the sea view

Itämerensuomalaiset kielet: suomi ja viro

Itämerensuomalaiset kielet ovat uralilaisen kieliperheen haara, jota puhutaan Itämeren ympäristössä, pääasiassa Suomessa ja Virossa, noin 7 miljoonan asukkaan toimesta.

Perinteisesti kahdeksan itämerensuomalaista kieltä on tunnistettu. Kieliperheen merkittävimmät modernit edustajat ovat suomi ja viro, jotka ovat vastaavien maiden viralliset kielet.

Monet varhaiskantasuomessa tai kantasuomessa tapahtuneet uudennokset erottavat itämerensuomalaiset kielet selvästi muista uralilaisista kielistä. Tällaisia uudennoksia ovat esimerkiksi astevaihtelu, attribuutin kongruenssi (määritteenä toimiva adjektiivi saa samat taivutuspäätteet kuin pääsanansakin, esimerkiksi vanho-i-lle mieh-i-lle eikä "vanha miehille" kuten monissa muissa uralilaisissa kielissä), kopulan eli merkitykseltään "tyhjän" olla-verbin käyttö (esimerkiksi mies on vanha eikä "mies vanha") tai germaanisten kielten tyyppinen aikamuotojärjestelmä. Jotkin näistä kantasuomen piirteistä ovat saattaneet ainakin osittain syntyä naapurikielten, etenkin germaanisten ja balttilaisten kielten vaikutuksesta.

Itämerensuomalaisten kielten yhteisessä sanastossa on runsaasti lainasanoja germaanisista ja balttilaisista kielistä. Kontaktit näiden kielten puhujien ja kantasuomalaisten kesken ovat olleet tiiviitä, sillä lainojen joukossa on muun muassa sukulaisten (erityisesti naispuolisten sukulaisten, esimerkiksi sisar, tytär, morsian < baltt., äiti < germ.) tai ruumiinosien nimityksiä (esimerkiksi hammas, kaula, reisi < baltt.). Nuorin yhteisitämerensuomalainen lainakerrostuma on peräisin slaavilaisista kielistä, lähinnä muinaisvenäjästä. Näiden sanojen lainautuessa, ts. itäslaavilaisen kielimuodon levitessä Pohjois-Venäjälle itämerensuomalaisten naapuruuteen ensimmäisen vuosituhannen lopulla, kantasuomi oli luultavasti jo hajoamassa.

Baltic SeaBM logo 328x90 web 2

Käännöstoimisto Baltic Media® Pohjois-Euroopassa

Pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media® on Pohjois-Euroopan johtava digitaalisten käännöspalvelujen tarjoaja, joka erikoistuu pohjoiseurooppalaisiin kieliin (mukaan lukien pohjoismaiset, baltialaiset ja slaavilaiset kielet) ja pääasiassa käännöspalveluihin ruotsin, suomen, tanskan, islannin, fäärin, norjan, saksan, englannin, puolan, venäjän, latvian, liettuan ja viron kielillä.

ISO-sertifioituna kielipalvelujen tarjoajana käännöstoimisto Baltic Media® tarjoaa ihmisten tekemiä käännöspalveluja yrityksille, julkishallinnollisille ja yksityisille asiakkaille.

Miksi valita pohjoismaalais-baltialainen käännöstoimisto Baltic Media®?

Miten vähentää käännöskustannuksia laadusta tinkimättä?

Miksi ihmisten tarjoamat käännöspalvelut ovat paras valintasi?

Käännä Googlen, Bingin, Microsoftin, Tilden tai Yandexin avulla ja tilaa editointi meiltä!

Hintatarjoukset ilmaiseksi

Pyydä tietoja

Sähköposti