4price and quality scaled

Miten valita pohjoiseurooppalainen käännöspalvelun tarjoaja oikein?

Tiedätkö, miten tilaat käännöksen ja valitset oikein sopivan käännöstoimiston, joka toimittaa sinulle sopimusten, käsikirjojen tai opetusasiakirjojen käännökset?

Baltic Media Ltd tarjoaa sinulle lyhyen STEP BY STEP -ohjeen, joka auttaa sinua valitsemaan sopivan kielipalveluntarjoajan - käännöstoimiston/kääntäjän.


Käännösprosessin aikana voi ilmetä useita epävarmuustekijöitä, joten asiakkaan on suositeltavaa antaa kääntäjälle mahdollisimman paljon lisätietoja ennen projektin aloittamista.

1. Kieli
Kohdekielen ja sen tyypin oikea valinta voi vaikuttaa suuresti tekstin tyyliin ja ulkoasuun (esimerkiksi brittiläinen tai amerikkalainen englanti, brasilialainen portugali tai portugali, jota puhutaan Portugalissa, jne.)

2. Käännetyn tekstin tarkoitus
Käännetyn tekstin käyttötarkoitus on ilmoitettava selkeästi: sisäinen tai ulkoinen käyttö, myyntiesite, sopimus tai muu. Ulkoiseen käyttöön tarkoitettujen asiakirjojen, kuten esitteiden, kotisivujen, mainostekstien jne. kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota tekstin laadintaan.

3. Kohderyhmä
Tekstin tyyli ja jopa valittu terminologia voivat poiketa toisistaan, jos teksti on tarkoitettu alan asiantuntijoille, jotka tuntevat tietyn sanaston ja terminologian. Yksinkertaiselle kuluttajalle tarkoitetusta käännöksestä voi tulla täysin erilainen. Joka tapauksessa käännös on kirjoitettava kielellä, jota lukija ymmärtää.

4. Aihe ja määrä
Tieto tekstin aihepiiristä ja monimutkaisuudesta auttaa kääntäjää määrittämään, onko hän sopiva ryhtymään tällaiseen hankkeeseen. Suosittelemme, että lähetät tekstin arvioitavaksi.

5. Formaatti
Onko tarvittava käännös yksinkertainen asiakirja (Word, TXT, Excel jne.) vai monimutkaisempi DTP- ja ulkoasumuotoilu (PDF, CDR jne.)? Valmistellaanko teksti painotalolle toimitettavaksi?

6. Luettava kirjallinen teksti
Kääntäjän on saatava selkeä ja luettava teksti, sillä lukukelvottomasta asiakirjasta tehty käännös ei ole tarkka, mikä on erityisen tärkeää käännettäessä oikeudellisia tai lääketieteellisiä asiakirjoja. Lähtöteksti voidaan esittää sähköisessä muodossa (CD-levyllä tai sähköpostitse lähetettynä) tai tulostettuna paperille. Lähtöasiakirjan laatu on erittäin tärkeää, sillä yksikin pilkku voi muuttaa koko tekstin merkitystä tai rakennetta.

7. Toimitus
Toimitusajankohdasta, toimitettavan tiedoston muodosta (WORD, EXCEL, PDF tai sidottu ja oikeaksi todistettu käännös jne.) ja toimitustavasta (sähköposti, tavallinen posti, kuriiri tai jokin muu tapa) on sovittava ennen projektin aloittamista.

8. Viiteaineisto
Käännösprosessia helpottavat kaikki vertailuaineistot, jotka voitte toimittaa. Samankaltaiset tuotekuvaukset, aiempien käännösten käännösmuistit, yrityksessänne kehitetyt ja käytetyt terminologialuettelot, yleiset tiedot loppuasiakkaasta (vuosikertomukset, tiedotuslehtiset jne.) voivat olla hyödyllisiä vertailuaineistoja. Jos kääntäjä pääsee helposti käsiksi näihin vertailumateriaaleihin, hänen on helpompi löytää ja käyttää terminologiaa, jota käytetään edustamassanne yrityksessä tai toimialalla.

9. Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot
Jotta kääntäjä ymmärtäisi tekstiä täydellisesti, hänen on ehkä otettava yhteyttä johonkin yrityksesi henkilöön, joka on kyseisen alan asiantuntija tai vastuussa kyseisestä hankkeesta. Kun kyseessä ovat monimutkaiset tekniset tekstit tai kääntämistä vaativat laitekuvaukset, kyseisen alan asiantuntijoiden kuuleminen voi olla erityisen hyödyllistä, sillä esimerkiksi laitteen kokoonpanon ja toiminnan ymmärtäminen on erittäin tärkeää oikean käännöksen laatimisessa.

10. Lokalisointi
Ilmoittakaa ystävällisesti kääntäjälle, onko teksti mukautettava kohderyhmälle, palveleeko se jotakin tiettyä tavoitetta vai onko se tarkoitettu tietylle ihmisryhmälle.

11. Kohtuulliset toimitusajat
Suunnittele hankkeesi niin, että kääntäjälle jää riittävästi aikaa työn suorittamiseen. Lauseiden ja ajatuksen looginen muotoilu vie aikaa. Jos käännös on toimitettava kiireellisesti, on vaarana, että käännöksestä tulee laadultaan huonompi, sillä inhimillinen tekijä on aina läsnä käännösalalla - parhaimmillakin kääntäjillä on tapana tehdä kiireen vuoksi huolimattomia virheitä, joita ei välttämättä ehditä korjata kiireellisen toimitusajan vuoksi.

12. Tarkista
Tarkista käännös ja arvioi sen laatu. Ilmoita projektipäällikölle, jos käännökseen tehdään muutoksia sen jälkeen, kun se on toimitettu sinulle. Nämä muutokset otetaan huomioon mahdollisissa myöhemmissä projekteissa. Erinomainen laatu voidaan saavuttaa vain pitkäaikaisella yhteistyöllä ja onnistuneella viestinnällä kaikkien projektiin osallistuvien osapuolten välillä.

13. Ammattimainen yhteistyö
Vaadi, että käännöksen tekee asiantuntija, jolla on aiempaa kokemusta kyseisen alan teksteistä.
Parantamalla yrityksenne edustajan ja käännösprojektin vetäjän välistä yhteistyötä voimme aina ottaa huomioon vaatimuksenne ja pitää kiinni hyväksyttävästä tyylistä ja terminologiasta. Tästä on hyötyä kaikille!

14. Pitkän aikavälin yhteistyö
Kääntäminen on mahdollista vasta, kun projektipäällikön, kääntäjän ja asiakkaan välinen yhteistyö on onnistunut. Vaikka kääntäjä hallitsisi sujuvasti tietyn kielen ja olisi tietyn alan asiantuntija, hän ei voi koskaan tietää kaikkea! Kääntäjät ovat usein erikoistuneet tietyn alan tekstien kääntämiseen, mutta he eivät aina tiedä, mitä ilmaisuja ja termejä yrityksesi suosii ja käyttää. Siksi yhteistyö on tärkeää. Pyydä yhtä tai useampaa koekäännöstä, jotta voit varmistaa kääntäjän pätevyyden. Tällainen investointi maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa!

15. Äidinkieli
Suuri osa kääntäjistä hallitsee useita kieliä, mutta kaikilla on vain yksi äidinkieli. Kun käännetään ulkoiseen käyttöön tarkoitettuja erikoistekstejä, on aina vaadittava, että käännöksen tekee kieltä äidinkielenään puhuva henkilö tai henkilö, joka asuu/työskentelee maassa, jossa kyseinen kieli on joko virallinen kieli tai sosiaalisissa tilanteissa vallitseva kieli. Näin teksti käännetään ottaen huomioon kielen perinteet ja siitä tulee sujuvampi.

16. Hakemus
Käännös laaditaan usein tiettyä tarkoitusta varten. Ota yhteyttä kääntäjään, jos haluat tehdä tekstiin muutoksia.

Tämä artikkeli on laadittu Ruotsin ammattikääntäjien liiton (SFÖ) julkaiseman materiaalin pohjalta.

Miksi valita pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media®?

Miten vähentää käännöskustannuksia laadusta tinkimättä?

Miksi ihmisten tarjoamat käännöspalvelut ovat paras valintasi?

Käännä Googlen, Bingin, Microsoftin, Tilden tai Yandexin avulla ja tilaa editointi meiltä!

Hintatarjoukset ilmaiseksi

Pyydä tietoja

Sähköposti