Document Translation Services

Sinhronā tulkošana | Konferenču tulkošana

Kas ir sinhronā tulkošana?

Sinhronā tulkošana ir tulkošanas veids, kurā tulkošana notiek vienlaicīgi ar runātāja runu. To parasti izmanto lielos pasākumos, piemēram, konferencēs, semināros un starptautiskās sanāksmēs, kur piedalās cilvēki, kas runā dažādās valodās.

Sinhronajiem tulkiem ir nepieciešamas speciālas prasmes un apmācība, jo viņiem ir jāspēj:

  • klausīties runātāju un saprast viņa teikto;
  • vienlaicīgi tulkot dzirdēto citā valodā;
  • domāt vairākus soļus uz priekšu un paredzēt runātāja nākamos vārdus.

Sinhronās tulkošanas laikā tulki parasti strādā skaņas izolētās kabīnēs un izmanto austiņas, lai dzirdētu runātāju. Klausītāji arī izmanto austiņas, lai dzirdētu tulkojumu.

Dažreiz sinhronajiem tulkiem iepriekš tiek nodrošināti pasākuma materiāli, lai viņi varētu iepazīties ar tēmām, kas tiks apspriestas. Tas viņiem palīdz labāk sagatavoties un nodrošināt precīzāku tulkojumu.

sinhronā tulkošana

Sinhronās tulkošanas pakalpojumi Rīgā un citur pasaulē

Sinhronā mutiskā tulkošana prasa augstu tulku kvalifikāciju un pieredzi, jo tulkojums noris vienlaicīgi ar runātāja uzstāšanos. Sinhronā tulkošana nozīmē, ka tulki atrodas skaņas izolētās kabīnēs un izmantojot mikrofonu un citas  sakaru ierīces tulko tekstu klausītājiem, kas tulkoto tekstu uztver,  izmantojot austiņas.

Lai sinhronās tulkošanas pakalpojumu varētu nodrošināt augstā līmenī, vienā valodas virzienā jāstrādā diviem tulkiem, kas mainās ik pēc 15-20 minūtēm, turklāt, ir būtiski, lai tulki savlaicīgi varētu iepazīties ar pasākuma tematiku un sagatavoties, iepriekš saņemot no pasūtītāja visus iespējamos palīgmateriālus, sagatavotās runas, PPT prezentācijas utt.

Baltic Media rīcībā ir augsti kvalificēti sinhronās tulkošanas tulki ar lielu starptautisku mutiskās tulkošanas darba pieredzi.

Tulkošanas pakalpojumi uzņēmumā  Baltic Media Ltd.tiek īstenoti, pamatojoties uz devīzi  Pareiza komunikācija pareizā valodā, lai sniegtu augstas kvalitātes valodu pakalpojumus, tajā  skaitā tulkošanu un lokalizāciju, Latvijas un citu valstu uzņēmumiem un institūcijām, palīdzot tiem veiksmīgi komunicēt daudzvalodu vidē.

Sazinies ar mums Rīgas birojā.

Tulkošanas birojs Baltic Media® Ziemeļeiropā

Tulkošanas birojs Baltic Media® ir vadošais valodu pakalpojumu uzņēmums Ziemeļeiropā, kas nodrošina digitālās (online) tulkošanas un lokalizācijas, kā arī valodu apmācības pakalpojumus un specializējies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās. Tā galvenā specializācija ir tulkojumi no/uz Ziemeļeiropas (tostarp skandināvu, baltu un slāvu) valodām. Pārsvarā tie ir tulkojumi no zviedru, somu, dāņu, īslandiešu, norvēģu, fēru, vācu, angļu, poļu, krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodas, un uz minētajām valodām.

Kā ISO sertificēts valodu pakalpojumu sniedzējs Baltic Media® tulkošanas birojs piedāvā cilvēka veiktus tulkojumus uzņēmumiem, valsts iestādēm un privātpersonām.

Mutiskās tulkošanas veidi

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

Terminoloģija | Mutiskā un rakstiskā tulkošana

Tulkus bieži vien jauc ar tulkotājiem. Atšķirība ir tā, ka tulka profesija ietver mutisko tulkošanu, savukārt tulkotāji strādā ar rakstītiem tekstiem.

Mutiskās tulkošanas veidi

Secīgā tulkošana

Tulkojums seko tikai tad, kad runātājs jau ir beidzis uzstāties, un tulki parasti izmanto piezīmes.

Sinhronā tulkošana

Sinhronā tulkošana nozīmē, ka tulks runā vienlaikus ar runātāju, tāpēc ir vajadzīgs īpašs aprīkojums (proti, kabīne, austiņas, mikrofons).

Tulkojums pasīvajā valodā

Pasīvā valoda: valoda, no kuras tulko. Tulks no savas dzimtās valodas tulko vienā no pasīvajām valodām.

Mijtulkošana jeb “Cheval”

Viens tulks vienas sanāksmes laikā pārmaiņus strādā divās kabīnēs.

Čuksttulkošana

Tulks sēž vai stāv blakus dalībniekiem un sinhroni tulko, čukstot ausī.

Zīmju tulkošana

Tulks izmanto nedzirdīgo saziņā lietoto zīmju valodu.

Starpniektulkošana

Dažkārt to dēvē par netiešo tulkošanu. Tulki veic mutvārdu tulkošanu no valodas, kuru tie nepārzina, ar citas valodas starpniecību.

Piemērs: no somu valodas tiek veikts mutiskais tulkojums franču valodā (starpniekvaloda), un no tās nodrošina tulkojumu slovāku valodā.

Tulkošana pa telefonu vai Skype

Process ir tieši tāds pats, kā jebkurai secīgajai (konsekutīvajai) tulkošanai – tulks secīgi tulko atsevišķas sarunas frāzes un palīdz dažādās valodās runājošiem cilvēkiem saprasties.

Baltic Media Ltd. rīcībā ir izglītoti un pieredzējuši tulki ar specializāciju visdažādākajās tēmās.

© Baltic Media