1about us scaled

Käännöksen, lokalisoinnin ja luovan käännöksen prosessi vaihe vaiheelta

ISO-sertifioidussa pohjoismaalais-baltialaisessa digitaalisessa käännöstoimistossa Baltic Media, joka keskittyy pohjoismaisiin ja baltialaisiin kieliin

1. Uusi käännöspyyntö

Asiakas toimittaa käännettävät tiedostot ja projektin tiedot.

2. Projektin analyysi

Vastaanotetut tiedostot analysoidaan, vaatimukset selvennetään asiakkaan kanssa ja projektin parametrit määritetään. Tässä vaiheessa kaikki saatavana olevat viitemateriaalit, tyylioppaat, sanastot tai käännösmuistit pyydetään/luodaan.

3. Hintatarjous

Luodaan hintatarjouslomake, josta tulee palvelusopimuksemme asiakkaan hyväksynnästä riippuen.

4. Projektin valmistelu

Kun hintatarjous on vahvistettu kirjallisesti, sähköinen projekti luodaan työnkulkujärjestelmäämme. Aikarajat määritetään projektin eri vaiheille.

5. Tiimin muodostaminen

Globaalista tietokannastamme valitaan asiantuntevat kielitieteilijät, jotka puhuvat kyseistä kieltä äidinkielenään ja ovat aiheen erikoistuntijoita.

6. Käännös. Lokalisointi. Luova käännös.

Tiedostot lähetetään kääntäjälle ja samaan aikaan varataan resurssit editointia ja oikolukua varten. Vaatimukset ja määräajat selvitetään ja vahvistetaan.

7. Editointi

Käännetyt tiedostot toimitetaan editorille, joka vertaa niitä lähdetekstiin ja tarkistaa täydellisyyden ja kontekstuaalisen tarkkuuden.

8. Paikallisten markkinoiden mukainen tarkistus asiakkaan kanssa (valinnainen)

Ennen viimeistelyä ja julkaisua teksti lähetetään asiakkaalle paikallisten markkinoiden mukaista arviointia varten ja vahvistamaan, että terminologia ja sisältö on toteutettu asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

9. Oikoluku ja DTP

Editoidut tiedostot toimitetaan oikolukijalle varmistamaan, että kaikki oikeinkirjoituksen, kieliopin ja kulttuurin piirteet ovat oikein ja että käännökset ovat sujuvasti luettavia.

Tarvittaessa projektitiedostot siirtyvät DTP-vaiheeseen. Kaikki viimeiset muotoilua, esitystapaa tai tiedostomuotoa koskevat ongelmat ratkaistaan tässä.

10. Sisäinen laaduntarkistus

Ennen toimitusta projektipäällikkö suorittaa lopullisen tarkastuksen toimitettaville materiaaleille varmistaakseen, että ne täyttävät asiakkaan vaatimukset ja ovat oikeassa muodossa.

11. Toimitus asiakkaalle ja toimituksen jälkeinen laadunvarmistus

Käännetyt, editoidut ja oikoluetut tiedostot toimitetaan asiakkaalle käyttäen sovittua toimitustapaa. Pysymme yhteydessä asiakkaaseen koko prosessin ajan, ja otamme aina mielellämme palautetta vastaan työmme laadusta.

 

Baltic Media on Pohjois-Euroopassa toimiva ISO-sertifioitu kielipalvelujen tarjoaja, jolla on alalta yli 25 vuoden kokemus.