumentaation kääntäminen ja testaus);

Terminologian käännöspalvelut ja monikielisen datasisällön hallinta;

Audiovisuaalisten tuotteiden kääntäminen (elokuvat, videopelien tekstikäännökset, tekstitys, tallenteet);

 Automatisoidun konekäännöksen jälkieditointi (suuria käännöstilauksia varten tarjoamme konekäännöstä ja sitä seuraavia tekstin editoinnin ja laadunhallinnan menettelyjä).

Ihmiskääntäjiemme tekemien käännöspalvelujen avainalueet:

Median käännöspalvelut: painettu ja digitaalinen media, audiovisuaalinen media, kirjat, sanomalehdet, lehdet, mainosmateriaalit.

Lakitekniset käännöspalvelut (urakat, sopimukset ja järjestelyt, yhtiöjärjestykset, päätökset, kokouspöytäkirjat, rekisteritodistukset, lait, määräykset ja säännöt, hakemuskirjat, anomukset, oikeudenmääräykset, valtakirjat, lisenssit ja luvat jne.)

Tekniset käännöspalvelut (luettelot, tekniset spesifikaatiot, käyttöoppaat, patenttiasiakirjat, esitykset, tuotespesifikaatiot ja -oppaat, tekniset ehdotukset ja määritykset, koulutusmateriaalit, käyttöohjeet jne.)

Taloudelliset käännöspalvelut (tilintarkastus- ja vuosiraportit sekä toimintakertomukset, tilinpäätökset, tilikirjat, taseet, markkinointitutkimus ja -esitykset, taloudelliset perustelut ja liiketoimintasuunnitelmat, vakuutusasiakirjat, sopimukset projektirahoituksesta jne.)

IT-käännöspalvelut (ohjelmistot ja laitteistot, CAD/CAM, pilvisovellukset, CRM, verkkokauppa, ERP, verkonhallintajärjestelmät, mobiilisovellukset, verkkosivustot, videopelit jne.)

Lääke- ja biotieteelliset käännöspalvelut (viitteet, otteet potilashistoriasta, raportit, asiantuntijalausunnot, analyysitulokset, kliinisten lääketutkimusten tulokset, tiedot lääkäreille ja potilaille, esitteet, laite- ja välinedokumentaatio jne.)

Mainos-, PR- ja markkinointikäännöspalvelut (mainosmateriaalit, esitteet, luettelot, ruoka- ja tuotelistat, sähköpostit, uutiskirjeet, pakkausmateriaalit, printti- ja verkkomainonta, SEO, sosiaalisen median sisältö, verkkosivustot jne.)

(CV:t, todistukset, lausunnot, henkilöpaperit, passit, sertifikaatit, suositukset jne.)

Ihmiskääntäminen, lokalisointi ja luova käännösprosessi sisältää seuraavat päävaiheet: projektin analyysi, hintatarjous, projektin määritys, tiimin muodostus, käännös, lokalisointi tai luova käännös, editointi, tarkastus paikallisille markkinoille (validointi), oikoluku ja DTP, sisäinen laadunvarmistus.

Muut kielipalvelut:

Konsekutiivi- ja simultaani tulkkaus konferensseja, kongresseja, seminaareja ja muita foorumeja varten;

DTP-palvelut (graafinen suunnittelu) käännettyä sisältöä varten julkaisutarkoituksiin;

Kielikoulutus ja -kurssit yritysasiakkaille.

 

Baltic Media<sup>®</sup></sup> Team 2020"
Baltic Media<sup>®</sup></sup>"

 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden online-käännöstoimistosi | Tukholma | Riika