Certified notary authorized translations

Lokalisointi

Lokalisointipalvelut

Lokalisointi on prosessi, jossa tuote tai palvelu mukautetaan paikallisiin tarpeisiin ja kulttuuriin. Lokalisoinnin tavoitteena on varmistaa, että tuote tai palvelu on käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen kohdemarkkinoilla.

Lokalisointi voi käsittää monenlaisia asioita, kuten:

 • Tekstin kääntäminen
 • Kuvan ja videon muokkaaminen
 • Käyttöliittymän mukauttaminen
 • Mittayksiköiden ja valuutan muuttaminen
 • Kielikohtaisten säädösten ja käytäntöjen noudattaminen

Lokalisointi on tärkeää, jotta tuote tai palvelu voidaan markkinoida ja myydä menestyksekkäästi kohdemarkkinoilla. Lokalisointi voi auttaa yritystä saavuttamaan laajemman kohdeyleisön ja kasvattamaan myyntiään.

Lokalisointi voi olla monimutkainen ja aikaa vievä prosessi. Lokalisoinnin toteuttaminen vaatii yleensä sekä kielitaitoa että kulttuurituntemusta.

Lokalisoinnin vaiheet

Lokalisointiprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

 1. Analyysi

Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan tuote tai palvelu ja kohdeyleisö. Analysoinnin avulla määritetään, mitä lokalisoinnin osia tarvitaan.

 1. Suunnittelu

Toisessa vaiheessa suunnitellaan lokalisoinnin toteutus. Suunnitteluun kuuluu muun muassa käännöksen, kuvan ja videon muokkauksen sekä käyttöliittymän mukauttamisen määrittäminen.

 1. Käytäntö

Kolmannessa vaiheessa toteutetaan lokalisoinnin suunnitelma. Käytäntöön kuuluvat muun muassa käännöksen tekeminen, kuvan ja videon muokkaaminen sekä käyttöliittymän mukauttaminen.

 1. Testaus

Neljännessä vaiheessa testataan lokalisoitu tuote tai palvelu. Testauksen avulla varmistetaan, että lokalisoinnin toteutus on onnistunut ja että tuote tai palvelu toimii oikein kohdemarkkinoilla.

 1. Julkaisu

Viimeisessä vaiheessa lokalisoitu tuote tai palvelu julkaistaan kohdemarkkinoilla.

Lokalisoinnin hyödyt

Lokalisoinnilla on useita etuja, kuten:

 • Kohdemarkkinoiden saavuttaminen

Lokalisointi auttaa yritystä saavuttamaan laajemman kohdeyleisön kohdemarkkinoilla. Lokalisoidun tuotteen tai palvelun avulla yritys voi tavoittaa asiakkaita, jotka eivät puhu tuotetta tai palvelua tarjoavaa kieltä.

 • Myynnin kasvattaminen

Lokalisointi voi auttaa yritystä kasvattamaan myyntiään kohdemarkkinoilla. Lokalisoidun tuotteen tai palvelun avulla yritys voi luoda paremman asiakaskokemuksen ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

 • Markkinointiviestinnän tehostaminen

Lokalisointi auttaa yritystä tehostamaan markkinointiviestintää kohdemarkkinoilla. Lokalisoidun tuotteen tai palvelun avulla yritys voi luoda markkinointiviestintää, joka on kohdistettu paikallisille asiakkaille.

 • Imagoa parantamalla

Lokalisointi voi auttaa yritystä parantamaan imagoonsa kohdemarkkinoilla. Lokalisoidun tuotteen tai palvelun avulla yritys voi osoittaa, että se on sitoutunut kohdemarkkinoiden tarpeisiin ja kulttuuriin.

Lokalisointi

Kansainvälistämis- ja lokalisointitoimintojen painopisteitä

 • Päiväys ja kellonaika (UTC kansainvälistetyssä ympäristöissä)
 • Valuutta
 • Kielet (merkistöt, numerojärjestelmät, vasemmalta oikealle / oikealta vasemmalle -kirjoitusjärjestelmät ) (esimerkki: Unicode)
 • Kirosanojen ja muiden tabujen välttäminen (esimerkiksi tuotteiden nimeämisessä)
 • Nimet ja tittelit
 • Puhelinnumerot, osoitteet ja kansainväliset postinumerot
 • Mittayksiköt
 • Kuvallisten symbolien muokkaus

Erityisesti lokalisointiin liittyviä alueita ovat muun muassa:

 • Kääntäminen
 • Erityistuki tietyille kielille, kuten Itä-Aasian kielet
 • Paikalliset säännöt
 • Moraali
 • Paikallinen sisältö
 • Symbolit
 • Estetiikka
 • Kulttuuriarvot ja sosiaalinen ympäristö
 • Uusien lokalisoitujen sanojen keksiminen
 • Yhdenmukaiset termit samoille asioille eri ohjelmissa
 • Lokalisoidun ja alkuperäisen tekstin vastaavuus

Suomessa tietotekniikan lokalisointiin liittyviä kieltä ja kulttuuria koskevia ohjeita ja normeja antaa Kotoistuspalvelu.

Lokalisaatiopalvelut LokalisointiBaltic Media Lokalisaatiopalvelut 

Asiakaspalvelu 

Me tiedämme, kuinka tärkeää aika on asiakkaillemme. Tästä syystä Baltic Media vastaa asiakkaidensa pyyntöihin ja tiedusteluihin 15 minuutissa. Säästämme asiakkaidemme aikaa ja tarjoamme vain tärkeät tiedot.

ISO 9001:2015 -standardin käännös 

Käännöspalvelun hinta sisältää kokeneen ja pätevän kääntäjän tekemän käännöksen sekä laaduntarkistuksen, joka tehdään kansainvälisen standardin vaatimusten mukaisesti: ISO 9001:2015editointi, oikoluku sekä toimitus asiakkaalle sovitun määräajan puitteissa ja asianmukaisessa muodossa. Useat työntekijät käsittelevät asiakkaan tilausta - projektipäällikkö, kääntäjä, oikolukija ja tarvittaessa termien tarkastaja ja/tai alan erikoisosaaja.

Salassapitovelvollisuus ja asiakirjojen turvallisuus 

Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet salassapito- ja vaitiolosopimukset. Tämä tarkoittaa, että kaikki antamasi tiedot pysyvät turvassa meillä.

Vakuutus 

Kaikki kielipalvelumme ovat vakuutettuja. Tarjoamme vastuuvakuutuksen kolmannen osapuolen henkilökohtaiselle omaisuudelle ja terveydelle.

Soita meille tänään numeroon +46 8 767 60 24 (Tukholma, Skandinaavia), +371 67 224 327 (Riika, Latvia Kansainvälinen toimisto) tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] | [email protected]

© Baltic Media