Languages

Oversett fra og til alla språk med Baltic Media®

Oversettelsestjenester i Nord-Europa – ISO-sertifisert nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media®

Det profesjonelle oversettelsesbyrået, Baltic Media Ltd., opererer i Nord-Baltikum og tilbyr globale flerspråklige oversettelsestjenester til og fra skandinaviske, europeiske, asiatiske og andre språk.

Oversettelsestjenester i Nord-Europa – ISO-sertifisert nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic MediaOversettelsestjenester i Nord-Europa – ISO-sertifisert nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Nord-Europa er vårt språkområde
Nordgermanske (nordiske) språk
Østersjøfinske språk
Baltiske språk
Slaviske språk
Vestgermanske språk

Baltic Media® - Et oversettelsesbyrå i Nord-Europa

Det baltisk-nordiske oversettelsesbyrået Baltic Media® er en ledende tilbyder av digitale oversettelsestjenester i Nord-Europa, med spesialisering innen nordeuropeiske (inkl. nordiske, baltiske og slaviske) språk, hovedsakelig fra/til svensk, finsk, islandsk, færøysk, norsk, tysk, engelsk, polsk, russisk, latvisk, litauisk og estisk.

Baltic Media® er en ISO-sertifisert leverandør av språktjenester, og tilbyr manuelle oversettelsestjenester for bedriftsmarkedet, offentlig sektor og privatkunder.

Oversett fra og til alla språk med Baltic Media<sup>®</sup> Oversettelsestjenester i Nord-Europa – ISO-sertifisert nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media<sup>®</sup>

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Oversett fra og til våre mest brukte språk rundt Østersjøen og Nordsjøen

Oversett fra og til vesteuropeiske og sentraleuropeiske språk

Våre mest brukte vesteuropeiske og sentraleuropeiske språk omfatter:

Oversett fra og til vesteuropeiske og sentraleuropeiske språk
Våre mest brukte vesteuropeiske og sentraleuropeiske språk omfatter:

Rask bestillingsprosess for oversettelse

Vi vet at tid er viktig for våre kunder. Derfor har vi innført en policy der alle selskaper i Baltic Media-gruppen besvarer forespørsler og henvendelser innen 15 minutter. For å spare enda mer tid blir bare den mest vesentlige informasjonen gitt.

Oversettelsekvalitet og konfidensialitet

Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media Ltd er et oversettelses- og språkopplæringsfirma som jobber i henhold til kravene i den internasjonale standarden for kvalitetssikringssystemer ISO 9001:2015. Dette er en spesifikk garanti for at gjeldene kvalitetsprosedyrer innen arbeidsmiljø, ansvarsfordeling og kvalitetsrevisjon blir fulgt på alle nivåer i firmaet. Alle selskaper og leverandører i Baltic Media-gruppen forholder seg til og overholder strenge konfidensialitetsavtaler. Baltic Media Ltd er ansvarlig for å oppbevare kunders informasjon trygt og konfidensielt.

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.

Kontakt

Hvis du vil vite mer om våre tjenester innen dokumentoversettelse, eller for å be om et gratis pristilbud, ring vårt internasjonale kontor på +46 8 767 60 24 eller +371 67 224 327 eller kontakt en av våre prosjektledere via e-post på [email protected].